Dodawanie nowej firmy do istniejącego konta

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość przypięcia nowego lub istniejącego już na wfirma.pl konta  do innego konta, przez co można ułatwić prowadzenie księgowości kilku firm jednocześnie.

Przypięcie nowej firmy

Dodatkową firmę można dodać logując się na swoje konto i wybierając z menu w górnej części ekranu opcję Dodaj nową firmę.

dodanie nowej firmy

Należy podać nazwę firmy oraz wybrać odpowiedni pakiet.

dodawanie nowej firmy

Następnie pojawi się okno dotyczące podstawowych danych Nowej firmy (dane te można będzie później zmodyfikować).

ustawienia początkowe firmy

Nowa firma w ten sposób została dodana do konta. Aby przejść na konto przypiętej firmy, należy wybrać jej nazwę z rozwijanej w belce listy.

dodawanie nowej firmy

Dodatkowo istnieje możliwość wylogowania się z konkretnej firmy lub automatycznie z całego konta w systemie.

Przypięcie firmy już założonej

Jeżeli w systemie istnieją konta kilku firm należy ustalić, która z nich będzie kontem głównym. Następnie należy zarejestrować się do konta firmy pobocznej i tam poprzez zakładkę USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ UŻYTKOWNIKA, gdzie w wygenerowanym oknie należy podać adres e-mail, na jaki została założona główna firma i ustawić uprawnienia jako administrator.

przypinanie do firmy

Po przypięciu firmy i ponownym zalogowaniu się na firmę główną będzie istniała możliwość szybkiego wyboru innych kont (firm) podpiętych.