Formularz VAT-R - jak wygenerować w systemie?

Formularz VAT-R jest składany w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług oraz dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. 

Szczegółowe informacje o tym, jak wypełnić formularz VAT-R, znajdują się w artykule: Jak wypełnić VAT-R?

Rejestracja do VAT i aktualizacja danych 

Aby przygotować powyższe zgłoszenie należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT R.

Formularz Vat-r - generowanie w systemie

W części A formularza należy wskazać cel zgłoszenia: rejestracyjny, bądź aktualizacja danych.

Formularz VAT-R - aktualizacja danych

W części B dotycząca danych podatnika są uzupełnione automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemie (w razie potrzeby można je zmodyfikować).

Na kolejnej stronie w części C zaznacza się właściwe dla podatnika kwadraty (zarówno w przypadku zgłoszenia rejestracyjnego, jak i jego aktualizacji), dotyczące okoliczności określających obowiązek podatkowy. Dodatkowo system wymusi wprowadzenie daty w polu nr 38, od której podatnik będzie korzystał lub już korzysta ze zwolnienia lub od której traci prawo do zwolnienia lub rezygnuje z tego prawa.

Formularz VAT-R - data rozpoczęcia

Kolejne części dotyczą rozliczania podatku VAT:

  • metodą kasową (wybór, rezygnacja, utrata prawa)
  • w okresach kwartalnych - mowa wyłącznie o deklaracji VAT 
  • w procedurach szczególnych.

Formularz VAT-R - część C

Z kwartalnego rozliczenia VAT (zarówno na zasadach ogólnych, jak i przy zastosowaniu metody kasowej) nie mogą skorzystać podatnicy:
- rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub,
- którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

W części C.2 podatnik wybiera odpowiednio rodzaj składanych deklaracji VAT i odpowiednio miesiąc/kwartał, od którego będzie je składał.

Formularz VAT-R - procedury szczególne

Rejestracja do VAT-UE

Część C.3 formularza VAT-R służy do rejestracji do VAT-UE, czyli dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo system wymusi wprowadzenie przewidywanej daty rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w polu nr 61.

Formularz VAT-R - transakcje wewnątrzwspólnotowe

W części E system automatycznie uzupełni dane podatnika, zatem po wydrukowaniu zgłoszenia VAT-R wystarczy odręczny podpis w polu nr 70.

Formularz VAT-R - dane podatnika

Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Wysyłka formularza VAT-R do urzędu skarbowego

Za pomocą naszego systemu możliwa jest wysyłka formularza VAT-R do urzędu skarbowego tylko za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego. Dodatkowo nie jest możliwe w celu wysyłki tegoż formularza skorzystanie z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl. Wynika to z faktu, że formularz VAT-R nie jest deklaracją/informacją okresową (jak np. plik JPK V7M / JPK V7K), a informacją zgłoszeniową, której nie obejmuje usługa e-deklaracji.

W celu wysłania formularza VAT-R za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT. Następnie zaznaczyć wygenerowany VAT-R i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Formularz vat-r - wyślij do urzędu