Integracja z KSeF - Krajowy System e-Faktur - już wkrótce!

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnych faktur elektronicznych aby docelowo je zastąpić.

Kogo dotyczy Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce. Zatem przystąpić do KSeF mogą:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
  • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

Przystąpienie do KSeF dobrowolne ale z wizją obowiązku

W roku 2022 przystąpienie do KSeF jest dobrowolne, co oznacza że każdy przedsiębiorca może ale jeszcze nie musi wysyłać swoich faktur przez KSeF. Docelowo jednak w 2024 ma być to już obowiązek.

Co przedsiębiorca zyska przystępując do KSeF?

  • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji – będzie to wykonane przez KSeF

  • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku z 60 do 40 dni - jak ubiegać się o zwrot?

  • bezpieczeństwo interpretacyjne – jednolity format faktury elektronicznej - jest on taki sam dla wszystkich; dodatkowo nabywca nie będzie zakwestionować otrzymania faktury, ponieważ będzie ona przesyłana natychmiast w czasie rzeczywistym, co usprawni m.in. wymianę korekt ale też zlikwiduje duplikaty;

  • większa automatyzacja procesów fakturowania - doskonały OCR czyli księgowanie wydatku na podstawie pliku - i księgowania dająca wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu na formalności przy rozliczeniach oraz zmniejszenie podatności na błędy przy wystawianiu faktur.

Integracja z KSeF czyli Krajowym Systemem e-Faktur w systemie wfirma.pl

Ze względu na kolejne zmiany w przepisach dotyczących KSeF czekające na podpis Prezydenta, integracja z KSeF zostanie udostępniana użytkownikom wFirmy na przełomie stycznia/lutego 2023 r.

Łącznikiem między Przedsiębiorcą a KSeF jest system wfirma.pl. Dzięki integracji z Krajowym Systemem e-Faktur możliwa jest wysyłka faktury poprzez platformę KSeF. Aby zintegrować się z KSeF należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » WŁĄCZ INTEGRACJĘ.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych zgodnych z KSeF i ich wysyłka

Aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną a następnie przesłać ją przez KSeF należy przejść do PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURA VAT.

A następnie wysłać tak wystawioną fakturę przez KSeF: zaznaczyć fakturę WYŚLIJ » WYŚLIJ PRZEZ KSeF.  

FAQ
  • KSEF a PEF czym się różnią?
    System faktur ustrukturyzowanych PEF w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) i system faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF w wersji fakultatywnej będą systemami funkcjonującymi odrębnie.
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska