Podpisywanie JPK przychodem, czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego

Wysyłka JPK V7 możliwa jest za pomocą autoryzacji kwotą przychodu bezpośrednio z systemu wfirma.pl jak również poprzez stronę Ministerstwa Finansów. Podpisywanie JPK przychodem stanowi udogodnienie dla przedsiębiorców ponieważ nie muszą oni posiadać własnego podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany również nie jest w takiej sytuacji konieczny.

Generowanie JPK V7

Aby przygotować plik do wysyłki poprzez podpisywanie JPK przychodem należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT wskazując cel złożenia i okres za jaki plik ma zostać wygenerowany.

Podpisywanie JPK przychodem - złożenie deklaracji

Wysyłka JPK V7 kwotą przychodu z systemu wfirma.pl

W celu wysyłki wygenerowanego JPK V7, należy w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Podpisywanie JPK przychodem - jak sporządzić?

W wyświetlonym oknie należy przejść do podzakładki BEZ PODPISU. Wówczas w celach autoryzacji należy dodatkowo w polu PRZYCHÓD Z 2018 ROKU wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu i następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Podpisywanie JPK przychodem - wyślij do urzędu

Podpisywanie JPK przychodem przez stronę Ministerstwa Finansów

W przypadku wysyłki JPK V7 przez stronę MF, wygenerowany wcześniej JPK należy pobrać na dysk komputera w postaci XML. Aby tego dokonać należy kliknąć na wygenerowany plik i w oknie jakie się pojawi wybrać POBIERZ XML.

Podpisywanie JPK przychodem - XML

Pobrany w ten sposób plik zapisze się na dysku komputera.

W celu skorzystania z możliwości wysyłki JPK bez podpisu elektronicznego należy przejść na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: e-bramka JPK_VAT

Następnie konieczne jest uzupełnienie formularza wysyłki podając:

  • NIP

  • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail

  • kwotę przychodu jaka będzie użyta do autoryzacji wysyłki

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać WYBIERZ PLIK co pozwoli na załączenie pobranego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_V7 w postacie XML.

Podpisywanie JPK przychodem - strona internetowa MF

Po pozytywnym zaimportowaniu pliku do formularza należy wybrać WYŚLIJ w celu wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów.

W systemie wfirma.pl nie ma możliwości podglądu historii wysyłki JPK ani możliwości pobierania UPO, jeżeli plik został wysłany przez stronę MF.

Inne dostępne sposoby wysyłki pliku JPK V7

Poza opisanymi wyżej sposobami wysyłki pliku JPK, np w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, plik JPK można wysłać:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

  2. przy użyciu profilu zaufanego - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu profilu zaufanego),

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 pracownikom serwisu wfirma.pl - (więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).