0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie

Wielkość tekstu:

W systemie nie ma funkcji, za pomocą której można automatycznie wygenerować korektę zaliczki na podatek dochodowy.

Korekta zaliczki na podatek dochodowy powinna zostać wygenerowana w przypadku, gdy przy zaliczce z danego okresu widnieje ikona informującą o nieaktualności deklaracji. Informacja ta pojawia się w sytuacji, gdy po wygenerowanej zaliczce dokonywane są np. : dodatkowe wpisy (np. została doksięgowana faktura), znaczące modyfikacje wpisów lub inne znaczące czynności, które system może uznać za wpływające na wysokość zaliczki.

Związku z czym opiekun musi sam zweryfikować czy wprowadzane zmiany wpłynęły na zaliczkę.

Korekta zaliczki na podatek dochodowy - nieaktualna zaliczka

Korektę w systemie można sporządzić ręcznie na dwa sposoby, jednakże możliwe są one w przypadku gdy zaliczka, którą chcemy skorygować jest ostatnią wygenerowaną zaliczką. Wówczas korekty dokonamy poprzez zakładkę: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY:

  • zaznaczając zaliczkę z danego okresu i wybierając funkcję MODYFIKUJ,

Korekta zaliczki na podatek dochodowy - opcja MODYFIKUJ

  • zaznaczając zaliczkę i następnie wybierając opcję USUŃ. Następnie za ten okres wygenerujemy nową zaliczkę poprzez funkcję WYLICZ PODATEK.

Korekta zaliczki na podatek dochodowy - opcja usuń

Dane w zaliczce automatycznie zaktualizują się do bieżącego stanu.

Uwaga!
W przypadku, gdy korekta nie dotyczy zaliczki wyliczonej z ostatniego okresu, lecz zaliczki z okresów wcześniejszych, należy spisać poza systemem daty i kwoty zapłaty za zaliczki od okresu bieżącego do okresu, który wymaga korekty. Następnie usunąć dane zaliczki i dokonać ich ponownego wyliczenia przez opcję WYLICZ PODATEK. Dzięki temu system umożliwi poprawne wyliczenie zaliczki za okres wcześniejszy niż ostatnia wyliczona zaliczka. Następnie należy rozliczyć wygenerowane zaliczki na podatek zgodnie z informacjami zapisanymi poza systemem. 
Aby rozliczyć wygenerowaną korektę zaliczki należy zaznaczyć ją z listy, z górnego paska menu wybrać funkcję ROZLICZ, a następnie wpisać odpowiednią datę i kwotę zapłaty.

Korekta zaliczki na podatek dochodowy - rozlicz

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów