Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

W systemie wfirma.pl mozna znaleść wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu, co umożliwia prześledzenie w łatwy i przystępny sposób historii współpracy.

W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na jego nazwę. Wówczas pojawi się odpowiednie okno, w którym znajdują się:

Wszystkie informacje o kontrahencie

W zakładce OGÓLNE znajdziemy podstawowe informacje takie jak:

  • nazwa firmy (pełna i skrócona),
  • adres,
  • e-mail,
  • przyznany przez nas rabat

oraz informacje podsumowujące dotyczące:

  • należności przeterminowanych (w podziale na: do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),
  • odsetek,
  • liczby przeterminowanych faktur,
  • średniego przeterminowania.

Wszystkie informacje o kontrahencie -ogólne informacje

Dane osób kontaktowych z firmy kontrahenta

W zakładce CRM » OSOBY znajdują się dane osób do kontaktu z firmy kontrahenta. W miejscu tym można również dodać nowe osoby korzystając z funkcji DODAJ OSOBĘ.

Wszystkie informacje o kontrahencie-dodawanie osoby  

Więcej na ten temat w artykule pomocy Osoby.

Wydarzenia związane z danym klientem

W zakładce CRM » WYDARZENIA znajdują się informacje o wydarzeniach związanych z kontrahentem takich jak np. kontakt telefoniczny, kontakt przez Skype, mail czy spotkanie. W miejscu tym można również dodać nowe wydarzenie poprzez wybór opcji DODAJ WPIS

Wszystkie informacje o kontrahencie-wydarzenia

Więcej na ten temat w artykule Wydarzenia.

Terminy powiązane z kontrahentem

W zakładce TERMINY znajduje się kalendarz, zawierający wszystkie terminy związane z kontrahentem takie jak np. data zapłaty faktury. 

Wszystkie informacje o kontrahencie -terminy

W miejscu tym można również dodawać nowe istotne terminy. W tym celu należy przejść do sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY » DODAJ TERMIN, o czym więcej w artykule Terminarz.

 

Wszystkie informacje o kontrahencie-dodawanie terminu

Dokumenty podpięte do kontrahenta

W zakładce DOKUMENTY znajdują się wszystkie uprzednio podpięte od przychody oraz wydatki dokumenty związane z danym kontrahentem. W miejscu tym można również dodać kolejne dokumenty istotne dla współpracy. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokument można dodać na podstawie szablonu, pliku lub URL. 

Wszystkie informacje o kontrahencie-dokumenty

Dane o przepływach magazynowych

W zakładce MAGAZYN można przeanalizować całą dokumentację magazynową (PZ, WZ). 

 

Wszystkie informacje o kontrahencie-magazyn

Ponadto w miejscu tym można m.in. wystawić nowe dokumenty magazynowe - PZ oraz WZ, dokonać ich modyfikacji, wydruku oraz wysyłki.

Ważne!

Zakładka ta jest dostępna jedynie dla użytkowników pakietu:

  • Zarządzanie sprzedażą + magazyn lub

  • Księgowość online + magazyn.

Informacje o płatnościach

W zakładce PŁATNOŚCI znajdują informacje o płatnościach związanych z przychodami oraz wydatkami, które są powiązane z danym kontrahentem.

Wszystkie informacje o kontrahencie -płatności

Analiza przychodów i kosztów związanych z kontrahentem

W zakładce ANALIZY można badać przychody i koszty związane z danym kontrahentem. 

Wszystkie informacje o kontrahencie-analizy

Zadania związane z kontrahentem

W zakładce  CRM  » ZADANIA można tworzyć listy zadań oraz zadania związane z pracami dla danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać DODAJ ZADANIE

 

Wszystkie informacje o kontrahencie-zadania

Więcej na ten temat w artykule Zadania.