0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić?

Wielkość tekstu:

Podatnik z różnych przyczyn może zostać zmuszony do złożenia korekty deklaracji rocznej. Korekta zeznania rocznego możliwa jest do sporządzenia na wfirma.pl na podstawie danych zawartych w systemie.

Korekta zeznania rocznego z działalności gospodarczej

W celu wygenerowania korekty zeznania rocznego w systemie należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać odpowiedni formularz deklaracji:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36),
  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT-36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28).

Korekta zeznania rocznego

Następnie w oknie, które się pojawi należy wybrać rok, za który korekta deklaracji ma zostać złożona oraz jako CEL ZŁOŻENIA należy wybrać: KOREKTA DEKLARACJI.

Korekta zeznania rocznego

Sposób uzupełnienia korekty deklaracji rocznej jest analogiczny do sposobu generowania pierwotnych zeznań rocznych, o czym więcej w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

Przed wygenerowaniem korekty zeznania rocznego, podatnik ma możliwość dokonania weryfikacji przychodów i kosztów osiągniętych z działalności, które zostaną uwzględnione na korekcie zeznania. W razie potrzeby użytkownik może również ręcznie zmodyfikować wartości wpłaconych składek, zaliczek, przychodów oraz kosztów.

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać 7,75% podstawy wymiaru, a nie pełną kwotę zapłaconych składek.
W sytuacji, gdy dane są poprawne należy wybrać opcję DALEJ.

W polu dodawania deklaracji możliwe jest wprowadzenie uzasadnienia złożenia korekty. Jednak od 2016 roku nie jest to konieczne, o czym więcej w artykule: Uzasadnienie złożenia korekty - brak obowiązku od stycznia 2016! Natomiast konieczne jest uzupełnienie rodzaju korekty:

  • pole 11 - 1 jeśli jest to korekta o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej,
  • pole 11 - 2 jeśli korekta składana jest w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, o której mowa w art. 81b §  1a Ordynacji podatkowej.

 Korekta zeznania rocznego

Wygenerowaną korektę zeznania rocznego należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

Korekta zeznań rocznych związanych z zatrudnianiem pracownika PIT-4R oraz PIT 8AR

W celu sporządzenia korekty deklaracji PIT-4R lub PIT 8AR należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, po czym z dostępnych deklaracji należy wybrać: Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R) lub Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR).

Korekta zeznania rocznego

Następnie w oknie dodawania deklaracji należy wskazać rok, za który korekta ma zostać wygenerowana, a jako CEL ZŁOŻENIA wybrać: KOREKTA DEKLARACJI.

Pojawi się wówczas okno, w którym należy wprowadzić powód złożenia korekty deklaracji PIT 4R. Taka sama procedura dotyczy korekty deklaracji PIT 8AR.

Korekta zeznania rocznego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów