0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl można znaleźć wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu, co umożliwia prześledzenie w łatwy i przystępny sposób historii współpracy. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na jego nazwę. Wówczas pojawi się odpowiednie okno, w którym znajdują się poszczególne informacje.

Wszystkie informacje o kontrahencie

W zakładce OGÓLNE znajdziemy podstawowe informacje takie jak:

  • nazwa firmy (pełna i skrócona),
  • adres,
  • e-mail,
  • przyznany przez nas rabat

oraz informacje podsumowujące dotyczące:

  • należności przeterminowanych (w podziale na: do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),
  • odsetek,
  • liczby przeterminowanych faktur,
  • średniego przeterminowania.

Wszystkie informacje o kontrahencie -ogólne informacje

Dane osób kontaktowych z firmy kontrahenta

W celu podglądu danych osób z firmy kontrahenta należy w oknie podglądu przejść do podzakładki CRM » OSOBY. W miejscu tym można również dodać nowe osoby korzystając z funkcji DODAJ OSOBĘ.

Wszystkie informacje o kontrahencie

Więcej na ten temat w artykule pomocy Osoby.

Powiązanie stawki VAT z kontrahentem

Aby usprawnić proces wystawiania faktur dotyczących sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów z innego kraju UE, czyli w transakcjach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów), w systemie istnieje możliwość przypisania na stałe stawki VAT do wybranego kontrahenta. W zakładce CRM » KONTRAHENCI do kontrahentów, u których wybrano identyfikator VAT UE może zostać przypisana stawka 0%WDT. Dzięki tej funkcji przy wystawianiu faktury sprzedaży towarów dla danego kontrahenta system automatycznie podpowie stawkę 0%WDT. 

Stawka 0%WDT zostanie automatycznie podana na fakturze sprzedaży dla kontrahenta z UE w przypadku, gdy użytkownik podczas jej wystawienia wybierze produkt oznaczony jako TOWAR w magazynie.

Aby ustawić stawkę VAT 0%WDT lub w celu przywrócenia stawki VAT domyślnej (przypisanej dla danego produktu w magazynie) należy:

  • w przypadku dodawania nowego kontrahenta przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA. W oknie należy uzupełnić dane kontrahenta, w pozycji NIP zmienić opcję na VAT UE i podać numer VAT UE kontrahenta wraz z przedrostkiem kraju,

Wszystkie informacje o kontrahencie

  • lub w przypadku już dodanych kontrahentów należy przejść do zakładki CRM »KONTRAHENCI,na liście zaznaczyć danego kontrahenta i wybrać opcję MODYFIKUJ.

Następnie w oknie dodawana/modyfikowania kontrahenta należy przejść do podzakładki FAKTURY i w pozycji STAWKA VAT wybrać opcję DOMYŚLNA lub 0%WDT i zapisać.

Wszystkie informacje o kontrahencie - przypisanie stawki 0%WDT

Wydarzenia związane z danym klientem

W zakładce CRM » WYDARZENIA znajdują się informacje o wydarzeniach związanych z kontrahentem takich jak np. kontakt telefoniczny, kontakt przez Skype, mail czy spotkanie. W miejscu tym można również dodać nowe wydarzenie poprzez wybór opcji DODAJ WPIS

Wszystkie informacje o kontrahencie

Więcej na ten temat w artykule Wydarzenia.

Terminy powiązane z kontrahentem

W zakładce TERMINY znajduje się kalendarz, zawierający wszystkie terminy związane z kontrahentem takie jak np. data zapłaty faktury. 

Wszystkie informacje o kontrahencie

W miejscu tym można również dodawać nowe istotne terminy. W tym celu należy przejść do sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY » DODAJ TERMIN, o czym więcej w artykule Terminarz.

Wszystkie informacje o kontrahencie

Dokumenty podpięte do kontrahenta

W zakładce DOKUMENTY znajdują się wszystkie uprzednio podpięte od przychody oraz wydatki dokumenty związane z danym kontrahentem. W miejscu tym można również dodać kolejne dokumenty istotne dla współpracy. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokument można dodać na podstawie szablonu, pliku lub URL.

wszystkie informacje o kontrahencie

Dane o przepływach magazynowych

W zakładce MAGAZYN można przeanalizować całą dokumentację magazynową (PZ, WZ). 

Wszystkie informacje o kontrahencie

Ponadto w miejscu tym można m.in. wystawić nowe dokumenty magazynowe - PZ oraz WZ, dokonać ich modyfikacji, wydruku oraz wysyłki.

Moduł MAGAZYN jest dostępny jedynie dla użytkowników pakietu:
- Zarządzanie sprzedażą + Magazyn lub
- Księgowość online + Magazyn.

Informacje o płatnościach

W zakładce PŁATNOŚCI znajdują informacje o płatnościach związanych z przychodami oraz wydatkami, które są powiązane z danym kontrahentem.

Wszystkie informacje o kontrahencie

Analiza przychodów i kosztów związanych z kontrahentem

W zakładce ANALIZY można badać przychody i koszty związane z danym kontrahentem.

Wszystkie informacje o kontrahencie

Zadania związane z kontrahentem

W zakładce CRM » ZADANIA można tworzyć listy zadań oraz zadania związane z pracami dla danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać DODAJ ZADANIE

Wszystkie informacje o kontrahencie-zadania

Więcej na ten temat w artykule Zadania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów