Import produktów - jak wykonać w systemie?

W przypadku gdy użytkownik prowadzi katalog produktów poza systemem wfirma.pl może go w łatwy sposób zaimportować do systemu. Import produktów możliwy jest w pakiecie z rozszerzonym magazynem oraz pod warunkiem, że katalog produktów przedstawiony jest w pliku z rozszerzeniem CSV. Aby wykonać import produktów, należy przejść do zakładki MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietu z rozbudowanym magazynem) i z paska menu wybrać opcję IMPORTUJ Z PLIKU.

W celu poprawnego importu danych należy przedstawić je według kolejności kolumn podanej w oknie, które się pojawi.

Import produktów - opcja importuj z pliku

Dodatkowo trzeba pamiętać o wybraniu właściwego dla posiadanego systemu operacyjnego kodowania znaków oraz separatora aby program mógł prawidłowo odczytać dane. Dodatkowo wskazać można jaka etykieta ma być przypisana importowanym produktom oraz z jaką datą przyjęcia produkty zostaną przyjęte na magazyn. Data przyjęcia wraz z listą produktów, znajdą się na stworzonym przez system dokumencie PW (pojawi się on w zakładce: MAGAZYN » DOKUMENTY).

Import produktów - definiowanie parametrów

Import produktów pozwala również na zaktualizowanie za pomocą importowanego pliku produktów wprowadzonych wcześniej do systemu wfirma.pl. W tym celu zarówno produkty w systemie jak i te w importowanym pliku powinny posiadać przypisany kod produktu oraz podczas wczytywania pliku należy zaznaczyć opcję AKTUALIZUJ PRODUKTY Z TYM SAMYM KODEM

Import produktów - aktualizuj produkty z tym samym kodem

Dzięki tej opcji w łatwy sposób można zaktualizować wszystkie importowane za pomocą pliku dane, w tym także cenę oraz ilość.