0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozrachunki - stan płatności na dzień

Wielkość tekstu:

Podstawą do ustalenia danych w zakresie rozrachunków są połączone płatności z dekretacją przypisane do dokumentów źródłowych takich jak faktury zakupu oraz sprzedaży, inne przychody, zobowiązania podatkowe (pierwotne i korekty) bądź płatników faktur np. gdy zyskujemy wpłatę od kontrahenta a faktura będzie później. Dzięki połączeniu rozrachunków z płatnościami z dekretacją daną transakcję rozlicza się tylko raz co oznacza, że dla rozliczeń powstają automatycznie zapisy na kontach rozrachunkowych (wyjątek stanowi metoda płatności: “za pobraniem” i “ kompensata”).

Informacje o rozrachunkach w systemie wFirma

Informacje o rozrachunkach dostępne są w zakładce STRAT » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI.

Domyślnie tabela rozrachunków pokazuje te:

 • nierozliczone - czyli w całości nieopłacone

 • częściowo rozliczone - czyli opłacone w części

 • rozliczone - czyli opłacone w całości.

Jeżeli poszukujemy transakcji rozliczonych konieczna będzie zmiana filtra w prawym dolnym rogu STAN.

W sytuacji gdy powiązujemy transakcje z płatnikiem, to pokażą się one w rozrachunkach jako pozycja. Jeśli rozliczenie z płatnikiem nastąpi częściowo to w rozrachunkach będziemy mieć informację o rozliczeniu z płatnikiem w kwocie która pozostała i drugą pozycję rozliczoną już z dokumentem.

Dodawanie rozrachunków sprzed przejścia do systemu

W celu dodania rozrachunku należy przejść do zakładki: START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » DODAJ. Wówczas pojawi się okno w którym należy wskazać typ dokumentu, który dodawany będzie jako rozrachunek:

 • Przychód,
 • Wydatek,
 • Deklaracje,
 • Wynagrodzenia.

Rozrachunku stan płatności na dzień

Więcej w temacie uzupełnienia przeniesienia rozrachunków z innego systemu w artykule pomocy: Przenoszenie rozrachunków z innego systemu.

Generowanie rozrachunków stan na wybrany dzień 

Tabela rozrachunków może pokazywać bieżący stan jak i można wyznaczyć w niej STAN NA DZIEŃ wskazując konkretną datę z możliwością wskazaniu na kalendarzu do której (włącznie) stan rozrachunków ma być pokazany:

Generowanie rozrachunków dla wybranego kontrahenta

Aby uzyskać informacje o stanie rozrachunków z danym kontrahentem wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej nad tabelą wpisując nazwę kontrahenta dla którego dane o stanie rozliczeń mają być wygenerowane:

Drukowanie rozrachunków

Wydruk tabeli rozrachunków można wywołać dzięki widocznej ikonce kół zębatych w prawym górnym rogu i wyborze DRUKOWANIE TABELI:

Eksport rozrachunków do Excela

Eksport do excela tabeli rozrachunków można wywołać dzięki widocznej ikonce kół zębatych w prawym górnym rogu i wyborze EXPORT DO EXCELA:

Potwierdzenie salda - jak wygenerować?

W celu wygenerowania potwierdzenie salda należy przejść do zakładki STRAT » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI i następnie skorzystać z opcji POTWIERDZENIE SALDA. W oknie które się pojawi należy wskazać w polu:

 • kontrahent - wybrać kontrahenta dla którego wygenerowane zostanie potwierdzenie salda,
 • potwierdzenie salda na dzień - dzień na który ma zostać potwierdzone saldo,
 • miejscowość - zaciąga się miejscowość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest możliwość zmiany miejscowości,
 • data - data w której sporządzane jest potwierdzenie salda,
 • ilość dni na zwrot potwierdzenia - wskazujemy ilość dni na zwrot potwierdzenia sald, dni zaciągną się bezpośrednio na generowanym druku,
 • nieuregulowana należność na rachunek - wskazujemy rachunek na który ma zostać przelane zobowiązanie jeśli kontrahent jest winny środki.

 Rozrachunku stan płatności na dzień

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów