Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

W systemie wfirma.pl wszystkie informacje o swoich kontrahentach można znaleźć w jednym miejscu, co umożliwia prześledzenie w łatwy i przystępny sposób historii współpracy.

W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na jego nazwę. Wówczas pojawi się odpowiednie okno, w którym znajdują się:

Ogólne informacje o kliencie

W zakładce OGÓLNE znajdziemy podstawowe informacje takie jak:

 • nazwa firmy (pełna i skrócona),
 • adres,
 • e-mail,
 • przyznany przez nas rabat

oraz informacje podsumowujące dotyczące:

 • należności przeterminowanych (w podziale na: do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),
 • odsetek,
 • liczby przeterminowanych faktur,
 • średniego przeterminowania.  

informacje o kontrahencie

Dane osób kontaktowych z firmy kontrahenta

W zakładce OSOBY znajdują się dane osób do kontaktu z firmy kontrahenta. W miejscu tym można również dodać nowe osoby korzystając z funkcji DODAJ OSOBĘ.  

informacje o kontrahencie 

Więcej na ten temat w artykule pomocy Osoby.

Wydarzenia związane z danym klientem

W zakładce WYDARZENIA znajdują się informacje o wydarzeniach związanych z kontrahentem takich jak np. kontakt telefoniczny, kontakt przez Skype, mail czy spotkanie. W miejscu tym można również dodać nowe wydarzenie poprzez wybór opcji DODAJ WPIS

informacje o kontrahencie 

Więcej na ten temat w artykule Wydarzenia.

Terminy powiązane z kontrahentem

W zakładce TERMINY znajduje się kalendarz, zawierający wszystkie terminy związane z kontrahentem takie jak np. data zapłaty faktury. 

informacje o kontrahencie

W miejscu tym można również dodawać nowe istotne terminy. W tym celu należy przejść do sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY » DODAJ TERMIN, o czym więcej w artykule Terminarz.

informacje o kontrahencie

Dokumenty podpięte do kontrahenta

W zakładce DOKUMENTY znajdują się wszystkie uprzednio podpięte od przychody oraz wydatki dokumenty związane z danym kontrahentem.  W miejscu tym można również dodać kolejne dokumenty istotne dla współpracy. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokument można dodać na podstawie szablonu, pliku lub URL. 

informacje o kontrahencie

Informacja o obrotach

W zakładce OBROTY można zweryfikować wszelkie informacje o wystawionych:

 • dokumentach sprzedaży,
 • fakturach pro forma,
 • notach obciążeniowych,
 • fakturach automatycznych,
 • innych przychodach,
 • usług cyklicznych,

oraz wprowadzonych wydatków.

informacje o kontrahencie

Za pomocą ikonki śrubek dostępnej w prawym górnym rogu nad tabelą można określić zakres kolumn, do których chcemy mieć wgląd. 

informacje o kontrahencie

Co ważne, z tego poziomu można również m.in. modyfikować, korygować, rozliczać, wysyłać dokumenty znajdujące się w zakładce OBROTY.

Dane o przepływach magazynowych

W zakładce MAGAZYN można przeanalizować całą dokumentację magazynową (PZ, WZ). 

informacje o kontrahencie 

Ponadto w miejscu tym można m.in. wystawić nowe dokumenty magazynowe - PZ oraz WZ, dokonać ich modyfikacji, wydruku oraz wysyłki.

Ważne!

Zakładka ta jest dostępna jedynie dla użytkowników pakietu:

 • Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub

 • Księgowość online + magazyn.

Informacje o płatnościach

W zakładce PŁATNOŚCI znajdują informacje o płatnościach związanych z przychodami oraz wydatkami, które są powiązane z danym kontrahentem. 

informacje o kontrahencie

Analiza przychodów i kosztów związanych z kontrahentem

W zakładce ANALIZY można badać przychody i koszty związane z danym kontrahentem. 

informacje o kontrahencie

Zadania związane z kontrahentem

W zakładce ZADANIA można tworzyć listy zadań oraz zadania związane z pracami dla danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać odpowiednio DODAJ NOWĄ LISTĘ ZADAŃ lub DODAJ NOWE ZADANIE

informacje o kontrahencie

Więcej na ten temat w artykule Zadania.