Zmiana formy opodatkowania w wfirma.pl

W dobie zmian podatkowych bardziej korzystne mogą okazać się inne formy opodatkowania, więc warto wiedzieć w jaki sposób powinna być dokonywana zmiana forma opodatkowania. W związku z tym opisujemy jak przebiega zmiana formy opodatkowania w wfirma.pl!

Formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca do wyboru ma jedną z czterech form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej: podatek wynosi 17% i 32% od nadwyżki powyżej 120.000 zł (od 2022 roku).

 • podatkiem liniowym: podatek wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu;,

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: wysokość podatku zależy od wybranej stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14% 15% oraz 17%,

 • w formie karty podatkowej: wysokość podatku ustalana jest odgórnie i zależy od rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczby ludności, miejscowości w której działalność jest prowadzona oraz rozmiaru prowadzonej działalności (po wejściu w życie Nowego Ładu nie będzie możliwości wyboru lub zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową).

Zmiana formy opodatkowania w działalności?

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa najczęściej wyłącznie na przełomie roku podatkowego. Zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętą metodę rozliczania podatku stosuje się konsekwentnie przez cały rok. Od tej reguły są jednak wyjątki np.:

 • utrata prawa do rozliczania ryczałtem

 • utrata prawa do rozliczania podatkiem liniowym.

Jak i do kiedy zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić na druku CEIDG-1 w formie aktualizacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po tym w którym osiągnięto pierwszy przychód podatkowy w roku w którym ma nastąpić zmiana lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Najczęściej zatem graniczną datą będzie 20 luty.

Przykład 1.

Pan Jan prowadził działalność w 2021 roku na zasadach ogólnych. W związku z wejściem przepisów o Nowym Ładzie postanowił o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku. Pierwszą fakturę sprzedaży w 2022 roku Pan Jan wystawił 15 stycznia 2022 roku. Do kiedy musi zgłosić ostatecznie zmianę formy opodatkowania? Pan Jan powinien zaktualizować formularz CEIDG-1 do 20 lutego 2022 roku.

Przykład 2.

Pan Jan prowadził działalność w 2021 roku na zasadach ogólnych. W związku z wejściem przepisów o Nowym Ładzie postanowił o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku. Pierwszą fakturę sprzedaży w 2022 roku Pan Jan wystawił 21 lutego 2022 roku. Do kiedy musi zgłosić ostatecznie zmianę formy opodatkowania? Pan Jan powinien zaktualizować formularz CEIDG-1 do 20 marca 2022 roku. 

Wyjątkiem od tych zasad będzie wybór karty podatkowej lub rezygnacja z kart podatkowej - termin zgłoszenia to 20 stycznia.

Jak zmienić formę opodatkowania w systemie wfirma.pl?

Zmianę formy opodatkowania w systemie wfirma.pl należy oznaczyć dopiero po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy z ostatniego okresu rozliczeniowego - najczęściej odpowiednio grudzień lub IV kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń - który powinien być rozliczony w poprzedniej formie opodatkowania i przed zaksięgowaniem pierwszego przychodu wg nowej formy opodatkowania.

Ustawienia systemowe w przypadku wyboru innej formy opodatkowania w nowym roku powinny być zmienione przed wystawieniem faktury w nowym roku.

Oznaczenia zmian dokonuje się w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w pozycji:

 • rodzaj ewidencji - wybieramy KPIR lub ryczałt,

 • forma opodatkowania (jeśli jako rodzaj ewidencji wybrana jest KPiR) - wybieramy zasady ogólne lub podatek liniowy.

Zmiana formy opodatkowania w systemie wfirma.pl

Czy zmiana formy opodatkowania nie wpłynie na zeznanie roczne za poprzedni rok w systemie?

Nie. Mimo zmiany formy opodatkowania system na podstawie zaliczek zapamiętuje wybraną za poprzedni rok formę opodatkowania i pozwala w niej dokonać złożenia zeznania rocznego w systemie.

Czy zmiana formy opodatkowania wpłynie na zeznanie roczne za poprzedni rok w systemie?

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
FAQ
 • Czy zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest możliwa?
  Co do zasady nie ale mogą zdarzyć się wyjątki gdy przedsiębiorca:

  - utraci prawo do ryczałtu np. przekroczy limit sprzedaży- 2 mln euro, wykonali czynność ustawowo wyłączoną z możliwości opodatkowania ryczałtem
  - utraci prawo do podatku liniowego np. świadczenie tej samej pracy co ze stosunku pracy na rzecz byłego, aktualnego pracodawcy w ramach działalności.

  W takich przypadkach zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest nie tylko możliwa a konieczna.
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

 • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
 • Integracja z e-US i e-ZUS
 • Kontrola płatności
 • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn