0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka JPK VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT obowiązuje wysyłka JPK VAT do Ministerstwa Finansów. Plik JPK VAT obejmuje dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Termin składania JPK_VAT

JPK_VAT należy dostarczyć w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za okresy miesięczne (nawet w przypadku kwartalnego rozliczania VAT).

Mikroprzedsiębiorców obowiązek wysyłki JPK VAT dotyczy od początku 2018 r., więc powinni dostarczyć pierwszy plik JPK_VAT za styczeń, w terminie do 26. lutego 2018 r. (z uwagi, że 25 lutego 2018 r. wypada w niedzielę).

Generowanie JPK_VAT 

Generowanie JPK_VAT zawierającego dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT odbywa się przez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK VAT, gdzie należy oznaczyć okres, za który plik zostanie sporządzony.

Wysyłka JPK VAT - generowanie

Plik JPK_VAT jest generowany w formacie XML zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów i w tym formacie powinien być wysłany.

Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wygenerowany plik JPK_VAT można dostarczyć do Ministerstwa Finansów używając własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowany plik z danego okresu i wybrać opcję z górnego menu WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK VAT - wysyłka do MF

Wysyłka JPK_VAT podpisanego w systemie

W celu wysyłki JPK_VAT należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS.

Wysyłka JPK VAT - zakładka własny podpis

Mechanizm podpisywania JPK VAT wymaga zainstalowanej javy w systemie operacyjnym, wtyczki do przeglądarki i aplikacji autorstwa KIR. Odsyłacze do instalacji wtyczki oraz aplikacji pojawią się w trakcie próby złożenia podpisu. Po instalacji należy wyłączyć i włączyć ponownie przeglądarkę.

W przypadku problemów z instalacją wtyczki w przeglądarce firefox, należy pobrać wtyczkę na dysk przy wykorzystaniu innej przeglądarki i uruchomić w firefoxie.

Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania po kliknięciu w przycisk PODPISZ DEKLARACJĘ pojawi się okno dialogowe z możliwością wpisania kodu PIN podpisu.

Wysyłka JPK VAT - instalowanie podpisu

W systemie wfirma.pl możliwe jest podpisanie JPK VAT za pomocą podpisów wydawanych przez Centra Certyfikacji, takie jak: KIR, Certum, Eurocert, SimplySign czy mSzafir. W celu podpisania deklaracji przy wykorzystaniu obsługiwanego podpisu kwalifikowanego zalecamy korzystanie z urządzeń z zainstalowanym systemem Windows.

Po prawidłowym podpisaniu pliku JPK_VAT należy wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Wysyłka JPK VAT - podpisywanie JPK

W przypadku pojawienia się błędu w trakcie składania podpisu powodem może być niepodłączenie czytnika z kartą lub niezarejestrowanie certyfikatu w systemie operacyjnym przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczonego razem z podpisem.

Wysyłka JPK_VAT podpisanego własnym podpisem elektronicznym w zewnętrznym oprogramowaniu

Wygenerowany plik JPK_VAT użytkownik może podpisać również poza systemem i następnie dokonać jego wysyłki z poziomu systemu wfirma.pl.

W celu podpisania JPK_VAT należy w oknie WYSYŁANIE DEKLARACJI DO MINISTERSTWA FINANSÓW przejść do zakładki ePUAP i wybrać opcję ZAPISZ METADANE JPK VAT NA DYSKU

Wysyłka JPK VAT- pobierz metadane

Na dysk komputera zostanie pobrany plik JPK_VAT w formacie XML. W następnym kroku należy podpisać plik w zewnętrznym programie. Wówczas należy wybrać:

  • format podpisu: XAdES,

  • typ podpisu: podpis wewnętrzny (dołączany, enveloped).

Przykład prawidłowych ustawień w programie SecureDoc dystrybuowanym przez EuroCert.

Wysyłka JPK VAT - jak dodać podpis?

Następnie w zakładce PODPISYWANIE po zaznaczeniu opcji PODPIS WEWNĘTRZNY zostanie wygenerowany nowy plik z podobną nazwą z rozszerzeniem .xades.

Wysyłka JPK VAT - eurocert

Plik opatrzony własnym podpisem elektronicznym należy załączyć w systemie wfirma.pl poprzez opcję ZAŁĄCZ PLIK XML lub przeciągając go na wskazane pole.

Wysyłka JPK VAT - podpis zewnętrzny

W tym momencie podpisany plik JPK_VAT jest gotowy do wysyłki, wystarczy wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru do wysłanego z systemu pliku JPK_VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

 

Wysyłka JPK VAT - UPO

Poza opisanym sposobem, JPK_VAT można również wysłać:
1. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),
2. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl).
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów