Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika

Informacja o warunkach zatrudnienia to dokument, dzięki któremu pracodawca wypełnia obowiązek poinformowania pracownika o istotnych kwestiach związanych z łączącym go z pracownikiem stosunkiem pracy. Informacja ta powinna być w formie pisemnej, należy przekazać ją w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Informacja o warunkach zatrudnienia - wydruk z systemu

W celu wydrukowania w systemie informacji o warunkach zatrudnienia należy wejść w zakładkę KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » DRUKUJ » INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA. Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu. 

Informacja o warunkach zatrudnienia - druk
Przy zaznaczeniu opcji “tryb edycji” » DRUKUJ, możliwe jest edytowanie dokumentu przed wydrukowaniem. Możliwość edycji dokumentu jest dostępna tylko dla zweryfikowanych firm.

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać między innymi dane o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Wszystkie te informacje można edytować w celu spersonalizowania dokumentu.

Informacja o warunkach zatrudnienia - tryb edycji

Informacja o warunkach zatrudnienia w dokumentach 

Po zapisaniu dokumentu dostępny będzie w zakładce Dokumenty w oknie Szczegóły pracownika.

Informacja o warunkach zatrudnienia w dokumentach pracownika

Dokument zostanie również zapisany w zakładce KADRY » DOKUMENTY i będzie widoczny w folderze danego pracownika.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka