Integracja z KSeF - Krajowy System e-Faktur już dostępny!

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Obecnie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnych faktur elektronicznych po to, aby docelowo je zastąpić.

Więcej informacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur w artykule: KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur - co musisz wiedzieć?

Integracja z KSeF czyli Krajowym Systemem e-Faktur w systemie wfirma.pl

Dzięki integracji z Krajowym Systemem e-Faktur możliwa jest wysyłka faktur sprzedaży tworzonych w wFirma.pl bezpośrednio do KSeF. Aby zintegrować się z KSeF należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY » KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR » WŁĄCZ INTEGRACJĘ.

Krajowy System e-Faktur - włączanie integracji

W tym miejscu należy wygenerować lub wgrać swój token. Jeżeli użytkownik np. biuro rachunkowe otrzyma token od innego podmiotu przykładowo klienta, to w tym miejscu poprzez akcję WGRAJ TOKEN może autoryzować się w KSeF.

Krajowy System e-Faktur - token

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych i ich wysyłka do KSeF

Aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną i wysłać ją do KSeF należy mieć skonfigurowaną aktywną integrację.

Fakturę sprzedaży należy wystawić w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy kliknąć opcję ZAPISZ I WYŚLIJ DO KSeF.

Krajowy System e-Faktur - faktury sprzedaży

Dzięki temu faktura zostanie automatycznie przesłana do KSeF. Po przetworzeniu faktury przez KSeF (proces ten może trwać od kilku sekund do kilku dni) możliwe jest pobranie UPO. W tym celu należy zaznaczyć fakturę na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Krajowy System e-Faktur - UPO

Dodatkowo w systemie można skorzystać z funkcji wystawiania wersji roboczych faktur sprzedaży. Wersje robocze można włączyć w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » METODY FAKTUROWANIA » WERSJE ROBOCZE FAKTUR SPRZEDAŻY.

Krajowy System e-Faktur - wersje robocze faktur sprzedaży

Wersje robocze faktur sprzedaży wystawia się w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WERSJĘ ROBOCZĄ FAKTURY.

Krajowy System e-Faktur - wystawianie wersji roboczej faktury

Faktury sprzedaży w wersji roboczej przekształcą się w pełnoprawne faktury dopiero po zatwierdzeniu ich w systemie i przesłaniu do KSeF. Faktury zatwierdza się poprzez oznaczenie je na liście w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oraz wybranie z górnego menu opcji: ROZLICZ » ZATWIERDŹ FAKTURĘ.

Krajowy System e-Faktur - zatwierdzanie faktury

Więcej o integracji z KSeF w systemie wFirma w artykule: KSeF - łatwa integracja z systemem wFirma.pl

FAQ
  • KSEF a PEF czym się różnią?
    System faktur ustrukturyzowanych PEF w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) i system faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF w wersji fakultatywnej będą systemami funkcjonującymi odrębnie.
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn