Integracja z SMSAPI, przypomnienia o fakturach, wydatkach i terminach

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wysyłania przypomnień o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach bezpośrednio z systemu za pomocą SMS. W tym celu należy przeprowadzić integrację serwisu wFirma.pl z platformą smsapi.pl, w której posiada się konto.

Konfiguracja połączenia z SMSAPI

Dane do logowania do systemu SMSAPI po stronie wFirma.pl należy wprowadzić w zakładce USTAWIENIA, w sekcji INTEGRACJE »  WYSYŁKA SMS.

SMSAPI - Integracje

Jeśli użytkownik nie posiada dodanego hasła MD5, to login i hasło, które należy wprowadzić po stronie wFirma.pl powinny odpowiadać danym dostępowym używanym do zalogowania się na konto SMSAPI.
 

W przypadku używania hasła do API (MD5), należy (przed zintegrowaniem konta w wFirma.pl) stworzyć nowe hasło w Panelu klienta SMSAPI w zakładce USTAWIENIA API » HASŁO DO API » STWÓRZ NOWE HASŁO MD5. Po stworzeniu nowego hasła MD5 należy je wpisać w polu HASŁO po stronie wFirma.pl podczas konfiguracji.

Wysyłka terminów za pomocą SMS

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji z platformą SMSAPI, możliwe jest zarządzanie przypomnieniami wysyłanymi za pośrednictwem SMS o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach. W tym celu należy przejść do zakładki START » TERMINARZ. W prawym panelu pojawi się akcja Przypomnienia SMS. Po kliknięciu w nią otworzy się okno, w którym można określić typ przypomnienia, kiedy mają być wysyłane (liczba dni przed lub po upływie terminu) oraz godzinę wysyłki. 

SMSAPI - Terminarz

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu tworzenia szablonów przypomnień SMS, konfiguracji kontrahenta i w konsekwencji ręcznej wysyłki dla niego przypomnień SMS zawiera artykuł: Przypomnienie o braku płatności