Drukarka fiskalna w systemie wfirma.pl - konfiguracja

System wfirma.pl jest zintegrowany z wieloma popularnymi drukarkami fiskalnymi. Po instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownik może wystawiać paragony fiskalne wprost z systemu wfirma. Jedna drukarka fiskalna może być również udostępniana w sieci lokalnej dla kilku komputerów na raz.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc drukować paragony w systemie wfirma.pl?

Należy posiadać:

1. dostęp do jednego z płatnych pakietów,

2. odpowiedni model drukarki fiskalnej obsługiwanej w systemie wfirma:

  • Elzab: D10 z modułem Wi-Fi (jedyna drukarka fiskalna, która nie wymaga dodatkowego oprogramowania IAI-Printer)

  • Novitus: Wiking 1.0, Wiking 2.0, Wiking 3.0, Vega Mobil, Vento 1.0, Vento 1.11, Vento 1.12, Vivo 1.10, Vivo 1.11, Quatro, Delio (bez kopii elektronicznej), Delio (z kopią elektroniczną), Deon;

  • Innova: Profit;

  • Posnet: Thermal, Thermal (stara homologacja), Temo (system 32-bitowy);

  • Torell: Duo Pro;

3. ważną licencję programu IAI-Printer (dotychczasowa licencja Fiskalizatora mogła być użytkowana najdalej do końca grudnia 2018 roku).

Istnieje możliwość sprawdzenia działania programu oraz jego kompatybilności z drukarką fiskalną, pobierając darmową 14-dniową wersję demo. Można ją pobrać w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER » POBIERZ LICENCJĘ DEMO.

Jak zakupić licencję do programu IAI-Printer?

Aby drukarka fiskalna została skonfigurowana należy zalogować się na swoje konto w wfirma.pl i przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER, a następnie wybrać przycisk ZAKUP LICENCJĘ.

Drukarka fiskalna - zakup licencji

W nowym oknie należy wybrać okres, na jaki zostanie wykupiona licencja programu IAI-Printer, a następnie wykonać przelew na określoną kwotę. Decydujący jest tu tytuł przelewu, od niego zależy, do jakiego konta zostanie przypisana licencja, dlatego należy uważnie sprawdzić jego poprawność.

Po zaksięgowaniu przelewu przez bank (w niektórych przypadkach jak np. weekendy czy święta może to trwać kilka dni) w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER pojawi się dodatkowa informacja, zawierająca unikalny identyfikator oraz klucz do programu IAI-Printer.

Drukarka fiskalna - ustawienia integracji

W tym momencie drukarka fiskalna powinna zostać podłączona do komputera i pozostawić ją włączoną. Kolejnym krokiem będzie pobranie programu IAI-Printer i jego konfiguracja z drukarką oraz zakupioną licencją.

Drukarka fiskalna - jak skonfigurować z komputerem?

W pierwszym kroku należy pobrać pełną wersję programu IAI-Printer wybierając w tej samej zakładce przycisk POBIERZ PROGRAM, a następnie zainstalować go na komputerze.

Drukarka fiskalna - integracja

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się okno, w którym trzeba wprowadzić dane licencji, czyli identyfikator klienta oraz klucz licencyjny, a następnie wybrać opcję SPRAWDŹ LICENCJĘ. Jeżeli wszystko zostało wpisane poprawnie, to przycisk DALEJ stanie się aktywny i pozwoli przejść do kolejnego kroku.

Drukarka fiskalna - licencja

W tym miejscu można zdefiniować stawki podatku, które będą drukowane na paragonach. Można tutaj również dodać stawkę “zw.”.

Drukarka fiskalna - konfiguracja stawek VAT

Kolejnym etapem jest wybranie właściwej drukarki fiskalnej oraz portu, do którego została podłączona. Jeżeli wszystko zostało poprawnie wykonane, należy wybrać przycisk PRZETESTUJ POŁĄCZENIE oraz WYDRUKUJ PARAGON TESTOWY.

Drukarka fiskalna - testowanie połączeń z drukarką

W ostatnim kroku istotne są 3 pola czyli IP, port oraz klucz uwierzytelniający. Należy zacząć od wybrania odpowiedniego adresu IP dla drukarki, wybierając przycisk WYKRYJ ADRESY IP. Jeżeli drukarka fiskalna będzie użytkowana tylko na jednym komputerze należy wybrać Zalecany adres IP, natomiast aby użytkować ją na wielu komputerach - adres IP sieci lokalnej.

Klucz uwierzytelniający należy skopiować i przejść do opcji DALEJ. Ostatnie okno jakie się ukaże, można zamknąć (nie jest ono konieczne do prawidłowego drukowania paragonów, pokazuje jedynie status drukarki).

Drukarka fiskalna - adres IP

Drukarka fiskalna - konfiguracja z systemem wfirma.pl

Po zalogowaniu do konta w wfirma.pl należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI-PRINTER i wybrać opcję DODAJ.

Drukarka fiskalna - konfiguracja z systemem

W oknie które się pojawi należy wprowadzić:

  • nazwę drukarki (dowolna, za pomocą której będziemy ją identyfikować na liście),

  • wcześniej skopiowany klucz uwierzytelniający, który został wygenerowany podczas ostatniego etapu konfiguracji IAI-Printer,

  • adres IP i port a następnie wybrać ZAPISZ.

Po wykonaniu tej operacji drukarka fiskalna zostanie poprawnie skonfigurowana z systemem wfirma.pl.

Aby wydrukować paragon fiskalny należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ »WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Drukarka fiskalna - paragon Fiskalny

W systemie wfirma możliwe jest drukowanie NIP na paragonie fiskalnym, co możliwie jest jedynie przy integracji systemu z drukarką fiskalną Elzab D10. W tym celu należy podać NIP kontrahenta podczas wystawiania paragonu w systemie wfirma.pl.

Na jednym koncie może być dodana więcej niż jedna drukarka fiskalna. Wtedy system wfirma.pl będzie pytał, która drukarka fiskalna ma być użyta by wydrukować paragon.

Więcej informacji o wystawianiu paragonów fiskalnych w artykule: Paragon fiskalny - jak wystawić?

W celu zaktualizowania aplikacji Fiskalizator do nowej wersji IAI-Printer, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wfirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE.