Integracja z SmsAPI

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wysyłania przypomnień o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach bezpośrednio z systemu za pomocą sms-ów. W tym celu należy przeprowadzić integrację serwisu wfirma.pl z platformą smsapi.pl, w której posiada się konto.

Konfiguracja połączenia

Dane do logowania do systemu SmsApi po stronie wfirma.pl należy wprowadzić w zakładce USTAWIENIA w sekcji INTEGRACJE »  WYSYŁKA SMS.

smsapi

smsapi 

Hasło, które należy wprowadzić po stronie wfirma.pl w platformie smsapi znajduje się w zakładce Ustawienia API » Hasło do API. 

smsapi 

Wysyłka terminów za pomocą sms-a

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji z platformą SmsAPI, możliwe jest zarządzanie przypomnieniami wysyłanymi za pośrednictwem SMS-a o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach. W tym celu należy przejść do zakładki START » TERMINARZ. W prawym panelu pojawi się akcja Przypomnienia SMS. Po kliknięciu w nią otworzy się okno, w którym można określić typ przypomnienia, kiedy mają być wysyłane (liczba dni przed lub po upływie terminu) oraz godzinę wysyłki. 

smsapi 

Szablon przypomnienia o niezapłaconej fakturze oraz ręczna wysyłka

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu tworzenia szablonów przypomnień SMS, konfiguracji kontrahenta i w konsekwencji ręcznej wysyłki dla niego przypomnień SMS, zawiera artykuł mówiący o przypomnieniu o braku płatności.