0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podpisywanie JPK przychodem, czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego

Wielkość tekstu:

Wysyłka JPK V7 możliwa jest za pomocą autoryzacji kwotą przychodu bezpośrednio z systemu wfirma.pl jak również poprzez stronę Ministerstwa Finansów. Podpisywanie JPK przychodem stanowi udogodnienie dla przedsiębiorców ponieważ nie muszą oni posiadać własnego podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany również nie jest w takiej sytuacji konieczny.

Generowanie JPK V7

Aby przygotować plik do wysyłki poprzez podpisywanie JPK przychodem należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 wskazując cel złożenia i okres za jaki plik ma zostać wygenerowany.

Podpisywanie JPK przychodem - złożenie deklaracji

Wysyłka JPK V7 kwotą przychodu z systemu wfirma.pl

W celu wysyłki wygenerowanego JPK V7, należy w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik i z górnego menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Podpisywanie JPK przychodem - jak sporządzić?

W wyświetlonym oknie należy przejść do podzakładki BEZ PODPISU. Wówczas w celach autoryzacji należy dodatkowo w polu PRZYCHÓD Z 2022 ROKU wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu i następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Inne dostępne sposoby wysyłki pliku JPK V7

Poza opisanymi wyżej sposobami wysyłki pliku JPK, np w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, plik JPK można wysłać:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

  2. przy użyciu profilu zaufanego - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu profilu zaufanego),

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 pracownikom serwisu wfirma.pl - (więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów