0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import danych kadrowych z innych programów

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma istnieje import danych kadrowych z innych systemów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacji przenoszenia danych kadrowych z innego systemu i dysponowaniem dużą bazą pracowników.

Import danych kadrowych z programu Symfonia

Aby móc zaimportować wspomniane dane z programu Symfonia najpierw należy przygotować odpowiedni plik za pomocą narzędzia eksportu. Aby to zrobić wystarczy po uruchomieniu Symfonii:

  • w przypadku danych pracowników kliknąć Lewym Przyciskiem Myszy na KATALOG PRACOWNIKÓW » EKSPORT DANYCH » EKSPORT DANYCH KADROWYCH » DANE OSOBOWE PRACOWNIKÓW » PRACOWNIK.
  • w przypadku umów kliknąć Lewym Przyciskiem Myszy na KATALOG PRACOWNIKÓW » EKSPORT DANYCH » EKSPORT DANYCH KADROWYCH » UMOWY.

Na chwilę obecną import umów działa jedynie dla Umów o Pracę. Funkcja importu będzie poszerzana w przyszłości o pozostałe rodzaje umów.

Następnie należy określić nazwę pliku, który zostanie zapisany na dysku komputera i potwierdzić akcję przyciskiem Zapisz. Tak przygotowany plik możliwy będzie do zaimportowania po stronie systemu wFirma.

W zakładce USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH » IMPORT » SYMFONIA KADRY I PŁACE  możliwy jest import danych pracowników oraz umów z pliku wygenerowanego po stronie programu kadrowego Symfonia zgodnie z instrukcją przedstawioną we wcześniejszej części artykułu.

W celu zaimportowania pliku wystarczy wybrać opcję IMPORTUJ PRACOWNIKÓW / IMPORTUJ UMOWY.

Import danych kadrowych z symfonia - Ustawienia

W wyświetlonym oknie Import z programu Symfonia należy wybrać akcję Przeglądaj i wskazać plik importu na dysku komputera.

import danych kadrowych z symfonia - Przeglądaj

Po zakończeniu procesu zaimportowani pracownicy dostępni będą z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, a umowy z poziomu KADRY » UMOWY.

W polu DODAJ ETYKIETY, z listy rozwijanej istnieje również możliwość zdefiniowania utworzone etykiety, która automatycznie zostanie przypisana do zaimportowanych danych.

W przypadku importu umów należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dane oraz sposób ich definiowania po stronie systemu wFirma i Symfonia różnią się, a co za tym idzie importowane pola nie zawsze są w pełni zgodne i nie pokrywają się między sobą. W związku z tym po dokonaniu importu zawsze należy ręcznie zweryfikować poprawność i zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych w ten sposób danych na konkretnych umowach.

Import danych kadrowych z programu R2 Płatnik

Aby móc zaimportować wspomniane dane z programu R2 Płatnik najpierw należy przygotować odpowiedni plik za pomocą narzędzia eksportu. Aby to zrobić wystarczy po uruchomieniu R2 PŁATNIK:

  • Przejść do zakładki ZBIORY » EKSPORT DANYCH » EKSPORT DANYCH KADROWYCH
  • w widocznym oknie należy zaznaczyć DANE PERSONALNE, ADRESY oraz RACHUNKI BANKOWE.

    import danych kadrowych z R2 - Generowanie

Tak wygenerowany plik należy zapisać. 

W zakładce USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH » IMPORT » R2 PŁATNIK KADRY I PŁACE  możliwy jest import danych pracowników z pliku wygenerowanego po stronie programu kadrowego R2 Płatnik zgodnie z instrukcją przedstawioną we wcześniejszej części artykułu.

import danych kadrowych z R2 - Przeglądaj

W celu zaimportowania pliku wystarczy wybrać opcję IMPORTUJ PRACOWNIKÓW.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów