Przeniesienie księgowości na przełomie roku

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikające z deklaracji rozliczeniowej ZUS sporządzonej poza systemem należy ująć w momencie dodawania zaliczki na podatek dochodowy. Należy zaznaczyć, że składki powinny być odliczane zgodnie z miesiącem ich faktycznego opłacenia. Jak zaksięgować składki w przypadku gdy przeniesienie księgowości będzie na przełomie roku?

Składki za grudzień gdy przeniesienie księgowości jest na przełomie roku

Przykład 1

Składki z deklaracji za grudzień 2017 r opłacone w styczniu 2018 należy podać przy wyliczaniu zaliczki na podatek za styczeń 2018/I kwartał 2018.

Składki opłacone w styczniu podaje się ustalając podatek w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Po pojawieniu się okna dialogowego należy wprowadzić opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w polach POZOSTAŁE SKŁADKI. Należy pamiętać, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, a nie pełne 9% wymiaru odprowadzane do ZUS.

Przeniesienie księgowości

Natomiast składkę na FP (o ile przedsiębiorca ją opłaca) należy ująć w KPiR dowodem wewnętrznym poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, wybierając schemat księgowy KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (co należy dokonać przed wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy).

Przeniesienie księgowości

W kolejnych miesiącach deklaracje ZUS można dodawać poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Przeniesienie księgowości

Aby deklaracje zostały utworzone poprawnie należy ustawić prawidłowy schemat opłacania składek przez przedsiębiorcę w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Przeniesienie księgowości

Co do zasady deklaracje rozliczeniowe ZUS sporządza się dopiero po zakończeniu miesiąca. Po opłaceniu składek należy wprowadzić płatność do deklaracji zaznaczając dokument i wybierając opcję ROZLICZ, dzięki temu składki zostaną automatycznie uwzględnione w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu ich opłacenia i nie trzeba ich będzie ręcznie wprowadzać.

Przeniesienie księgowości

Przeniesienie księgowości na przełomie roku a ewidencja środków trwałych

Przenosząc księgowość na przełomie roku należy również pamiętać o uzupełnieniu Ewidencji środków trwałych w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Przeniesienie księgowości

Przy wprowadzaniu środków trwałych szczególnie ważne jest pole DATA WPROWADZENIA, od którego zależy rozpoczęcie uwzględniania odpisów amortyzacyjnych, jakie przy przenoszeniu księgowości powinny być kontynuacją przyjętego już planu amortyzacji.

Przeniesienie księgowości

Kontrolę poprawności wprowadzonego środka trwałego można przeprowadzić poprzez porównanie planu amortyzacji.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska