Subskrypcje w systemie wFirma

Metoda dokonywania płatności w formie subskrypcji jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu wfirma.pl, a także dla biur rachunkowych i ich klientów. Aby subskrypcje możliwe był do użycia, należy uprzednio wprowadzić dane karty służącej do obsługi subskrypcji na koncie.

Dodawanie karty  

W celu dodania karty na koncie należy przejść do zakładki:

  • USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI » SUBSKRYPCJE » DODAJ KARTĘ lub

  • dodać kartę bezpośrednio z poziomu zakładki START »  PAKIETY I DODATKI »  AKTYWUJ SUBSKRYPCJĘ.

Subskrypcje w systemie wFirma- Nowa Karta

Aktywacja subskrypcji 

Po przejściu do zakładki START » PAKIETY I DODATKI użytkownik ma możliwość wyboru opcji PRZEDŁUŻ AKTUALNY PAKIET, która pozwoli na dodanie do koszyka zakupów pakietu oraz modułów aktualnie używanych przez użytkownika.  

Subskrypcję można uruchomić tylko wtedy, gdy wybrany okres ważności pakietów wynosi 1 miesiąc.

Podczas przedłużania pakietu istnieje możliwość przedłużenia posiadanych dodatków. Co ważne, dodatek Kadry, płace i ubezpieczenia, Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem oraz Magazyn muszą posiadać taki sam okres ważności - w przeciwnym razie zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Wówczas będzie należało opłacić ręcznie pakiet zawierający wyrównanie, a następnie będzie można przystąpić do subskrypcji.

W przypadku aktywacji dodatku Integrator e-commerce, dodatek Magazyn zawsze jest dodawany do koszyka. Dodatki Integrator e-commerce oraz Rzetelny kontrahent można zakupić na okres 30. dni. W przypadku, gdy zostanie wykorzystany limit jednego z dodatków, możliwy jest dodatkowy zakup dodatku.    

Autoryzacja karty

W następnej kolejności należy przeprowadzić proces autoryzacji karty klikając w Przejdź do autoryzacji 3DSecure.

Subskrypcje w systemie wFirma- Autoryzacja

Podczas procesu autoryzacji pobrana będzie zwrotna opłata weryfikacyjna w kwocie 1 zł. Jeżeli proces autoryzacji przebiegnie pomyślnie, w prawym górnym rogu ekranu wyświetli się komunikat “Karta wkrótce zostanie dodana do konta”.  

Uruchomienie subskrypcji 

Kolejnym krokiem po dodaniu karty w systemie będzie ustalenie daty aktywacji subskrypcji na koncie. Najbliższa możliwa data to kolejny dzień. Płatność za subskrypcję następuje z dniem jej rozpoczęcia i będzie odnawiana co miesiąc.

Status subskrypcji do czasu jej aktywowania będzie oznaczony jako “zaplanowany”. Weryfikacji statusu można dokonać z poziomu zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET, w polu “Ważny do”. Po poprawnym aktywowaniu subskrypcji jej status zmieni się na “aktywna”.

Anulowanie Subskrypcji

Anulowanie subskrypcji odbywa się z poziomu zakładki PAKIETY I DODATKI » ANULUJ SUBSKRYPCJĘ. Po kliknięciu w przycisk “Anuluj subskrypcję”, należy potwierdzić swoje działanie, akceptując ostrzeżenie. 

Po anulowaniu subskrypcji pakiet obowiązujący na koncie jest odpowiednio przeliczany z uwzględnieniem ilości pakietu znajdującego się przed aktywacją subskrypcji. 

Usuwanie karty

Usunięcie karty jest równoznaczne z anulowaniem aktywnych subskrypcji w systemie. Aby usunąć kartę z systemu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI I PŁATNOŚCI » SUBSKRYPCJE » USUŃ. Po kliknięciu w przycisk Usuń należy potwierdzić swoje działanie akceptując ostrzeżenie. 

Zalety korzystania z płatności w formie subskrypcji

Zaletami korzystania z płatności w modelu subskrypcyjnym są:

  • terminowe płatności, o stałej porze i zawsze na czas, o których nie trzeba pamiętać,

  • w pełni zautomatyzowany proces,

  • oszczędność czasu,

  • bezpieczeństwo i wygoda.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn