Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl

Obowiązek generowania i wysyłki pliku JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Termin składania JPK_VAT

Plik JPK_VAT należy dostarczyć za okresy miesięczne (nawet przy rozliczaniu VAT za okresy kwartalne), w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysyłki JPK VAT od 1 stycznia 2018 r., zatem pierwszy plik JPK_VAT składają za styczeń, w terminie do 26. lutego 2018 r. (z uwagi, że 25 lutego 2018 r. przypada w niedzielę).

Generowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl generowanie JPK_VAT zawierającego dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT, wykonuje się przez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_VAT. Podczas dodawania pliku JPK_VAT należy wybrać okres za który chcemy złożyć plik.

Wysyłka JPK_VAT podpisem wfirma.pl

Wysyłka JPK_VAT do Ministerstwa Finansów

W następnym kroku można dokonać wysyłki wygenerowanego JPK_VAT bezpośrednio z systemu w wersji elektronicznej, w odpowiednim formacie XML, zgodnym z wymogami Ministra Finansów. W tym celu należy zaznaczyć plik JPK VAT z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK_VAT do MF

Jak skorzystać z podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl?

Jeżeli podatnik nie posiada:

- plik JPK_VAT może wysyłać przy użyciu podpisów elektronicznych osób upoważnionych z wfirma.pl.

Przygotowanie i złożenie UPL-1

Przedsiębiorca chcący skorzystać z tej opcji powinien złożyć do urzędu skarbowego 3 formularze UPL-1, które informują o pełnomocnictwie do podpisywania JPK VAT przez osoby upoważnione z wfirma.pl.

Formularze UPL-1 można wygenerować z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » E-DEKLARACJE, klikając w link znajdujący się w polu POBIERZ.

Wysyłka JPK_VAT - pobieranie

Jeżeli druki UPL-1 były składane już wcześniej, wówczas nie ma konieczności ponownego ich składania w celu użycia podpisów elektronicznych należących do osób upoważnionych w wfirma.pl.
Aktualne upoważnienia można sprawdzić kontaktując się z własnym urzędem skarbowym.

Przelew weryfikujący dane przedsiębiorcy w systemie

Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego jednej z osób upoważnionych w wfirma.pl wymaga przeprowadzenia uwierzytelnienia danych przedsiębiorcy zlecającego wysyłkę. Przelew należy wykonać z osobistego konta firmowego. Służy on do weryfikacji danych zamieszczonych w systemie w oparciu o przesłane przez bank dane w ramach przelewu. W przypadku ich niezgodności usługa nie zostanie aktywowana.

Dane do przelewu znajdują się pod linkiem wskazanym w sekcji 2. Weryfikacja, jak również pod zakładką USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.

Opłata 10 PLN brutto w ramach przelewu nie jest opłatą za włączenie funkcji. Jest to opłata za usługę weryfikacji, gdzie fizycznie pracownik wfirma.pl odnotowuje takie zdarzenie w bazie.
Po dokonaniu opłaty za usługę weryfikacji użytkownik otrzyma fakturę, która stanowi koszt podatkowy podlegający księgowaniu, zgodnie ze wskazówkami: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Akceptacja regulaminu wysyłki JPK_VAT i e-deklaracji

Po wykonaniu opłaty weryfikacyjnej i złożeniu UPL-1 do urzędu skarbowego należy wprowadzić tę informację w systemie wraz z akceptacją regulaminu o usłudze składania e-deklaracji w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » E-DEKLARACJE i na koniec zapisać.

Wysyłka JPK_VAT -akceptacja regulaminu

Proces weryfikacyjny przy wysyłce e-deklaracji szczegółowo wyjaśnia artykuł: E-deklaracje.

Odpłatność za usługę autoryzacji pliku JPK przez osobę upoważnioną w ramach usługi serwisu wfirma.pl

Usługa uwierzytelnienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika serwisu wfirma.pl pliku JPK i jego wysyłki jest odpłatnym dodatkiem do pakietu Księgowości Online. Wysokość opłaty za dodatek wynosi 10 PLN netto/m-c.

Opłata dotyczy fizycznego podpisania plików przez pracownika wfirma.pl.
Po dokonaniu opłaty za dodatek użytkownik otrzyma fakturę, która stanowi koszt podatkowy podlegający księgowaniu.

Wysyłka przy użyciu podpisów kwalifikowanych osób upoważnionych w wfirma.pl

Podczas wysyłki JPK_VAT używając podpisów osób upoważnionych z wfirma.pl w oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki UPL - WFIRMA.PL i wybrać opcję ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI.

Wysyłka JPK_VAT - UPL

Gdy wysyłka JPK_VAT zostanie zlecona do godziny 17.00. danego dnia, wówczas plik zostanie wysłany w tym samym dniu do Ministerstwa Finansów.

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

W celu pobrania urzędowego poświadczenie odbioru do wysłanego pliku JPK_VAT z systemu należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz wybrać opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK_VAT -pobierz UPO

Poza opisanym sposobem, JPK_VAT można wysłać:
1. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),
2. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
    a. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,
    b. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów).