Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika

Informacja o warunkach zatrudnienia to dokument, dzięki któremu pracodawca wypełnia obowiązek poinformowania pracownika o istotnych kwestiach związanych z łączącym go z pracownikiem stosunkiem pracy. Informacja ta powinna być w formie pisemnej, należy przekazać ją w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja o warunkach zatrudnienia - wydruk z systemu

W celu wydrukowania w systemie informacji o warunkach zatrudnienia należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » DRUKUJ » INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA.

Informacja o warunkach zatrudnienia dodawanie

Przy zaznaczeniu opcji “tryb edycji” » DRUKUJ, możliwe jest edytowanie dokumentu przed wydrukowaniem.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać między innymi dane o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Wszystkie te informacje można edytować w celu spersonalizowania dokumentu.

Informacja o warunkach zatrudnienia - tryb edycji

Po zapisaniu dokumentu dostępny będzie w zakładce Dokumenty w oknie Szczegóły pracownika.

Informacja o warunkach zatrudnienia w dokumentach pracownika