Faktura zaliczkowa - jak wystawić?

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawienie faktury zaliczkowej w systemie wFirma.pl jest możliwe jedynie wtedy, gdy wcześniej wystawiono fakturę pro forma (patrz Faktura pro forma - jak wystawić).

Fakturę zaliczkową można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie której ma zostać wygenerowana faktura zaliczkowa.

Faktura zaliczkowa jak wystawić?

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Kwota zaliczki program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Należy ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

Faktura zaliczkowa nie zostanie ujęta w  Księdze Przychodów i Rozchodów ani Ewidencji Przychodów a jedynie w Rejestrze sprzedaży VAT.

Faktura zaliczkowa przed wpływem zaliczki

W systemie nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty. Wynika to z faktu, że w systemie faktura zaliczkowa powinna dokumentować faktycznie otrzymaną zaliczkę. W związku z tym fakturę zaliczkową należy wystawić najwcześniej w dniu wpływu zaliczki.

Faktura zaliczkowa na 100% kwoty

Jeśli faktury zaliczkowe obejmują całość zapłaty za dostawę towaru/usługi, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej, gdyż ostatnia faktura zaliczkowa spełnia jej charakter.

W takim wypadku przychód w KPiR lub Ewidencji Przychodów należy ująć na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych, pod datą realizacji transakcji, poprzez EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW lub EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS w kol. 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług.