Drukarka fiskalna w systemie wfirma.pl - konfiguracja

System wFirma.pl jest zintegrowany z wieloma popularnymi drukarkami fiskalnymi. Po instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownik może wystawiać paragony fiskalne wprost z systemu wFirma. Jedna drukarka fiskalna może być również udostępniana w sieci lokalnej dla kilku komputerów na raz.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc drukować paragony w systemie wFirma.pl?

Należy posiadać:

1. dostęp do jednego z płatnych pakietów,

2. odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wFirma:

  • Elzab: D10 z modułem Wi-Fi (jedyna drukarka fiskalna, która nie wymaga dodatkowego oprogramowania IAI-Printer)

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

System wFirma jest również zintegrowany z drukarkami fiskalnymi online, o czym szczegółowo w artykule: Drukarki fiskalne online - integracja z systemem.

3. ważną licencję programu IAI-Printer.

Istnieje możliwość sprawdzenia działania programu oraz jego kompatybilności z drukarką fiskalną, pobierając darmową 14-dniową wersję demo. Można ją pobrać w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER » POBIERZ LICENCJĘ DEMO.

Jak zakupić licencję do programu IAI-Printer?

Aby drukarka fiskalna została skonfigurowana należy zalogować się na swoje konto w wFirma.pl i przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER, a następnie wybrać opcję ZAKUP LICENCJĘ.

Drukarka fiskalna - zakup licencji

W nowym oknie należy wybrać okres, na jaki zostanie wykupiona licencja programu IAI-Printer, a następnie wykonać przelew na określoną kwotę. Decydujący jest tu tytuł przelewu, od niego zależy, do jakiego konta zostanie przypisana licencja, dlatego należy uważnie sprawdzić jego poprawność.

Po zaksięgowaniu przelewu przez bank (w niektórych przypadkach jak np. weekendy czy święta może to trwać kilka dni) w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER pojawi się dodatkowa informacja, zawierająca unikalny identyfikator oraz klucz do programu IAI-Printer.

Drukarka fiskalna - szczegóły licecnji

W tym momencie drukarka fiskalna powinna zostać podłączona do komputera i pozostawić ją włączoną. Kolejnym krokiem będzie pobranie programu IAI-Printer i jego konfiguracja z drukarką oraz zakupioną licencją.

Drukarka fiskalna - jak skonfigurować z komputerem?

W pierwszym kroku należy pobrać pełną wersję programu IAI-Printer wybierając w tej zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER opcji POBIERZ PROGRAM, a następnie zainstalować go na komputerze.

Drukarka fiskalna - pobierz program

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się okno, w którym trzeba wprowadzić dane licencji, czyli identyfikator klienta oraz klucz licencyjny, a następnie wybrać opcję SPRAWDŹ LICENCJĘ. Jeżeli wszystko zostało wpisane poprawnie, to przycisk DALEJ stanie się aktywny i pozwoli przejść do kolejnego kroku.

Drukarka fiskalna - adresy IP

W tym miejscu można zdefiniować stawki podatku, które będą drukowane na paragonach. Można tutaj również dodać stawkę “zw.”.

Drukarka fiskalna - stawki VAT

Kolejnym etapem jest wybranie właściwej drukarki fiskalnej oraz portu, do którego została podłączona. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane, należy wybrać przycisk PRZETESTUJ POŁĄCZENIE oraz WYDRUKUJ PARAGON TESTOWY.

Drukarka fiskalna - połączenie drukarki

W ostatnim kroku istotne są 3 pola czyli IP, port oraz klucz uwierzytelniający. Należy zacząć od wybrania odpowiedniego adresu IP dla drukarki, wybierając przycisk WYKRYJ ADRESY IP. Jeżeli drukarka fiskalna będzie użytkowana tylko na jednym komputerze należy wybrać Zalecany adres IP, natomiast aby użytkować ją na wielu komputerach - adres IP sieci lokalnej.

Klucz uwierzytelniający należy skopiować i przejść do opcji DALEJ. Ostatnie okno jakie się ukaże, można zamknąć (nie jest ono konieczne do prawidłowego drukowania paragonów, pokazuje jedynie status drukarki).

Drukarka fiskalna - adresy IP

Drukarka fiskalna - konfiguracja z systemem wFirma.pl

Po zalogowaniu do konta w wFirma.pl należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER i wybrać opcję DODAJ.

Drukarka fiskalna - dodawanie w systmie

W oknie które się pojawi należy wprowadzić:

  • nazwę drukarki (dowolna, za pomocą której będziemy ją identyfikować na liście),
  • wcześniej skopiowany klucz uwierzytelniający, który został wygenerowany podczas ostatniego etapu konfiguracji IAI-Printer,
  • adres IP i port a następnie wybrać ZAPISZ.

Po wykonaniu tej operacji drukarka fiskalna zostanie poprawnie skonfigurowana z systemem wFirma.pl.

Aby wydrukować paragon fiskalny należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ »WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Drukarka fiskalna - wystawienie paragonu

W systemie wFirma możliwe jest drukowanie NIP na paragonie fiskalnym. W tym celu należy podać NIP kontrahenta podczas wystawiania paragonu w systemie. Szczegóły w artykule: NIP na paragonie - jak umieścić?

Na jednym koncie może być dodana więcej niż jedna drukarka fiskalna. Wtedy system wFirma.pl będzie pytał, która drukarka fiskalna ma być użyta by wydrukować paragon.

Więcej informacji o wystawianiu paragonów fiskalnych w artykule: Paragon fiskalny - jak wystawić?

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.