Zmiana pakietu

Użytkownicy systemu wFirma mogą skorzystać z jednego z trzech pakietów:

  • Księgowość online, 

  • Menedżer sprzedaży,

  • Kadry, płace i ubezpieczenia. 

W przypadku Pakietu Księgowość online oraz Menedżer sprzedaży  istnieje możliwość ich wzbogacenia o dodatek Magazyn lub Kadry, płace i ubezpieczenia. Natomiast w  przypadku pakietu Kadry, płace i ubezpieczenia jest on niezależnym wariantem, do którego nie jest możliwe wykupienie dodatków.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży:
- oznakowania GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług (o czym więcej w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7
- oznaczeń szczególnych rodzajów transakcji (o czym więcej w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl jest możliwe w ramach pakietu:

  • Menedżer sprzedaży + Magazyn,
  • Księgowość online,
  • Księgowość online + Magazyn.

Zmiana pakietu w trakcie trwania okresu testowego

Rejestrując konto użytkownik wybiera jeden z trzech w/w pakietów, gdzie do 30 dni może  testować funkcje systemu. Co ważne, początkowy wybór pakietu nie jest decydujący - użytkownik może w dowolnym momencie trwania okresu próbnego zmienić pakiet. Dzięki temu można sprawdzić funkcje dostępne w innych pakietach i wybrać odpowiedni dla swojej firmy.

Aby zmienić pakiet należy w trakcie trwania okresu testowego przejść do zakładki USTAWIENIA » MÓJ PAKIET. Klikając w przycisk ZMIEŃ możliwa jest zmiana obecnego pakietu. Dostępne warianty zmiany to Księgowość online, Menedżer sprzedaży wraz z magazynem lub Kadry, płace i ubezpieczenia.

 Zmiana pakietu - z poziomu Ustawień

Zmiany pakietu można dokonać jedynie podczas 30-dniowego okresu testowego, po upływie tego okresu zmiana będzie możliwa tylko w przypadku wykupienia pakietu.

Przedłużenie pakietu (wykupienie pakietu) jest równoznaczne z zakończeniem okresu testowego. Po przedłużeniu pozostała ilość dni okresu testowego ulega anulowaniu, a ważność pakietu jest równa z ilością wykupionych dni usługi.

Zmiana pakietu po zakończeniu okresu testowego

Po zakończeniu okresu testowego użytkownik traci możliwość zmiany pakietu z poziomu Ustawień. Od tego momentu zmiana będzie możliwa tylko podczas wykupienia lub przedłużenia pakietu. 

W przypadku zmiany pakietu  Menedżer sprzedaży na Księgowość online zmiana nastąpi w momencie wykupienia wyższego pakietu. Niewykorzystana ilość dni pakietu Menedżer sprzedaży zostanie ponownie uruchomiona po zakończeniu wykupionego okresu Księgowości online.

Zmiana na pakiet “Kadry, płace i ubezpieczenia” będzie natomiast możliwa jedynie, gdy konto będzie posiadało status darmowego - czyli okres trwania pakietu ulegnie przedawnieniu.

Zmiana pakietu - Marketplace