Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej

W systemie istnieje możliwość zaksięgowania dokumentu potwierdzającego sprzedaż, jakim jest łączny raport okresowy z kasy lub drukarki fiskalnej. Służy do tego zakładka PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Łączny raport okresowy powinien mieć nadany przez podatnika numer (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok). W oknie dodawania przychodu należy zaznaczyć Brak kontrahenta i uzupełnić pozostałe dane (kwoty) zgodnie z danymi na wydruku raportu. Przedsiębiorcy prowadzący KPiR mają możliwość wyboru odnośnie księgowania raportów z kasy rejestrującej, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie Księgi Przychodów i Rozchodów:

§ 20.1. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy zaksięguje się raporty dzienne, czy miesięczne. Ważne jest natomiast, żeby nie pominąć żadnego wpisu i zaksięgować utarg za wszystkie dni prowadzenia działalności w danym miesiącu

Raporty miesięczne należy księgować z datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą.  

Łączny raport okresowy

Tak zaksięgowany dokument trafi do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów - sprzedaż towarów i usług oraz do Rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli w systemie wystawiane są faktury do paragonu pamiętać należy o konieczności pomniejszenia raportu z kasy o przychód z tych faktur o czym więcej w artykule Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?