Deklaracja VAT-9M

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej, co do zasady powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcja wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R.

Podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE) dokonujący importu usług od zagranicznego kontrahenta powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

VAT-9M - ustawienia

VAT-9M - rejestracja do UE

Deklarację VAT-9M składa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Ponadto przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w kraju zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT UE dotyczących transakcji:
-  wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług z art. 28b,
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000zł).

Terminy składania deklaracji VAT-9M

Deklarację VAT-9M składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji (czyli co do zasady do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia usługi).

Jak sporządzić deklarację VAT-9M w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT 9-M należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 9M. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć, oraz wybrać cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI. 

VAT-9M - złożenie deklaracji

Jak sporządzić korektę VAT-9M w systemie wfirma.pl?

Podatnicy obowiązani do złożenia korekty deklaracji VAT-9M powinni przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-9M oraz jako cel złożenia wybrać: KOREKTA DEKLARACJI

VAT-9M - korekta

Wysyłka deklaracji VAT-9M do urzędu

Deklarację VAT-9M można wysłać do właściwego US bezpośrednio z systemu, z zakładki BEZ PODPISU. W celach autoryzacji należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu z poprzedniego roku podatkowego oraz kliknąć na przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU. Więcej w temacie wysyłki deklaracji elektronicznych w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji.

Rozliczenie deklaracji VAT-9M - automatyczny DW

Wartość zapłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-9M stanowi dla przedsiębiorcy koszt podatkowy, który zostanie automatycznie ujęty w KPIR na podstawie dowodu wewnętrznego. Aby osiągnąć taki efekt należy dokonać rozliczenia deklaracji VAT-9M w systemie przez jej zaznaczenie w zakładce BIURO » DEKLARACJE  » PODATKOWE » PODATEK VAT i wybranie z górnego menu opcję ROZLICZ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić faktyczną datę zapłaty, metodę płatności i kwotę.

VAT-9M - rozliczenie

Po dodaniu rozliczenia, system automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny, który zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, pod datą faktycznego rozliczenia deklaracji.

VAT-9M - dowód wewnętrzny

Dowód wewnętrzny można również znaleźć w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  » DOWODY WEWNĘTRZNE.

VAT-9M - zakładka Ewidencje