0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej - sposób księgowania

Wielkość tekstu:

Co do zasady sprzedaż dokonana na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, z wykluczeniem obowiązujących zwolnień, powinna być ujęta na kasie fiskalnej. Raport okresowy dokumentujący przychód należy odpowiednio zewidencjonować w systemie.

Wraz z wejściem w życie nowego pliku JPK V7 paragony fiskalne muszą być księgowane zbiorczo do rejestru sprzedaży VAT na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej i oznaczane symbolem “RO”. W przypadku sprzedaży paragonowej nie stosuje się kodów GTU.

Kasa fiskalna zintegrowana z systemem wfirma.pl

W przypadku posiadania zintegrowanej z systemem drukarki fiskalnej, paragony wystawia się bezpośrednio z systemu poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY

Łączny raport okresowy - wystawienie paragonu

Tak wystawiony paragon można wydrukować na drukarce fiskalnej jednak nie będzie on księgowany w ewidencjach.

Od 1 października 2020 nie ma możliwości księgowania pojedynczych paragonów fiskalnych ze względu na obowiązek wykazywania sprzedaży paragonowej w nowym JPK V7 na podstawie łącznego raportu z kasy z oznaczeniem “RO”.

Sprzedaż paragonowa - ujęcie w ewidencjach i JPK V7

W systemie istnieje możliwość zaksięgowania dokumentu potwierdzającego sprzedaż, jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej. Służy do tego zakładka PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok). W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mają możliwość wyboru odnośnie księgowania raportów z kasy rejestrującej, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie Księgi Przychodów i Rozchodów:
§ 19. ust. 1. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 27 ust. 1, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy zaksięguje się raporty dzienne, czy miesięczne. Ważne jest natomiast, żeby nie pominąć żadnego wpisu i zaksięgować utarg za wszystkie dni prowadzenia działalności w danym miesiącu.

Raporty miesięczne należy księgować z datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą. 

Łączny raport okresowy - księgowanie

Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY W JPK V7 wybrać z listy opcję RO.

Łączny raport okresowy - RO

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców) oraz do Rejestru sprzedaży VAT. Natomiast w strukturze JPK V7 raport z kasy fiskalnej zostanie oznaczony symbolem “RO”.

Księgowanie łącznego raportu okresowego u nievatowca

W celu zaksięgowania łącznego raportu okresowego z kasy lub drukarki fiskalnej u podatnika zwolnionego z VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok), który należy wprowadzić w polu NUMER DOKUMENTU.

W oknie dodawania nowego przychodu należy wybrać BRAK KONTRAHENTA, a w polu RAZEM uzupełnić kwotę zgodnie z danymi na wydruku raportu. Raporty miesięczne należy księgować z datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą. 

Łączny raport okresowy - księgowanie u nievatowca

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców).

Pełna księgowość a raport okresowy z kasy fiskalnej

Wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie ŁRO - jak nie zdublować płatności?

Paragon fiskalny wystawiany bezpośrednio w systemie mimo braku księgowania posiada rozliczenie płatności oraz dekret z rozrachunkiem. Aby nie dublować wcześniejszych rozliczeń podczas księgowania łącznego raportu okresowego w polu metody płatności należy wskazać NIE PODLEGA ROZLICZENIU. Wówczas system nie będzie dekretował takiego wpisu w informacjach o płatnościach (rozliczeniach).

Wystawianie paragonów fiskalnych w systemie i księgowanie ŁRO- wzorcowe schematy księgowe

W przypadku używania wzorcowego planu kont i wzorcowych schematów księgowych podczas księgowania łącznego raportu okresowego należy dodatkowo przejść do zakładki DEKRETACJA w celu wyboru prawidłowego schematu księgowego dedykowanego raportowi z kasy (przy kontach z działalnością wyłącznie usługową będzie widoczny raport dedykowany sprzedaży usług - konto 701 a przy działalności produkcyjnej lub handlowej do wyboru sprzedaż towarów 730 lub sprzedaż usług 701).

Wzorcowe schematy działają domyślnie - jeśli włączona jest funkcja automatycznego księgowania paragonów fiskalnych to schemat wzorcowy przeksięgowuje w księdze handlowej sam VAT. Natomiast jeżeli funkcja księgowania pojedynczych paragonów jest wyłączona to schemat księgowania ŁRO dekretuje przychód jak i przeksięgowuje VAT z tytułu wykazania go w JPKV7 dla konkretnego okresu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów