0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta informacji VAT UE

Wielkość tekstu:

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, powinna zostać niezwłocznie wysłana do urzędu korekta informacji VAT UE.

Korekta informacji VAT UE - błąd ujawniony przed wysyłką deklaracji

W sytuacji gdy błąd został wykryty przed wysyłką informacji VAT UE do urzędu skarbowego istnieje możliwość zmodyfikowania wygenerowanej deklaracji VAT UE lub jej usunięcia i ponownego wygenerowania. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT a następnie:

  • zaznaczyć informację VAT UE i z górnego paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ,

Korekta informacji vat ue - opcja modyfikuj

  • lub zaznaczyć informację VAT UE na liście i z górnego paska menu wybrać opcję USUŃ. Następnie należy ponownie wygenerować informację VAT UE za dany okres poprzez opcję DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Korekta informacji vat ue - opcja usuń

Korekta informacji VAT UE - błąd ujawniony po wysyłce deklaracji

W sytuacji gdy błąd został wykryty po złożeniu deklaracji VAT UE, niezbędne będzie wygenerowanie korekty informacji VAT UE w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK.

Korekta informacji vat ue - generuj

Po wybraniu okresu, którego korekta deklaracji ma dotyczyć należy kliknąć przycisk DALEJ.

Korekta informacji vat ue - definiowanie okresu korekty VAT UE

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT UE (“było”) oraz dane jakie powinny się na niej znaleźć (“jest”).

Korekta informacji vat ue - część C deklaracji

Wysyłka do urzędu skarbowego korekty informacji VAT UE

W celu wysyłki deklaracji VAT UEK klienta, Biuro rachunkowe może skorzystać z dwóch sposobów:

  • Bezpośrednio z konta Biura Rachunkowego z zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, gdzie należy zaznaczyć korektę informacji podsumowującej VAT UE na liście i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta informacji vat ue - opcja wyślij do urzędu

  • Bezpośrednio z konta klienta z zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie gdzie należy zaznaczyć korektę informacji podsumowującej VAT UE na liście i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta informacji vat ue - funkcja wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Ważne!
Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Korekta informacji vat ue - bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy korekcie informacji podsumowującej VAT UE pojawi się zielona koperta:

Korekta informacji vat ue - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć korektę informacji podsumowującej VAT UE na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną korektę informacji VAT UE.

Korekta informacji vat ue - opcja pobierz UPO

Ważne!
Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów