Zakończenie umowy o pracę

Umowa zawarta na czas określony wygasa w dniu jej zakończenia podanym w umowie. Może jednak zdarzyć się tak, że zostanie ona zakończona wcześniej. Przeczytaj jak dodać zakończenie umowy o pracę w naszym systemie!

Dodawanie zakończenia umowy o pracę w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl można dodać zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE. 

 Zakończenie umowy o pracę

Podstawa zakończenia umowy

W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania umowy.

 Zakończenie umowy o pracę w systemie wfirma.pl

W zależności od rodzaju umowy oraz podstawy rozwiązania umowy, system może wymagać podania powodu ustania stosunku pracy lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Wybrana podstawa rozwiązania umowy jest automatycznie wykazywana w świadectwie pracy.

Zakończenie umowy o pracę - wydruk dokumentu

Po zapisaniu zmian wyświetli się okno HISTORIA ZMIAN WARUNKÓW UMOWY, w którym można wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia umowy o pracę poprzez zaznaczenie zakończenia umowy i wybór opcji DRUKUJ.

 Zakończenie umowy o pracę - opcja drukuj

Wydruk można otworzyć w trybie edycji, wystarczy w oknie ustawień drukowania zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI. W ten sposób, można dopisać lub usunąć dowolne treści w wygenerowanym dokumencie.

 Zakończenie umowy o pracę - tryb edycji

Wydruku zakończenia umowy można również dokonać z poziomu KADRY»UMOWY. Po zaznaczeniu umowy pierwotnej do której zostało dodane zakończenie należy wybrać DRUKUJ»ZAKOŃCZENIE.

zakończenie umowy o pracę

Wygenerowane zakończenie można opublikować na panelu ePracownik, o czym więcej w artykule: Dodawanie zakończenia umowy, a widok udostępnionego grafiku pracowniczego