0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodawanie nowej firmy do istniejącego konta

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma możliwe jest dodawanie nowej firmy lub już istniejącej w programie do innego konta wFirma, przez co można znacznie ułatwić prowadzenie księgowości kilku firm jednocześnie, w ramach jednego konta.

Dodawanie nowej firmy w systemie

  • Dodawanie pierwszej dodatkowej firmy

W przypadku gdy przedsiębiorca chciałby pierwszy raz dodać dodatkową firmę do swojego konta należy w tym celu przejść do zakładki USTAWIENIA » MOJA FIRMA, gdzie należy kliknąć opcję DODAJ FIRMĘ.

Dodawanie nowej firmy

  • Dodawanie kolejnych dodatkowych firm

Nową firmę można dodać logując się na swoje konto i klikając w nazwę firmy widoczną pasku bocznym, znajdującym się po lewej stronie systemu. Wówczas z rozwiniętego menu należy wybrać opcję + DODAJ FIRMĘ.

Dodawanie nowej firmy

Klikając w opcję DODAJ FIRMĘ pojawi się okno DODAWANIE NOWEJ FIRMY, gdzie po podaniu numeru NIP i wybraniu opcji POBIERZ dane firmy zostaną automatycznie zaciągnięte z GUS. Istnieje również opcja ręcznego wypełnienia danych, w celu jej wyboru należy kliknąć WYPEŁNIJ RĘCZNIE.

Dodawanie nowej firmy

W kolejnym kroku należy podać nazwę firmy oraz wybrać odpowiedni pakiet.

Dodawanie nowej firmy

Następnie pojawi się okno dotyczące określenia podstawowych danych firmy, jak również ustawień podatkowych i numeracji faktur (dane te można będzie później zmodyfikować na koncie firmy w zakładce USTAWIENIA).

Dodawanie nowej firmy

Po dodaniu nowej firmy, aby przejść na jej konto należy wybrać jej nazwę z rozwijanego paska bocznego lub przejść do widoku pełnej listy firm.

Dodawanie nowej firmy

Przypięcie firmy już istniejącej na wFirma do konta

Jeżeli w systemie istnieją konta kilku firm należy ustalić, która z nich będzie kontem głównym. W tym celu należy zalogować się do konta firmy pobocznej i tam przez zakładkę USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY należy zaznaczyć firmę na liście i wybrać opcję PRZYPNIJ.

Dodawanie nowej firmy

Następnie w wygenerowanym oknie należy podać ADRES E-MAIL, na jaki została założona główna firma i ustawić uprawnienia jako ADMINISTRATOR.

Dodawanie nowej firmy

Po przypięciu firmy i ponownym zalogowaniu się na firmę główną będzie istniała możliwość szybkiego wyboru innych kont (firm) podpiętych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów