0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika

Wielkość tekstu:

Informacja o warunkach zatrudnienia to dokument, dzięki któremu pracodawca wypełnia obowiązek poinformowania pracownika o istotnych kwestiach związanych z łączącym go z pracownikiem stosunkiem pracy. Informacja ta powinna być w formie pisemnej, należy przekazać ją w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja o warunkach zatrudnienia - wydruk z systemu

W celu wydrukowania w systemie informacji o warunkach zatrudnienia należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » DRUKUJ » INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA. Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu. 

Informacja o warunkach zatrudnienia - druk
Przy zaznaczeniu opcji “tryb edycji” » DRUKUJ, możliwe jest edytowanie dokumentu przed wydrukowaniem. Możliwość edycji dokumentu jest dostępna tylko dla zweryfikowanych firm.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać między innymi dane o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Wszystkie te informacje można edytować w celu spersonalizowania dokumentu.

Informacja o warunkach zatrudnienia w trybie edycjui

W zwiazku z wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy, od 26 kwietnia 2023 roku informacja o warunkach zatrudnienia została znacząco poszerzona. W systemie wFirma.pl znajduje się aktualny wzór tego dokumentu.

Informacja o warunkach zatrudnienia w dokumentach 

Po zapisaniu dokumentu dostępny będzie w zakładce Dokumenty w oknie Szczegóły pracownika.

Informacja o warunkach zatrudnienia w dokumentach pracownika

Dokument zostanie również zapisany w zakładce KADRY » DOKUMENTY i będzie widoczny w folderze danego pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów