0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja VAT-9M - jak wygenerować w systemie?

  • vat-9m

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, co do zasady powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcja wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R.

Podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE) dokonujący importu usług od zagranicznego kontrahenta powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

VAT-9M - ustawienia

Deklarację VAT-9M składa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Ponadto przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w kraju zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT UE dotyczących transakcji:
- wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług z art. 28b,
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000zł).

Terminy składania deklaracji VAT-9M

Deklarację VAT-9M składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji (czyli co do zasady do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia usługi).

Jak sporządzić deklarację VAT-9M w systemie?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 9M. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI. 

VAT-9M - złożenie deklaracji

Jak sporządzić korektę VAT-9M w systemie?

Podatnicy obowiązani do złożenia korekty deklaracji VAT-9M powinni przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-9M oraz jako cel złożenia wybrać: KOREKTA DEKLARACJI

VAT-9M - jak wygenerować korektę?

Wysyłka deklaracji VAT-9M do urzędu

Deklarację VAT-9M można wysłać do właściwego urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu, z zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, poprzez oznaczenie deklaracji i skorzystanie z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

VAT-9M - wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi przechodzimy do podzakładki:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni),
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
  • części UPL-1 wfirma - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

W temacie wysyłki deklaracji elektronicznych w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji.

Rozliczenie deklaracji VAT-9M - automatyczny DW

Wartość zapłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-9M stanowi dla przedsiębiorcy koszt podatkowy, który zostanie automatycznie ujęty w KPIR na podstawie dowodu wewnętrznego. Aby osiągnąć taki efekt należy dokonać rozliczenia deklaracji VAT-9M w systemie przez jej zaznaczenie w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT i wybranie z górnego menu opcję ROZLICZ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić faktyczną datę zapłaty, metodę płatności i kwotę.

VAT-9M - jak rozliczyć deklarację?

Po dodaniu rozliczenia, system automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny, który zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, pod datą faktycznego rozliczenia deklaracji.

VAT-9M - automatyczny dowód wewnętrzny

Dowód wewnętrzny można również znaleźć w zakładce EWIDENCJE » KPIR.

VAT-9M - automatyczny DW

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów