0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

CIT estoński - jako optymalna forma opodatkowania już w systemie wFirma.pl!

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl pozwala na wygodne rozliczanie spółek, które wybrały jako formę opodatkowania tzw. CIT Estoński, czyli opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Ryczałt od dochodów spółek jako forma opodatkowania

Wyboru formy opodatkowania ryczałt od dochodów spółek dokonuje się podczas definiowania roku obrotowego, gdzie należy wskazać RYCZAŁT - CIT ESTOŃSKI

W przypadku chęci wyboru CIT estońskiego konieczne jest posiadanie dodatku w postaci pakietu KADR, PŁAC I UBEZPIECZEŃ z uwagi na to, że dostępność rozliczania dywidend występuje jedynie w tym właśnie dodatku.

Wzorcowy Plan kont dla CIT estońskiego 

Użytkownik podczas definiowania planu kont może wybrać wzorcowy dzięki temu otrzyma automatycznie przystosowany plan kont i schematy księgowe do formy jaką jest CIT estoński. Najważniejszą różnice w planie kont między estońskim a zwykłym CIT to:

 • brak występowania kont NKUP na rzecz konta wydatki niezwiązane z działalnością,
 • różnica na koncie rozliczeń podatkowych,
 • pojawienie się konta: 805-02 - Niepodzielony zysk wypracowany w latach poprzedzających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek,
 • pojawienie się konta 805-03 - Kwota niepokrytych strat poniesionych z latach poprzedzających opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Podgląd oraz możliwość wydruku planu kont dostępna jest w zakładce: USTAWIENIA »  PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » PLAN KONT.

CIT estoński - wzorcowe schematy księgowe 

Zarówno plan kont jak i zasady rozliczania kosztów dla CIT estońskiego różnią się od tych jakie widnieją przy ogólnych zasadach opodatkowania CIT w systemie korzystając z wzorcowego planu kont Użytkownik otrzymuje również wzorcowe schematy księgowe dostosowane do charakteru rozliczeń ryczałtem od dochodów spółek.

Schematy, które należało dostosować:

 • nowy 50% limit dla aut - w CIT estońskim samochody w użytku mieszanym na gruncie podatku dochodowego w 50% liczonych od wartości netto + 50% nieodliczonego VAT stanowią tzw.wydatki niezwiązane z działalnością stąd konieczność przystosowania schematów

  • zakup paliwa do pojazdu

  • inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

 • brak konieczności stosowania limitu amortyzacji dla wysokocennych samochodów - w przypadku CIT estońskiego nie stosuje się limitów amortyzacji w wysokości 150 tys zł czy 225 tyz zł w przypadku aut elektrycznych - zmiana schematów:

  • amortyzacja

  • zakup samochodu osobowego 

  • środki trwałe w budowie

  • ulepszenie środka trwałego 

 • brak obowiązku stosowania limitu kosztów leasingu w przypadku samochodów powyżej 150 tys zł/225 zl (elektryczne)

  • leasing lub dzierżawa samochodu osobowego

 • księgowanie list płac - data księgowania niezależna od daty wypłaty oraz brak stosowania NKUP.

Jak wyliczać zaliczki podatek przy CIT Estońskim?

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy odbywa się w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK określając uprzednio w lewym dolnym rogu rok podatkowy dla którego zaliczka ma być wyliczona. W przypadku CITu estońskiego wyróżnia się cztery możliwe typy wyliczeń zaliczek w zależności od źródła opodatkowania.

Wyliczanie podatku od dywidend

W momencie podjęcia uchwały o podziale zysku należy pamiętać o tym, że jeżeli jakaś część zysku przeznaczona została na dywidendę konieczne jest od tej części odprowadzenie zaliczki na podatek w wysokości:

 • 10% (dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność), lub

 • 20% (pozostałe spółki). 

Jako podstawę opodatkowania podaje się tę kwotę zysku jaką przeznaczono na dywidendę.

Wyliczanie podatku od zysku przeznaczonego na pokrycie straty

Zysk wypracowany za dany rok podatkowy w drodze uchwały może być również przeznaczony na pokrycie strat. Wówczas również przy CIT estońskim powstaje konieczność odprowadzenia od tej części zysku podatku w wysokości 10 lub 20%.

Wyliczanie podatku od ukrytych zysków 

Charakterystyczne dla CIT estońskiego jest pojęcie ukrytych zysków (chodzi o świadczenia, które pod pozorem inaczej nazwanej czynności prawnej prowadzą de facto do korzyści wspólnika, która bez wykonania tego świadczenia miałaby postać dywidendy) oraz wydatków nie związanych z działalnością (np. 50% kosztów eksploatacji samochodów które nie są używane wyłącznie w działalności - czyli te do których nie jest prowadzona kilometrówka). Od tego typu dochodu płaci się również zaliczki na podatek w wysokości 10 lub 20%.

Wyliczanie podatku od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku 

Ten typ zaliczki na podatek w CIT estońskim występuje gdy w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jego wartość rynkowa przewyższa wartość podatkową przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu.

Wypłata dywidendy - CIT estoński w systemie wfirma

Dywidendy wypłacane są w spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy podlegają opodatkowaniu stąd poniżej instrukcja ich wykazania w systemie. 

Dodawanie udziałowca 

W celu dodania udziałowca dla którego następnie będzie dodawana dywidenda należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA. Istnieje możliwość wyboru DODAJ DANE RĘCZNIE zaznaczając okienko przy UDZIAŁOWIEC.

Dodawanie “umowy” dywidendy czyli dane z uchwały

"Umowę dywidendy" na podstawie danych z podjętej w spółce uchwały należy wprowadzić poprzez: KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA. Pojawi się okno, w którym należy wybrać udziałowca, określić datę podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy a w kolejnym kroku określić wysokość dywidendy przeznaczonej do wypłaty konkretnemu udziałowcowi. W polu kwoty podaje się dywidendę w kwocie brutto (przed opodatkowaniem).

Uwaga jeżeli dywidenda wypłacana jest w transzach miesięcznych to kwota jaką podamy będzie kwotą do wypłaty w każdym z zakresu podanych miesięcy.

Wypłata dywidendy podzielona na miesiące

Jeżeli należność dla udziałowca ma być wypłacana w transzach przez określone miesiące danego roku - czyli gdy w polu Wypłata od / do podany zostanie zakres miesięcy to w polu kwota dywidendy należy podając kwotę w podziale na ten okres, czyli transzę miesięczną.

Odliczenie od dywidendy CIT estońskiego

Podczas wprowadzania “umowy” dywidendy w polu POMNIEJSZENIE PODATKU PIT wybrać można:

 • 90% - mały podatnik lub rozpoczynający prowadzenie działalności, lub

 • 70% - pozostali podatnicy

Dzięki tej funkcji udziałowiec będzie mógł pomniejszyć swój podatek PIT od dywidendy o 90% lub 70% zapłaconego podatku CIT w formie ryczałtu.

Dokumentowanie i opodatkowanie wypłaty dywidendy

Wypłatę dywidendy dokumentuje się i rozlicza przy CIT estońskim na podstawie listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE/POZYCJE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (DYWIDENDY). W oknie jakie się pojawi data wypłaty wpływa na datę wyznaczającą okres za jaki należy opłacić zaliczkę na podatek PIT-8A. Ponadto pojawi się zakładka DEKRETACJA, w której przy wzorcowym planie kont widoczne jest rozksięgowanie poboru podatku.

cit estoński

Podatek od dywidendy na CIT estońskim - rozliczenie

Zaliczka na podatek od dywidendy

Spółka od wypłaconej dywidendy (CIT estoński) wspólnikom musi naliczyć od zryczałtowany podatek dochodowy. Wyliczenie zaliczki na podatek PIT od dywidend dostępne jest w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

cit estoński

Zeznanie roczne z tytułu dywidendy

Dywidend nie rozlicza się na deklaracjach rocznych PIT-11. Spółka musi jednak złożyć roczną deklarację PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).

Zeznanie roczne CIT-8E

Zeznanie roczne CIT-8E będzie możliwe do rozliczenia za rok 2023.

Pobierz instrukcję dla rozliczenia spółki na Estońskim CIT w systemie!

 

Do pobrania:

Spółka na Estońskim CIT cz 2.pdf
Spółka na Estońskim CIT cz 1.pdf

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów