Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym

W systemie wfirma.pl możliwe jest podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym co gwarantuje bezpieczeństwo dokumentu poprzez:

  • zachowanie integralności jego treści, czyli braku możliwości wprowadzania zmian w takim dokumencie,

  • autentyczność pochodzenia, czyli kto potwierdził plik a zatem kto zatwierdził jego treść.

Z uwagi na utrudnienia związane z działaniem podpisu SimplySign możliwość korzystania z integracji istnieje jedynie dla użytkowników, którzy dokonali jej w przeszłości - nowi użytkownicy lub osoby, które wcześniej nie używały integracji nie mają aktualnie takiej możliwości. Integracja działa w ramach konta użytkownika - oznacza to, że podpis tyczy się danej osoby, a nie całej firmy.

Jak dodać dokument w systemie wfirma.pl?

W celu dodania dokumentu w systemie należy przejść do zakładki:

  • CRM » KONTRAHENCI

  • KADRY » PRACOWNICY

a następnie kliknąć w danego kontrahenta/pracownika i w oknie jakie się pojawi przejść do podzakładki DOKUMENTY.

Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym - zakładka CRM

Następnie klikając DODAJ i przechodząc do podzakładki NA PODSTAWIE PLIKU możliwe będzie załączenie plików do systemu. Dokumentami mogą być pliki lub skany w różnym formacie: PDF, JPEG, PNG a także XML.

Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym - dodawanie dokumentu

Podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym

Załączone w systemie pliki można opatrzyć własnym podpisem kwalifikowanym. W tym celu należy zaznaczyć wybrany dokument a następnie wybrać opcję PODPISZ.

Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym - funkcja podpisz

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno z możliwością wprowadzenia pinu posiadanego podpisu kwalifikowanego. Po zakończeniu procesu podpisywania przy podpisanym dokumencie będzie znajdowała się ikona ołówka świadcząca o tym, że dokument został pomyślnie podpisany.

Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym - ikona ołówka

Tradycyjne podpisy elektroniczne obsługiwane w systemie wfirma.pl
System wfirma.pl obsłuży użycie podpisów kwalifikowanych takich jak:
   - KIR
   - Eurocert