Podpisywanie JPK przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów podpisało rozporządzenie uprawniające osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do wysyłki JPK bez podpisu elektronicznego. Podpisywanie JPK przychodem stanowi udogodnienie dla przedsiębiorców ponieważ nie muszą oni posiadać własnego podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany również nie jest w takiej sytuacji konieczny.

Generowanie JPK VAT

Aby przygotować plik do wysyłki poprzez podpisywanie JPK przychodem należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT wskazując cel złożenia i okres za jaki plik ma zostać wygenerowany.

Podpisywanie JPK przychodem - złożenie deklaracji

Podpisywanie JPK przychodem  

Funkcja podpisywania JPK przychodem bezpośrednio z systemu nie jest na chwilę obecną dostępna ze względu na opóźnienie w udostępnieniu API przez Ministerstwo Finansów. API zostanie prawdopodobnie udostępnione razem z nową strukturą JPK dla małych i średnich firm od lipca 2020 roku.

W celu wysyłki JPK VAT, należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, następnie należy zaznaczyć JPK VAT i z menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF » BEZ PODPISU. Do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego.

Podpisywanie JPK przychodem - jak sporządzić?

Podpowiedź odnośnie kwoty przychodu można znaleźć pod linkiem: Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2020 roku.

Potwierdzenie wysyłki JPK czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po pozytywnej wysyłce pliku JPK obok pliku w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY widoczna będzie ikona zielonej koperty. Oznacza to, że plik został poprawnie przyjęty i możliwe jest pobranie tzw. UPO czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru. W tym celu należy zaznaczyć plik na liście i z górnego menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Podpisywanie JPK przychodem  - pobieranie UPO

Podpisywanie JPK przychodem przez stronę Ministerstwa Finansów

Wygenerowany wcześniej JPK VAT należy pobrać na dysk komputera w postaci XML. Aby to uczynić należy kliknąć na wygenerowany plik i w oknie jakie się pojawi wybrać POBIERZ XML.

Podpisywanie JPK przychodem - XML

Pobrany w ten sposób plik zapisze się na dysku komputera.

W celu skorzystania z możliwości wysyłki JPK bez podpisu elektronicznego należy przejść na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: e-bramka JPK_VAT

Następnie konieczne jest uzupełnienie formularza wysyłki podając:

  • NIP
  • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail
  • kwotę przychodu jaka będzie użyta do autoryzacji wysyłki

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać WYBIERZ PLIK co pozwoli na załączenie pobranego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postacie XML.

Podpisywanie JPK przychodem - strona internetowa MF

Po pozytywnym zaimportowaniu pliku do formularza należy wybrać WYŚLIJ w celu wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów.W systemie wfirma.pl nie ma możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani możliwości pobierania UPO, jeżeli plik został wysłany przez stronę MF.

Inne dostępne sposoby wysyłki pliku JPK

Poza opisanymi wyżej sposobami wysyłki pliku JPK, np w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, plik JPK_VAT można wysłać:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
  2. przy użyciu profilu zaufanego - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),
  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl),