Podpisywanie JPK przychodem czyli wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów podpisało rozporządzenie uprawniające osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do wysyłki JPK bez podpisu elektronicznego. Uprawnienie od 2019 r. nadano bezterminowo. Podpisywanie JPK przychodem powoduje brak konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany również nie byłby w takiej sytuacji konieczny.

Podpisywanie JPK przychodem w systemie wfirma.pl 

Z uwagi na to, że Ministerstwo Finansów nie udostępniło technicznej możliwości połączenia się poprzez API z wysyłką JPK bez podpisu korzystanie z tego rozwiązania wymaga użycia dodatkowo zewnętrznej platformy obsługiwanej przez Ministerstwo Finansów. W systemie aby przygotować plik do wysyłki poprzez podpisywanie JPK przychodem należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT wskazując cel złożenia i okres za jaki plik ma zostać wygenerowany.

Podpisywanie JPK przychodem - złożenie deklaracji

Po wygenerowaniu pliku należałoby pobrać go na dysk komputera w postaci XML. Aby to uczynić należy kliknąć na wygenerowany JPK_VAT i w oknie jakie się pojawi wybrać POBIERZ XML.

Podpisywanie JPK przychodem - XML

Pobrany w ten sposób plik zapisze się na dysku komputera.

Wysyłka jpk bez podpisu elektronicznego - podpisywanie JPK przychodem

W celu skorzystania z możliwości wysyłki JPK bez podpisu elektronicznego należy przejść na dedykowaną mikro firmom stronę Ministerstwa Finansów: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Następnie konieczne jest uzupełnienie formularza wysyłki podając:

  • NIP
  • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail
  • kwotę przychodu jaka będzie użyta do autoryzacji wysyłki

Podpowiedź odnośnie kwoty przychodu można znaleźć pod linkiem: Gdzie można znaleźć kwotę przychodu i dlaczego jest ona ważna.

Po uzupełnieniu formularza należy wybrać WYBIERZ PLIK co pozwoli na załączenie pobranego wcześniej na dysk komputera pliku JPK_VAT w postacie XML.

Podpisywanie JPK przychodem - strona internetowa MF

Po pozytywnym zaimportowaniu pliku do formularza należy wybrać WYŚLIJ w celu wysyłania pliku do Ministerstwa Finansów.

Z uwagi na brak udostępnienia przez Ministerstwo Finansów technicznej możliwości wprowadzenia przy wysyłce JPK_VAT bez podpisu bezpośrednio z naszego systemu (czyli nie ma możliwości udostępnienia funkcji w takiej formie jak działa to obecnie przy np. VAT-7/VAT-7K) należy mieć na uwadze, że w systemie wfirma.pl nie będzie możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani możliwości pobierania UPO bezpośrednio z systemu wfirma.pl.

Poza opisanym sposobem, JPK_VAT można wysłać:

1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

  1. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
  2. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,

2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),

3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).