0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja VAT-8 - jak wygenerować w systemie?

  • vat-8

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w  których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, co do zasady (wyjątki prezentuje tabela poniżej) powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na druku VAT-R.

Należy podkreślić, że jeżeli u podatnika zwolnionego z VAT dokonującego zakupu towarów od unijnego kontrahenta wartość WNT w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Wówczas taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT (jeżeli nie przekroczył limitu).

Następnie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE) dokonujący zakupu towarów od zagranicznego kontrahenta powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Vat-8

Terminy składania deklaracji VAT-8

Deklarację VAT-8 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Deklarację VAT-8 składa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak sporządzić deklarację VAT-8 w systemie?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-8 należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 8.

Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Vat-8

Jak sporządzić korektę VAT-8 w systemie?

Podatnicy obowiązani do złożenia korekty deklaracji VAT-8 powinni przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 8, gdzie jako cel złożenia należy wybrać: KOREKTA DEKLARACJI.

Vat-8

Wysyłka deklaracji VAT-8 do urzędu

Deklarację VAT-8 można wysłać do właściwego US bezpośrednio z systemu, z zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie oznaczamy wygenerowaną deklarację i korzystamy z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Vat-8

W oknie które się pojawi przechodzimy do podzakładki:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni),
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
  • części UPL-1 wfirma - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

Więcej w temacie wysyłki deklaracji elektronicznych w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji.

Rozliczenie deklaracji VAT-8 - automatyczny DW

Płatność za deklarację VAT-8 należy wprowadzić poprzez zaznaczenie deklaracji w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT i wybranie opcji ROZLICZ. W oknie należy uzupełnić faktyczną datę i kwotę wpłaty oraz metodę płatności.

Vat-8

Uregulowany podatek stanowi koszt podatkowy dla przedsiębiorcy, dlatego po dodaniu rozliczenia, system automatycznie generuje dowód wewnętrzny i księguje go w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z datą rozliczenia.

Vat-8

Dowód wewnętrzny będzie widoczny z poziomu zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Vat-8

WNT również w informacji VAT-UE

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, którzy są zobowiązani wykazać transakcję WNT (przekroczyli limit 50 tys. zł lub dobrowolnie zarejestrowali się do celów transakcji unijnych), powinni pamiętać, że oprócz złożenia w US deklaracji VAT-8 rozliczającej WNT powinni również wykazać transakcję na informacji VAT-UE. W tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Vat-8

Dokładny schemat wygenerowania deklaracji VAT UE opisuje artykuł: Informacja VAT UE - jak wygenerować?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów