Jak podpisać JPK profilem zaufanym (ePUAP) i jak poradzić sobie gdy wystąpi błąd przy podpisywaniu pliku - Przepraszamy plik jest nieprawidłowy?

Jak podpisać JPK profilem zaufanym (ePUAP) i poradzić sobie z błędami przy wysyłce? Wyjaśniają przedstawione poniżej dwie alternatywne ścieżki postępowania.

Pobranie pliku JPK do podpisu profilem zaufanym

Aby podpisać plik JPK_VAT profilem zaufanym należy najpierw pobrać z systemu plik, który ma zostać podpisany. W tym celu należy przejść do zakłądki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY zaznaczyć wygenerowany plik z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO MF, a następnie przejść do zakładki ePUAP i pobrać metadane przez opcję ZAPISZ METADANE JPK VAT NA DYSKU.

Jak podpisać JPK profilem zaufanym ePUAP? - podstawowa forma podpisu

Należy przejść na stronę Ministerstwa cyfryzacji Obywatel.gov.pl i kliknąć w niebieski przycisk PODPISZ JPK_VAT. Po autoryzacji (zalogowaniu się) profilem zaufanym serwis przekieruje nas na stronę gdzie będzie możliwość podpisania pliku.

Po wybraniu pliku metadanych, z dysku lub przeciągnięciu go w wyznaczone pole, system rozpocznie jego weryfikację. Ważne aby w tym miejscu wgrać plik metadanych JPK_VAT, a nie plik JPK_VAT.

Podpisanie pliku należy autoryzować profilem zaufanym. Po poprawnej autoryzacji będzie możliwość zapisania podpisanego pliku.

jak podpisać jpk profilem zaufanym

Jak poradzić sobie gdy wystąpi błąd przy podpisywaniu pliku: "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy."

ePUAP to serwis zewnętrzny niepowiązany z naszym system. W momencie pojawienia się w systemie obywatel.gov.pl błędu o nazwie "Przepraszamy plik jest nieprawidłowy.Wybierz poprawny i spróbuj przesłać ponownie." należy wypróbować podpis alternatywną ścieżką:
- zalogować na swoje konto ePUAP,
- wybrać opcję "Moja skrzynka",
- przejść z dostępnego menu do "Robocze"
- dodać plik metadanych,
- po dodaniu wejść w jego szczegóły (kliknąć w nazwę) oraz wykonać podpis z tego miejsca "PODPISZ",
- następnie pobrać podpisany plik i wysłać JPK do Ministerstwa.

jak podpisać jpk profilem zaufanym

Jeżeli błąd nie może zostać rozwiązany powyższą ścieżką należy pamiętać, że system wfirma.pl udostępnia alternatywne możliwości wysyłki JPK_VAT:
- przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego
-
zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK pracownikom serwisu wfirma.pl przez upoważnienie.