0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja systemu wFirma z bankiem

Wielkość tekstu:

W systemie możliwa jest integracja z bankiem (dotyczy wybranych banków). Funkcja importu transakcji dostępna jest dla wszystkich użytkowników systemu wfirma.pl, którzy posiadają aktywny pakiet Księgowość online lub Księgowość online + Magazyn, a także dla biur rachunkowych i ich klientów.

Dzięki integracji z własnym rachunkiem bankowym możliwe jest szybkie pobieranie historii wpłat i wypłat, bez osobnego logowania się do swojego banku. Zaimportowane transakcje system automatycznie paruje z dokumentami w systemie, przez co ich rozliczenie przebiega szybko. Dzięki funkcji integracji z bankiem można na bieżąco monitorować przepływy pieniężne.

Dodawanie zgody z poziomu ustawień

Podczas pierwszego importu transakcji, należy wyrazić zgodę na pobieranie transakcji przez system. W tym celu należy przejść do modułu USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI » TRYPAY i kliknąć przycisk DODAJ ZGODĘ.

                                                                 import transakcji

Aby dodać zgodę konieczne jest posiadanie wprowadzonego w systemie rachunku bankowego, w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » RACHUNKI BANKOWE, o czym więcej w artykule: Dane podstawowe firmy - Rachunki bankowe.

Po wyborze rachunku oraz zatwierdzeniu zgód po stronie wFirma zostajemy przekierowani do strony TryPay, czyli pośrednika, dzięki któremu integracja z własnym rachunkiem bankowym jest możliwa, gdzie wyrażamy zgodę na integrację z bankiem.

Import transakcji - Zgody

Import transakcji - Bezpieczne połączenie

Następnie wybieramy spośród listy dostępnych banków swój bank i zostajemy przeniesieni na stronę banku celem zalogowania się i autoryzacji procesu.

Import transakcji - Lista banków

Dodawanie zgody z poziomu START » BANK

Zgodę możemy również dodać przechodząc do zakładki START » BANK. W takim wypadku należy kliknąć w przycisk IMPORTUJ Z BANKU.

Import transakcji - Start > Bank
Po kliknięciu w przycisk IMPORTUJ Z BANKU nastąpi wyświetlenie okna, w którym wybieramy rachunek bankowy, który nie posiada aktywnej zgody (oznaczony ikoną czerwonego krzyżyka) oraz klikamy POBIERZ.

Import transakcji - Pobierz

Po kliknięciu POBIERZ zostanie otworzone okno, w którym możemy dodać zgodę według kroków opisanych w sekcji Dodawanie zgody z poziomu ustawień.

Import transakcji - Dodaj zgodę
Pobieranie transakcji

Po poprawnym przypisaniu zgód zostaniemy przeniesieni do modułu START » BANK.

Import transakcji - Przeniesienie do modułu

Po kliknięciu w przycisk IMPORTUJ Z BANKU nastąpi wyświetlenie okna, w którym należy wybrać rachunek bankowy, a kliknięcie w przycisk POBIERZ spowoduje nawiązanie połączenia z bankiem oraz pobranie transakcji z wybranego zakresu dni z wykluczeniem przelewów istniejących już w systemie.

Import transakcji - Pobieranie

W przypadku korzystania zarówno z importu z pliku, jak i z bezpośredniego importu transakcji z banku system dodatkowo wykona sprawdzanie dat transakcji pobranych drugą metodą (np. podczas pobierania transakcji z banku sprawdzane są przelewy pobierane z pliku). Jeśli zostaną wykryte transakcje system poinformuje o tym użytkownika odpowiednim komunikatem.

Import transakcji - Komunikat

Po przetworzeniu transakcji system wFirma.pl sam dopasuje wykonane operacje na koncie bankowym do dokumentów utworzonych w programie i automatycznie je rozliczy. Te transakcje, których nie uda się sparować pozostaną do sparowania. Przycisk SPARUJ RĘCZNIE pozwoli wywołać okno ręcznego parowania transakcji.

Import transakcji - Sparuj ręcznie

Automatyczne parowanie i rozliczenie dokumentów w pierwszej kolejności sprawdza, czy w systemie znajduje się dokument, którego numer konta (widoczny w szczegółach kontrahenta), kwota oraz numer pasują do danych z przelewu. Jeśli nie zostanie w systemie znaleziony pasujący dokument, to nastąpi wyszukanie takiego, dla którego kwota oraz numer konta zgadzają się z danymi z przelewu. W przypadku znalezienia mniej pewnych powiązań (np. kwota oraz numer dokumentu) system stworzy dla danego przelewu sugestię.

W momencie zaznaczenia przelewu i kliknięcia ROZLICZ sugestia zostanie umieszczona w polu zawierającym numer dokumentu.

W oknie parowania przelewu możliwe jest zdefiniowanie dokumentu, który ma zostać nim rozliczony:

  • dokumenty kosztowe,
  • przychodowe,
  • deklaracje,
  • wynagrodzenia.

Możliwe jest też skorzystanie z opcji “Inne” pozwalającej na rozliczenie przelewów bez parowania ich z istniejącymi w systemie dokumentami.

Dodatkową opcją, widoczną pod danymi przelewu, jest możliwość przypisania rachunku bankowego do kontrahenta. Spowoduje to dodanie dodatkowego numeru rachunku bankowego do powiązanego z dokumentem przychodowym bądź kosztowym kontrahenta.

Import transakcji - Przypisanie rachunku

Wyjątkiem są rachunki zdefiniowane w module START » USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI » RACHUNKI WYKLUCZONE. Rachunki te nie są przypisywane do szczegółów kontrahentów niezależnie od tego co zostanie ustalone w oknie rozliczania przelewu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku rozliczania przelewów od pośredników płatności.

Import transakcji - Wykluczone

Z poziomu szczegółów rozliczonego przelewem dokumentu możliwa jest modyfikacja utworzonej poprzez rozliczenie przelewu płatności jednak wiąże się to z usunięciem powiązania pomiędzy przelewem a modyfikowanym dokumentem.

Import transakcji - Komuniat
Przedłużanie zgody

Zgoda na pobieranie transakcji wyrażana jest na 90 dni i po tym czasie, celem dalszego korzystania z funkcji będzie wymagane jej odnowienie z poziomu modułu USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI » TRYPAY poprzez opcję DODAJ ZGODĘ.

                                                               

Wycofanie zgody

Zgodę na pobieranie transakcji można w każdej chwili wycofać przechodząc do modułu USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANK I PŁATNOŚCI » TRYPAY, zaznaczając rachunek i wybierając opcję WYCOFAJ ZGODĘ.

Import transakcji - Wycofanie zgody

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów