0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla zleceniobiorcy - jak go wyliczyć?

Wielkość tekstu:

Każdy zleceniobiorca zgłoszony obowiązkowo do ubezpieczeń emerytalno-rentowych ma prawo zdecydować, czy chce zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego gwarantuje zleceniobiorcy prawo do świadczeń w razie wystąpienia niezdolności do pracy. Świadczenia te musi wyliczyć oraz wypłacić płatnik składek objęty obowiązkiem wypłacania zasiłków z ZUS. Podpowiadamy jak wyliczyć zasiłek dla zleceniobiorcy w systemie wFirma.pl!

Zasiłek dla zleceniobiorcy w systemie wFirma.pl

Zleceniobiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ma prawo do świadczeń z ZUS po upłynięciu 90 dniowego okresu wyczekiwania.

Okres oczekiwania nie obowiązuje w przypadku, gdy zleceniobiorca stara się o zasiłek macierzyński lub opiekuńczy.
Więcej na temat okresu wyczekiwania zleceniobiorcy można przeczytać w artykule: Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

W przypadku, gdy zleceniobiorca zyskał już prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i dojdzie u niego do absencji, użytkownik systemu powinien w pierwszej kolejności wprowadzić nieobecność takiej osoby w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika i przejść do pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - dodawanie nieobecności

W wygenerowanym oknie użytkownik powinien uzupełnić informacje o:

 • terminie absencji,
 • rodzaju nieobecności,
 • rodzaju świadczenia przerwy,

Zleceniobiorcy nie mają prawa do wynagrodzenia chorobowego, od razu przysługuje im zasiłek chorobowy.

 • kodzie choroby (jeżeli ten został wskazany w zwolnieniu lekarskim),
 • podstawie wymiaru zasiłku zleceniobiorcy (w systemie pod kategorią “podstawa wynagrodzenia chorobowego),
 • procencie podstawy.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - parametry nieobecności

Użytkownik systemu samodzielnie zobowiązany jest do określenia poprawnej podstawy zasiłku zleceniobiorcy.
Po wprowadzeniu parametrów nieobecności należy zapisać zmiany.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - jak określić podstawę wymiaru świadczenia?

Zasiłek dla zleceniobiorcy oblicza się dopiero po określeniu podstawy wymiaru zasiłku. Co do zasady podstawa wymiaru zasiłku wyliczana jest na podstawie:

 • przeciętnego miesięcznego przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub
 • przeciętnego miesięcznego przychodu za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia - gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego.

Informacje o osiąganych przychodach zleceniobiorcy użytkownik systemu może pozyskać generując kartotekę dochodową zleceniobiorcy z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć danego pracownika a następnie wybrać DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - drukowanie kartoteki dochodowej

System wygeneruje okno w którym należy wskazać okres za który powinna zostać wygenerowana kartoteka dochodowa oraz jej rodzaj, następnie klikamy DRUKUJ.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - okres kartoteki dochodowej

W następnym kroku na dysk użytkownika zostanie automatycznie pobrana kartoteka dochodowa w formacie PDF.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - dane w kartotece

W celu określenia podstawy zasiłku zleceniobiorcy użytkownik powinien wyciągnąć z kartoteki informację o sumie osiągniętego przychodu danej osoby w określonym przedziale czasowym. Otrzymaną sumę przychodów należy pomniejszyć o sumę pobranych w danym okresie składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy a następnie podzielić przez liczbę miesięcy uwzględnianych przy wyliczeniach podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład 1. 

Zleceniobiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2020 roku zachorował w lipcu tego samego roku. W tym przypadku do wyliczenia podstawy zasiłku uwzględnia się przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (ponieważ choroba powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego). W związku z powyższym do wyliczeń należy uwzględnić przychody z okresu od stycznia do czerwca włącznie.

Przychód zleceniobiorcy w poszczególnych miesiącach wyniósł:

 1. styczeń - 3000 zł brutto
 2. luty - 3000 zł brutto
 3. marzec - 3000 zł brutto
 4. kwiecień 3000 zł brutto
 5. maj - 1500 zł brutto
 6. czerwiec 1500 zł brutto

Suma: 15 000 zł brutto

Od powyższego przychodu zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne ZUS w łącznej wysokości: 2056,60 zł.

Podstawa zasiłku dla zleceniobiorcy wyniesie:

15 000 zł brutto - 2056,60 zł = 12 943,40 zł

12 943,40 zł / 6 = 2 157,23 zł

Warto pamiętać również o wyjątkach w ustalaniu podstawy zasiłku. Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia podstawy zasiłku w sytuacji choroby w pierwszym miesiącu pracy, a także informacje o kiedy wyłączyć dany miesiąc z podstawy można znaleźć w artykule Podstawa wymiaru zasiłku zleceniobiorcy – jak ją określić?

Zasiłek zleceniobiorcy na liście płac

Wprowadzenie nieobecności zleceniobiorcy do systemu ze wskazaniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, będzie skutkowała wykazaniem kwoty zasiłku zleceniobiorcy na liście płac którą generuje się z poziomu zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (umowy zlecenie).

Zasiłek dla zleceniobiorcy - lista płac

W wygenerowanym oknie użytkownik podaje parametry listy płac za dany okres.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - parametry listy płac

Następnie system wygeneruje okno w którym użytkownikowi wykazane zostaje z jakich tytułów w danym okresie może dojść do wypłat. 

Umowa zleceniobiorcy jest osobno wykazana od naliczonego dla niego zasiłku. Użytkownik samodzielnie określa kwotę wypłaty przychodu dla zleceniobiorcy za miesiąc w którym doszło do jego absencji, natomiast kwota zasiłku wyliczana jest na podstawie danych wprowadzonych do systemu na etapie wprowadzania nieobecności zleceniobiorcy. Po wprowadzeniu parametrów wypłat, zapisujemy zmiany.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - informacja o zasiłku i wypłacie zasadniczej

System automatycznie pobierze listę płac w formie PDF na dysk użytkownika.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - widok listy płac

Kwota zasiłku zleceniobiorcy zostanie wykazana na liście płac tylko w przypadku, gdy płatnik składek jest jednocześnie płatnikiem zasiłków ZUS.

Zasiłek zleceniobiorcy w raportach imiennych

Na podstawie wygenerowanych w systemie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych tworzone są w systemie deklaracje rozliczeniowe, dostępne w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ

Do wygenerowanej deklaracji dołączane są raporty imienne za ubezpieczonych w tym raport ZUS RSA na którym wykazuje się absencje zleceniobiorców.

Zasiłek dla zleceniobiorcy - ZUS RSA

System wFirma.pl staje naprzeciw potrzebom swoich użytkowników i wdraża kolejne funkcjonalności gwarantuje szybkie i sprawne rozliczanie kadr!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów