Zmiana pakietu

Użytkownicy systemu wFirma mogą skorzystać z jednego z wielu pakietów:

  • Fakturowanie,

  • Księgowość online, 

  • Księgowość online z Asystentem,

  • Kadry, płace i ubezpieczenia,

  • Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem.

W przypadku pakietu Księgowość online, Księgowość online z Asystentem oraz Fakturowanie istnieje możliwość ich wzbogacenia o dodatki: Magazyn, Kadry, płace i ubezpieczenia lub Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem. Natomiast w  przypadku pakietów Kadry, płace i ubezpieczenia oraz Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem są one niezależnymi wariantami, do których nie jest możliwe wykupienie dodatków.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży:

- oznakowania GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług (o czym więcej w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7)

- oznaczeń szczególnych rodzajów transakcji (o czym więcej w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7)

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl jest możliwe w ramach pakietu:

  • Fakturowanie + Magazyn,

  • Księgowość online,

  • Księgowość online + Magazyn,

  • Księgowość online z Asystentem,

  • Księgowość online z Asystentem + Magazyn.

Zmiana pakietu w trakcie trwania okresu testowego

Rejestrując konto użytkownik wybiera jeden z pięciu w/w pakietów, gdzie do 30 dni może  testować funkcje systemu. Co ważne, początkowy wybór pakietu nie jest decydujący - użytkownik może w dowolnym momencie trwania okresu próbnego zmienić pakiet. Dzięki temu można sprawdzić funkcje dostępne w innych pakietach i wybrać odpowiedni dla swojej firmy.

Aby zmienić pakiet należy w trakcie trwania okresu testowego przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET » ZMIEŃ lub START » PAKIETY I DODATKI. Klikając w przycisk ZMIEŃ możliwa jest zmiana obecnego pakietu. 

Przykładowo posiadając pakiet Fakturowanie dostępne warianty zmiany to Księgowość online, Księgowość online z Asystentem, Fakturowanie wraz z magazynem lub Kadry, płace i ubezpieczenia i Kadry, płace i ubezpieczenia z Asystentem. Natomiast w przypadku posiadania np. pakietu Księgowość online nie jest możliwa zmiana na pakiet o mniejszej zawartości funkcji np. Fakturowanie.

 

Zmiany pakietu można dokonać jedynie podczas 30-dniowego okresu testowego. Po upływie tego okresu zmiana będzie możliwa tylko w przypadku wykupienia pakietu.

Przedłużenie pakietu (wykupienie pakietu) jest równoznaczne z zakończeniem okresu testowego. Po przedłużeniu pozostała ilość dni okresu testowego ulega anulowaniu, a ważność pakietu jest równa z ilością wykupionych dni usługi.

Zmiana pakietu po zakończeniu okresu testowego

Po zakończeniu okresu testowego użytkownik traci możliwość dowolnej zmiany pakietu. Od tego momentu zmiana będzie możliwa tylko podczas wykupienia lub przedłużenia pakietu. 

W przypadku zmiany aktualnego pakietu na pakiet z szerszym zakresem funkcji, system blokuje możliwość przywrócenia poprzedniego pakietu.

zmiana pakietu po okresie testowym

W momencie przejścia z pakietu Fakturowanie na Księgowość online lub Księgowość online z Asystentem niewykorzystana ilość dni pakietu Fakturowanie przepada. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka