Dodawanie nowej firmy do istniejącego konta

W systemie wFirma.pl możliwe jest dodawanie nowej firmy lub istniejącego już na wFirma.pl konta do innego konta, przez co można ułatwić prowadzenie księgowości kilku firm jednocześnie.

Dodawanie nowej firmy

Dodatkową firmę można dodać logując się na swoje konto i wybierając z menu w górnej części ekranu opcję Dodaj firmę.

Dodawanie nowej firmy - ustawienia

Po podaniu numeru NIP dane zostaną automatycznie zaciągnięte, jest również opcja ręcznego wypełnienia danych.
Dodawanie nowej firmy -  NIP

Należy podać nazwę firmy oraz wybrać odpowiedni pakiet. 

Dodawanie nowej firmy -  wybór pakietu

Następnie pojawi się okno dotyczące podstawowych danych nowej firmy (dane te można będzie później zmodyfikować).

Po dodaniu nowej firmy aby przejść na jej konto należy wybrać jej nazwę z rozwijanej listy.

Dodawanie nowej firmy -  wyszukiwarka

Dodatkowo istnieje możliwość wylogowania się z konkretnej firmy lub automatycznie z całego konta w systemie.

Przypięcie firmy już założonej

Jeżeli w systemie istnieją konta kilku firm należy ustalić, która z nich będzie kontem głównym. Następnie należy zarejestrować się do konta firmy pobocznej i tam poprzez zakładkę USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY gdzie należy wybrać opcję  PRZYPNIJ UŻYTKOWNIKA, następnie w wygenerowanym oknie należy podać adres e-mail, na jaki została założona główna firma i ustawić uprawnienia jako administrator.

Dodawanie nowej firmy - uprawnienia

Po przypięciu firmy i ponownym zalogowaniu się na firmę główną będzie istniała możliwość szybkiego wyboru innych kont (firm) podpiętych.