0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-R - jak wygenerować w systemie?

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl udostępniony został fomularz VAT-R za pomocą którego przedsiębiorca może dokonać rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług, jak również poinformowania o dokonywaniu transakcji zagranicznych. Poniżej opisujemy, w jaki sposób wygenerować i przekazać druk do urzędu.

Przed przystąpieniem do generowania formularza VAT-R zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją w zakresie wypełnienia formularza, która znajduje się w artykule: Jak wypełnić VAT-R - szczegółowe omówienie.

Jak wygenerować formularz VAT-R w systemie wFirma.pl?

W systemie wygenerowanie formularza VAT-R możliwe jest w pakiecie “Księgowość online” i dostępne zarówno dla czynnych podatników VAT jak i nievatowców.

W celu przygotowania powyższego formularza należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT i skorzystać z opcji DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R.

Formularz VAT-R

W oknie, które się pojawi użytkownik udostępniony zostanie formularz VAT-R do wypełnienia.

Część A.

W części A. formularza należy wskazać cel zgłoszenia: rejestracyjna, bądź aktualizacja danych. W przypadku aktualizacji należy dodatkowo uzupełnić pozycję 8 i 9. W pozycji 5 automatycznie uzupełni się urząd skarbowy wskazany w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, w pozycji URZĄD SKARBOWY.

Część B. (B.1. / B.2. / B.3.)

W części B. dotycząca danych podatnika są uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie. Natomiast  dane w pozycji 13 (imię ojca i matki) należy uzupełnić samodzielnie.

W części B.2. możliwa jest modyfikacja danych.

Część C. (C.1. / C.2)

W części C.1. zaznacza się właściwe dla podatnika pozycje (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji), dotyczące okoliczności określających obowiązek podatkowy. W pozycji 40 należy wskazać datę, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub, od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Pozycja 41. dotyczy podmiotów, które skorzystały ze zwolnienia w zakresie usług finansowych lub chcą ponownie skorzystać ze zwolnienia, wówczas w polu 42-43 wskazuje się miesiąc odpowiadający zaznaczonej opcji (jeśli podatnik rozlicza się miesięczne) lub w polu 44-45 kwartał i rok (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie)

W pozycji 41. która dotyczy obowiązku podatkowego u małego podatnika:

 1. Pole to zaznacza tzw. mały podatnik, który może skorzystać z metody kasowej w podatku VAT

Sprawdź limit dla małego podatnika: » KLIKNIJ TUTAJ «
 

2. Pole to zaznacza podmiot, który utracił status małego podatnika, tj. nie spełnia już warunków z powyższej definicji, tym samym nie ma prawa do rozliczania VAT metodą kasową.

3. Pole to zaznacza podatnik, który dobrowolnie rezygnuje z rozliczania VAT metodą kasową.

W pozycji 47-50 należy wprowadzić termin, od którego podatnik:

 • będzie korzystać z metody kasowej,
 • utracił prawo do korzystania z metody kasowej,
 • zrezygnował z rozliczania VAT metodą kasową

- w zależności od sposobu rozliczenia VAT.

Pozycja 51. dotyczy podatników którzy:

 • wybierają możliwość składania plików JPK w trybie kwartalnych, 
 • rezygnują ze składania plików JPK w trybie kwartalnych,

- wówczas w pozycjach 52-53 należy wprowadzić kwartał, od którego podatnik zacznie rozliczać się kwartalnie bądź od kiedy rezygnuje z tej formy rozliczenia.

Kiedy możliwe jest kwartalne rozliczenie VAT? » SPRAWDŹ «

W pozycji 54.

 1. zaznacza podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu dla usług taksówkarskich,
 2. zaznacza podatnik, który rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu dla usług taksówkarskich,
 3. zaznacza podatnik, który będzie korzystać ze zwolnienia w zakresie dostawy, nabycia oraz importu złota inwestycyjnego,
 4. zaznacza podatnik, który rezygnuje ze zwolnienia w zakresie dostawy, nabycia oraz importu złota inwestycyjnego,

W pozycjach 55-56 należy wprowadzić termin, od którego podatnik:

 • wybiera lub rezygnuje opodatkowania w formie ryczałtu, a także 
 • wybiera lub rezygnuje ze zwolnienia w zakresie czynności wymienionych w pkt. 3 i 4.

W części C.2 podatnik wybiera odpowiednio rodzaj składanych deklaracji VAT i odpowiednio miesiąc/kwartał, od którego będzie je składał.

Pozycje 57. Zaznacza podatnik, który rejestruje się do VAT jako podatnik czynny i składać będzie w okresach comiesięcznych plik JPK_V7M.

Pozycje 58. Zaznacza podatnik, który rejestruje się do VAT jako podatnik czynny i składać będzie w okresach kwartalnych plik JPK_V7K.

Pozycje 59. Zaznacza podatnik, który rejestruje się do VAT jako podatnik zwolniony i składać będzie deklaracje VAT-8,

Pozycje 60. Zaznacza podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem dla usług taksówkarskich i składać będzie deklaracje VAT-12.

Pozycje 61-64 Podatnik wprowadza okres, za który złoży pierwszą deklarację.

Formularz VAT-R a rejestracja do VAT-UE (C.3.)

W części C.3 formularza VAT-R podatnik w trakcie uzupełniania wniosku może dokonać rejestracji do VAT-UE.

Pozycję 65. zaznacza czynny podatnik VAT, który dokonywać będzie następujących transakcji wewnątrzwspólnotowych: 

 • WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • importu usług,
 • świadczenia usług dla zagranicznych kontrahentów.

Pozycję 66. Zaznacza podatnik, który jest zwolniony z VAT, a będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WNT), wówczas rejestracja do VAT-UE będzie obowiązkowa, jeśli wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przekroczy 50 000 zł.

Pozycję 67. zaznacza podatnik, który jest zwolniony z VAT, a będzie dokonywać importu usług w trybie art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas bez względu na wartość dokonanej transakcji podatnik podlega rejestracji do VAT-UE.

W pozycji 68. podatnik podaje datę (orientacją), od której zacznie dokonywać transakcji, o których mowa w polu 59,60 lub 61.

Pozycję 69. zaznacza podatnik, który jest zarejestrowany do VAT-UE a nie będzie dokonywać już wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W pozycji 70. po zaznaczeniu pola 69. w tym miejscu podatnik podaje datę od której zaprzestanie dokonywać WNT.

Część D.

W części D. przedsiębiorca może wnioskować o wydanie potwierdzenia rejestracji do VAT.

Część E.

W części E. system automatycznie uzupełni dane podatnika ujęte w systemie. W pozycji 75. można wskazać jednak e-mail kontaktowy.

Jeśli dokument będzie składany papierowo - osobiście lub pocztą - to po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy wykonać odręczny podpis w pozycji 77.

Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Jak wysłać do urzędu formularz VAT-R?

W systemie wysyłka formularza VAT-R odbyć się może tylko wyłącznie za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego. Nie jest możliwe podpisanie tego druku za pomocą podpisów pracowników wfirma.pl ponieważ formularz VAT-R nie jest deklaracją/informacją okresową (jak np. plik JPK V7M / JPK V7K), a informacją zgłoszeniową, której nie obejmuje usługa e-deklaracji.

Wysyłka VAT-R własnym podpisem kwalifikowanym

W celu wysłania formularza VAT-R za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT. Następnie zaznaczyć wygenerowany VAT-R i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka VAT-R w formie papierowej

W sytuacji gdy użytkownik nie posiada podpisu kwalifikowanego formularz VAT-R może przekazać osobiście w urzędzie skarbowym lub za pomocą poczty. Wówczas w przypadku przekazania osobistego warto mieć kopię formularza tak aby urzędnik odbił pieczątkę z datą w której złożony został druk. Natomiast w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty warto zachować potwierdzenie odbioru przesyłki w dokumentacji firmowej w celach dowodowych.

Aby wydrukować VAT-R należy należy w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczyć formularz na liście i skorzystać z opcji DRUKUJ » DRUKUJ.

Aby podpiąć pod VAT-R dokument np. skan potwierdzenia odbioru VAT-R przez urząd należy kliknąć na VAT-R i w oknie które się pojawi przejść do podzakładki DOKUMENTY i skorzystać z opcji DODAJ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów