Jedno konto ZUS - indywidualny numer rachunku do wpłaty składek

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny numer rachunku w ZUS, na który będzie opłacał wszystkie składki na ubezpieczenia. Dzięki temu przedsiębiorca będzie dokonywał wpłaty tylko na jedno konto ZUS zamiast jak dotychczas trzech lub czterech.

Indywidualny numer rachunku w ZUS

Informację o numerze rachunku składkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła  listem poleconym. Każdy przedsiębiorca powinien otrzymać go do końca 2017 roku. W przypadku braku takiej informacji o NRS, przedsiębiorca powinien skontaktować się z ZUS. Indywidualny numer rachunku w ZUS można sprawdzić także na stronie:  www.eskladka.pl, w każdej placówce, oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Indywidualny numer rachunku w ZUS - strona e-składka

Po 1 stycznia 2018 r. przy opłacaniu składek ZUS należy wykonać jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte.

Gdzie wprowadzić Indywidualny numer rachunku w ZUS w systemie?

Indywidualny numer rachunku w ZUS można wprowadzić USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » ZUS.

Jedno konto ZUS - konto bankowe

Gdy w USTAWIENIACH nie zostanie wprowadzony numer rachunku wówczas podczas generowania druczka przelewów START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DRUCZEK PRZELEWU pojawi się okno  “Uzupełnianie danych” gdzie należy wprowadzić indywidualne konto bankowe do wpłaty składek ZUS.

Indywidualny numer rachunku w ZUS - dane do przelewu

Indywidualny numer rachunku w ZUS - wprowadzanie numeru

Gdy numer rachunku zostanie wprowadzony, będzie widoczny na druczku przelewu do ZUS.

Na stronie START » STRONA GŁÓWNA w pozycji ZUS kwota do zapłaty składek za dany miesiąc jest zsumowana do jednej pozycji.

Indywidualny numer rachunku w ZUS - strona główna

Jak wypełnić druczek przelewu do ZUS?

System pozwala na wygenerowanie druczka przelewów w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE. Po zaznaczeniu deklaracji należy kliknąć na opcję DRUCZEK PRZELEWU. Wygenerowany druczek będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje.

Indywidualny numer rachunku w ZUS - druczek

Dane jakie powinno się wpisać na druczek przelewu:

  • Nazwa odbiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Rachunek odbiorcy - indywidualny numer rachunku do ZUS (NRS),
  • Kwota – czyli zsumowane składki na wszystkie ubezpieczenia (społeczne + zdrowotne + FP) z deklaracji DRA.
  • Nazwa zleceniodawcy - nazwa skrócona lub imię i nazwisko płatnika składek  oraz adres (dane muszą być zgodne z tymi, które podano w zgłoszeniu do ZUS)
  • Tytułem – wpisuje się „składki ZUS”. W sytuacji gdy  spłaca się należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek wówczas wpisuje się także „numer decyzji”.

Indywidualny numer rachunku składkowego jest sporym ułatwieniem, w przelewie nie podaje się już dodatkowych informacji takich jak: NIP, REGON, PESEL bądź numer dowodu osobistego czy paszportu. Nie wpisuje się również okresu rozliczeniowego (miesiąc i rok), którego wpłata dotyczy. Dzięki temu wg ZUS ograniczona zostanie ilość błędów popełnianych przy wpłatach.

Dobrowolne chorobowe a jedno konto ZUS

Od stycznia 2018 roku ZUS wpłaty na indywidualne konta w pierwszej kolejności rozliczy na najstarsze zaległości wraz z odsetkami, a następnie dopiero na składki za bieżące okresy. W przypadku, gdy przedsiębiorca ma zadłużenie na koncie, to zaliczenie bieżącej wpłaty na pokrycie zaległych zobowiązań może skutkować odmową przyznania zasiłku chorobowego w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Aby mieć kontrolę i wgląd do rozliczeń z ZUS zaleca się założenie profilu na platformie PUE ZUS. Dzięki Platformie Usług elektronicznych przedsiębiorca będzie mógł uzyskać informacje od ZUS w zakresie rozksięgowania zapłaconych składek i reagować na powstałe nieprawidłowości.