0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy opodatkowania w wFirma.pl

Wielkość tekstu:

W dobie zmian podatkowych bardziej korzystne mogą okazać się inne formy opodatkowania, więc warto wiedzieć w jaki sposób powinna być dokonywana zmiana forma opodatkowania. W związku z tym opisujemy jak przebiega zmiana formy opodatkowania w wfirma.pl!

Formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca do wyboru ma jedną z czterech form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej: podatek wynosi 12% i 32% od nadwyżki powyżej 120.000 zł (od 2022 roku).

 • podatkiem liniowym: podatek wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu;,

 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: wysokość podatku zależy od wybranej stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%,

 • w formie karty podatkowej: wysokość podatku ustalana jest odgórnie i zależy od rodzaj wykonywanych usług, wielkość zatrudnienia, liczby ludności, miejscowości w której działalność jest prowadzona oraz rozmiaru prowadzonej działalności (od 2022 roku nie ma możliwości wyboru lub zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową - można ją tylko kontynuować).

Zmiana formy opodatkowania w działalności?

Zmiana formy opodatkowania jest możliwa najczęściej wyłącznie na przełomie roku podatkowego. Zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętą metodę rozliczania podatku stosuje się konsekwentnie przez cały rok. Od tej reguły są jednak wyjątki np.:

 • utrata prawa do rozliczania ryczałtem

 • utrata prawa do rozliczania podatkiem liniowym.

Polski Ład 2.0. umożliwił zmianę formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2022 roku o czym więcej w artykule: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0

Jak i do kiedy zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić na druku CEIDG-1 w formie aktualizacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po tym w którym osiągnięto pierwszy przychód podatkowy w roku w którym ma nastąpić zmiana lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Najczęściej zatem graniczną datą będzie 20 luty.

Przykład 1.

Pan Jan prowadził działalność w 2021 roku na zasadach ogólnych. W związku z wejściem przepisów o Nowym Ładzie postanowił o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku. Pierwszą fakturę sprzedaży w 2022 roku Pan Jan wystawił 15 stycznia 2022 roku. Do kiedy musi zgłosić ostatecznie zmianę formy opodatkowania? Pan Jan powinien zaktualizować formularz CEIDG-1 do 20 lutego 2022 roku.

Przykład 2.

Pan Jan prowadził działalność w 2021 roku na zasadach ogólnych. W związku z wejściem przepisów o Nowym Ładzie postanowił o zmianie formy opodatkowania w 2022 roku. Pierwszą fakturę sprzedaży w 2022 roku Pan Jan wystawił 21 lutego 2022 roku. Do kiedy musi zgłosić ostatecznie zmianę formy opodatkowania? Pan Jan powinien zaktualizować formularz CEIDG-1 do 20 marca 2022 roku. 

Wyjątkiem od tych zasad będzie wybór karty podatkowej lub rezygnacja z kart podatkowej - termin zgłoszenia to 20 stycznia oraz przejście z ryczałtu na skalę podatkową w ramach Polskiego Ładu 2.0 gdzie przedsiębiorca może podjąć decyzję o przejściu na skalę do 22 sierpnia składając w urzędzie oświadczenie (w tym przypadku nie dokonuje się aktualizacji CEIDG-1).

Przykład 3.

Pan Jan w 2022 roku rozliczał się na zasadach ryczałtu. Postanowił zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową w trakcie roku w ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0. Do kiedy musi zgłosić ostatecznie zmianę formy opodatkowania? Pan Jan może rozliczać się na zasadach sakli podatkowej od lipca 2022 roku dlatego do 22 sierpnia 2022 roku powinien złożyć w urzędzie wniosek o zmianę formy opodatkowania.

Jak zmienić formę opodatkowania w systemie wfirma.pl?

Zmianę formy opodatkowania w systemie wfirma.pl należy oznaczyć dopiero po wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy z ostatniego okresu rozliczeniowego - najczęściej odpowiednio grudzień lub IV kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń - który powinien być rozliczony w poprzedniej formie opodatkowania i przed zaksięgowaniem pierwszego przychodu wg nowej formy opodatkowania.

Ustawienia systemowe w przypadku wyboru innej formy opodatkowania w nowym roku powinny być zmienione przed wystawieniem faktury w nowym roku.

Oznaczenia zmian dokonuje się w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w pozycji:

 • RODZAJ EWIDENCJI - wybieramy Księga Przychodów i Rozchodów lub Ewidencja Przychodów (ryczałt),

 • FORMA OPODATKOWANIA (jeśli jako rodzaj ewidencji wybrana jest KPiR) - wybieramy Zasady ogólne lub Podatek liniowy.

Zmiana formy opodatkowania w systemie wfirma.pl

Faktury wystawione przed zmianą ustawień w systemie dokumentujące przychód z 2023 roku

W sytuacji, w której następuje zmiana formy opodatkowania a zostały już wystawione faktury dokumentujące przychód za dany rok przed zmianą ustawień w systemie, aby prawidłowo wypełnić obowiązki rozliczeniowe należy przeksięgować faktury do obowiązującej ewidencji:

 • do KPiR, jeśli następuje zmiana opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne/ podatek liniowy lub
 • do ewidencji przychodów, jeśli następuje zmiana opodatkowania z zasad ogólnych/ podatku liniowego na ryczałt.

W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

 1. w USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy mieć zaznaczoną formę opodatkowania, na podstawie której zostały wystawione faktury dokumentujące przychód z 2023 roku,
 2. w PRZYCHODY » SPRZEDAŻ należy zaznaczyć odrębnie daną fakturę i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ gdzie w podzakładce KSIĘGOWE wskazuje się skutek księgowy NIE KSIĘGUJ,
 3. (po wykonaniu kroku 2. dla wszystkich faktur) w USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy zaznaczyć formę opodatkowania obowiązującą w 2024 roku,
 4. przychód na podstawie faktur księguje się poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Deklaracja ZUS DRA wygenerowana przed zmianą formy opodatkowania w systemie

Jeśli przed zmianą ustawień w zakresie formy opodatkowania obowiązującej w 2023 roku została wygenerowana i wysłana deklaracja ZUS DRA, deklarację należy skorygować. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

 1. w USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY powinna być zaznaczona forma opodatkowania obowiązująca w 2023 roku,
 2. w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE należy zaznaczyć daną deklarację ZUS DRA, wygenerowaną na złej formie opodatkowania, wybierając opcję DRUKUJ » DRUKUJ a następnie ponownie zaznaczyć deklarację i wybrać opcję POBIERZ UPO (błędnie złożoną deklarację wraz z UPO należy przechowywać w dokumentacji firmowej),
 3. po zapisaniu wydruku deklaracji i UPO należy zaznaczyć deklarację i wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ,
 4. USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY wybrać formę opodatkowania obowiązującą w 2024 roku
 5. deklarację generuje się na nowo za pomocą opcji DODAJ DEKLARACJĘ, przy czym nie składa się tej deklaracji (ta deklaracja będzie miała oznaczenie 01 na liście deklaracji)
 6. następnie do tej deklaracji generuje się korektę za pomocą opcji DODAJ DEKLARACJĘ i ją składa się do ZUS (ta deklaracja będzie miała oznaczenie 02 na liście deklaracji).

Zaliczka na podatek dochodowy wygenerowana przed zmianą formy opodatkowania

Jeśli przed zmianą ustawień w zakresie formy opodatkowania obowiązującej w 2023 roku została wyliczona zaliczka na podatek dochodowy, zaliczkę należy przeliczyć. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

 1. w USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY powinna być zaznaczona forma opodatkowania obowiązująca w 2023 roku,
 2. w START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy zaznaczyć zaliczkę na podatek dochodowy i wybrać opcję MODYFIKUJ » USUŃ (jeśli zaliczek jest kilka, należy je usuwać od ostatniej wyliczonej),
 3. zaliczkę należy wyliczyć na nowo za pomocą opcji WYLICZ PODATEK,
 4. jeśli zaliczka była rozliczona należy ją rozliczyć w dacie i kwocie faktycznej zapłaty, wówczas system wskaże ewentualną różnice do dopłaty/ nadpłatę.

Szczegółowe omówienie przeliczenia zaliczek na podatek omawia artykuł: Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy - jak to zrobić w systemie?

Jak przejść z ryczałtu na skalę podatkową od lipca 2022 roku w ramach Polskiego Ładu 2.0?

Po wyliczeniu zaliczki na podatek za II kwartał lub czerwic 2022 roku na zasadach ryczałtu, w celu zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i jako RODZAJ EWIDENCJI wybrać Księga Przychodów i Rozchodów a następnie jako FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać Zasady ogólne

Zmiana formy opodatkowania w systemie wfirma.pl

Po zmianie formy opodatkowania na skalę podatkową w systemie możliwe jest wyliczenie zaliczek w oparciu o aktualne ustawienia systemowe. Dzięki temu na jednym koncie w 2022 roku możliwe jest posiadanie zaliczek za I półrocze na ryczałcie a za II półrocze na skali podatkowej bez konieczności zakładania nowego konta. 

Ewidencje księgowe (Ewidencja przychodu dla ryczałtu i KPiR dla skali podatkowej) dostępne są w zakładce: EWIDENCJE KSIĘGOWE » KPiR lub EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania a faktury automatyczne

W przypadku gdy użytkownik dokonał zmiany formy opodatkowania ze skali podatkowej bądź podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany bądź w odwrotną stronę konieczne jest ponowne zdefiniowanie faktur automatycznych. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » FAKTURY, gdzie zaznaczamy utworzony schemat faktury automatycznej i korzystamy z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Następnie w oknie, które się pojawi:

 • jeśli miała miejsce zmiana ze skali podatkowej / podatku liniowego na ryczałt - to po zmodyfikowaniu schematu przypisujemy stawkę ryczałtu i zapisujemy
 • jeśli miała miejsce zmiana z ryczałtu na skalę podatkową / podatek liniowy - to po zmodyfikowaniu schematu po prostu go zapisujemy.

Zmiana formy opodatkowania

Dzięki powyższemu działaniu automat zadziała na zmienionej formie opodatkowania. Przy zmianach ze skali podatkowej na podatek liniowy bądź na odwrót modyfikacje nie są konieczne.

Czy zmiana formy opodatkowania nie wpłynie na zeznanie roczne za poprzedni rok w systemie?

Nie. Mimo zmiany formy opodatkowania system na podstawie zaliczek zapamiętuje wybraną za poprzedni rok formę opodatkowania i pozwala w niej dokonać złożenia zeznania rocznego w systemie.

Czy zmiana formy opodatkowania wpłynie na zeznanie roczne za poprzedni rok w systemie?

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów