0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana pakietu

Wielkość tekstu:

Użytkownicy systemu wFirma mogą skorzystać z jednego z wielu pakietów:

 • Fakturowanie,
 • Księgowość online,
 • Księgowość online z Asystentem,
 • Kadry, płace i ubezpieczenia,
 • Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem,
 • Księgi rachunkowe.

W przypadku pakietu Księgowość online, Księgowość online z Asystentem, Fakturowanie oraz Księgi rachunkowe istnieje możliwość ich wzbogacenia o dodatki: Magazyn, Kadry, płace i ubezpieczenia lub Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem. Natomiast w przypadku pakietów Kadry, płace i ubezpieczenia oraz Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem są one niezależnymi wariantami, do których nie jest możliwe wykupienie dodatków.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży:

- oznakowania GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług (o czym więcej w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7)

- oznaczeń szczególnych rodzajów transakcji (o czym więcej w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7)

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl jest możliwe w ramach pakietu:

 • Fakturowanie + Magazyn,
 • Księgowość online,
 • Księgowość online + Magazyn,
 • Księgowość online z Asystentem,
 • Księgowość online z Asystentem + Magazyn,
 • Księgi rachunkowe,
 • Księgi rachunkowe + Magazyn.

Zmiana pakietu w trakcie trwania okresu testowego

Rejestrując konto użytkownik wybiera jeden z sześciu w/w pakietów, gdzie do 30 dni może  testować funkcje systemu. Co ważne wybierając pakiet Fakturowanie, możliwe jest również przetestowanie pakietu Księgowość online, Księgowość online z Asystentem lub Księgi rachunkowe oraz Kadry, płace i ubezpieczenia i Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem.

Aby zmienić pakiet należy w trakcie trwania okresu testowego przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ lub START » PAKIETY I DODATKI. Klikając w przycisk ZMIEŃ możliwa jest zmiana obecnego pakietu. 

Przykładowo posiadając pakiet Fakturowanie dostępne warianty zmiany to Księgowość online, Księgowość online z Asystentem, Księgi rachunkowe, Fakturowanie wraz z magazynem lub Kadry, płace i ubezpieczenia i Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem. Natomiast w przypadku posiadania np. pakietu Księgowość online czy też Księgi rachunkowe nie jest możliwa zmiana na pakiet o mniejszej zawartości funkcji np. Fakturowanie.

Istotne jest, że w przypadku gdy użytkownik zdecyduje się na pakiet Księgowość online lub Księgowość online z Asystentem, to wyklucza on możliwość zmiany pakietu na Księgi rachunkowe, jak i również w przypadku wybrania pakietu Księgi rachunkowe i braku możliwości zmiany pakietu na Księgowość online czy Księgowość online z Asystentem.

Zmiany pakietu można dokonać jedynie podczas 30-dniowego okresu testowego. Po upływie tego okresu zmiana będzie możliwa tylko w przypadku wykupienia pakietu. Przedłużenie pakietu (wykupienie pakietu) jest równoznaczne z zakończeniem okresu testowego. Po przedłużeniu pozostała ilość dni okresu testowego ulega anulowaniu, a ważność pakietu jest równa z ilością wykupionych dni usługi.

Zmiana pakietu po zakończeniu okresu testowego

Po zakończeniu okresu testowego użytkownik traci możliwość dowolnej zmiany pakietu. Od tego momentu zmiana będzie możliwa tylko podczas wykupienia lub przedłużenia pakietu.

W przypadku zmiany aktualnego pakietu na pakiet z szerszym zakresem funkcji, system blokuje możliwość przywrócenia poprzedniego pakietu.

Zmiana pakietu - Ostrzeżenie

W momencie przejścia z pakietu Fakturowanie na Księgowość online, Księgowość online z Asystentem lub Księgi rachunkowe niewykorzystana ilość dni pakietu Fakturowanie przepada.

Zmiana pakietu Księgowość online / Kadry, płace i ubezpieczenia na pakiet z Asystentem księgowym / kadrowym

Jeśli użytkownik posiada pakiet Księgowość online lub Kadry, płace i ubezpieczenia, ale bez dostępu do asystenta to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie jednorazowo, bezpłatnie przejść na pakiet z asystentem. Spowoduje to jednorazowe przedłużenie Asystenta na okres równy aktualnie użytkowanym pakietowi. Przy kolejnym przedłużeniu pakietu będzie jednak wymagana za niego płatność zgodnie z przyszłym okresem przedłużenia. Aby aktywować asystenta należy przejść do zakładki Pakiety i dodatki. Następnie należy przy kaflu Kadry, płace i ubezpieczenia lub / i Księgowość online zaznaczyć pole Asystent i kliknąć na przycisk Przejdź.

Zmiana pakietu - Na pakiet z asystentem

Po zmianie na pakiet z asystentem nie ma możliwości powrotu do pakietu bez Asystenta, nawet po zakończeniu okresu trwania pakietu - zmiana jest nieodwracalna, na co użytkownik zgadza się klikając na przycisk Tak, konwertuj konto.
Zmiana pakietu - Tak, konwertuj konta

Spowoduje to dodanie asystenta z okresem zgodnym okresowi trwania aktualnego pakietu do konta użytkownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów