0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka JPK_V7 przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl

Wielkość tekstu:

Obowiązek generowania i wysyłki pliku JPK_V7 od 1 października 2020 r. obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Termin składania JPK_V7

W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązuje plik JPK V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składają plik JPK V7K. Terminy ich wysyłki są takie jak dotychczas czyli do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Przedsiębiorcy mają obowiązek wysyłki JPK_V7 od 1 października 2020 r., zatem pierwszy plik JPK_V7 składają za październik, w terminie do 25. listopada 2020 r.

Strukturę nowego JPK_V7 opisano w artykule JPK V7 - co zawiera nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Generowanie JPK_V7 w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl generowanie JPK_V7 zawierającego dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT, wykonuje się przez zakładkę: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK_VAT. Podczas dodawania pliku JPK_V7 należy wybrać miesiąc za który jest składany plik.

Wysyłka JPK_V7 - generowanie deklaracji

Szczegółowe omówienie schematu generowania pliku JPK_V7 znajduje się w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Wysyłka JPK_V7 do Ministerstwa Finansów

 W następnym kroku można dokonać wysyłki wygenerowanego JPK_V7 bezpośrednio z systemu w wersji elektronicznej, w odpowiednim formacie XML, zgodnym z wymogami Ministra Finansów. W tym celu należy zaznaczyć plik JPK_V7 z danego okresu i wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Wysyłka JPK_V7 do MF

Jak skorzystać z podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl?

Jeżeli podatnik nie posiada:

- plik JPK_V7 może wysyłać przy użyciu podpisów elektronicznych osób upoważnionych z wfirma.pl.

Przygotowanie i złożenie UPL-1

Przedsiębiorca który chce dokonać wysyłki JPK_V7 z wykorzystaniem podpisu osoby upoważnionej z wfirma.pl powinien w pierwszej koljeności złożyć do urzędu skarbowego formularz UPL-1, który informuje o pełnomocnictwie do podpisywania JPK V7 przez osobę upoważnioną z wfirma.pl. Formularz UPL-1 można wygenerować z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » E-DEKLARACJE, klikając w link znajdujący się w polu POBIERZ.

Wysyłka JPK_V7 - pobieranie

Jeżeli druki UPL-1 były składane już wcześniej, wówczas nie ma konieczności ponownego ich składania w celu użycia podpisów elektronicznych należących do osób upoważnionych w wfirma.pl.
Aktualne upoważnienia można sprawdzić kontaktując się z własnym urzędem skarbowym.

Przelew weryfikujący dane przedsiębiorcy w systemie

Wysyłka JPK_V7 przy użyciu podpisu elektronicznego jednej z osób upoważnionych z wfirma.pl wymaga przeprowadzenia uwierzytelnienia danych przedsiębiorcy zlecającego wysyłkę. Przelew należy wykonać z osobistego konta firmowego. Służy on do weryfikacji danych zamieszczonych w systemie w oparciu o przesłane przez bank dane w ramach przelewu. W przypadku ich niezgodności usługa nie zostanie aktywowana.

Opłata weryfikacyjna jest kosztem jednorazowym i bezzwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się pod linkiem wskazanym w sekcji 2. Weryfikacja, jak również pod zakładką USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » WERYFIKACJA FIRMY.
Opłata 10 PLN brutto w ramach przelewu nie jest opłatą za włączenie funkcji. Jest to opłata za usługę weryfikacji, gdzie fizycznie pracownik wfirma.pl odnotowuje takie zdarzenie w bazie.
Po dokonaniu opłaty za usługę weryfikacji użytkownik otrzyma fakturę, która stanowi koszt podatkowy podlegający księgowaniu, zgodnie ze wskazówkami: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Akceptacja regulaminu wysyłki JPK_V7 i e-deklaracji

Po wykonaniu opłaty weryfikacyjnej i złożeniu UPL-1 do urzędu skarbowego należy wprowadzić tę informację w systemie wraz z akceptacją regulaminu o usłudze składania e-deklaracji w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » E-DEKLARACJE i na koniec zapisać.

Wysyłka JPK_V7 - akceptacja regulaminu

Proces weryfikacyjny przy wysyłce e-deklaracji szczegółowo wyjaśnia artykuł: E-deklaracje.

Odpłatność za usługę autoryzacji pliku JPK_V7 przez osobę upoważnioną w ramach usługi serwisu wfirma.pl

Usługa uwierzytelnienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika serwisu wfirma.pl pliku JPK_V7 i jego wysyłki jest odpłatnym dodatkiem do pakietu Księgowość Online lub Księgowość online + Magazyn. Wysokość opłaty za dodatek wynosi 10 PLN netto/m-c.

Opłata dotyczy fizycznego podpisania plików JPK_V7 przez osobę upoważnioną z wfirma.pl.
Po dokonaniu opłaty za dodatek użytkownik otrzyma fakturę, która stanowi koszt podatkowy podlegający księgowaniu.

Wysyłka przy użyciu podpisów kwalifikowanych osób upoważnionych z wfirma.pl

Podczas wysyłki JPK_V7 używając podpisów osób upoważnionych z wfirma.pl w oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki PODPIS - WFIRMA.PL i wybrać opcję ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI.

Wysyłka JPK_V7 - użycie podpisu wfirma

Gdy wysyłka JPK_V7 zostanie zlecona do godziny 17:00. danego dnia, wówczas plik zostanie wysłany w tym samym dniu do Ministerstwa Finansów. Zlecenie wysyłki pliku po godzinie 17:00 spowoduje podpisanie pliku w najbliższym dniu roboczym.

Wykup usługi autoryzacji wysyłki JPK 

Usługę autoryzacji wysyłki JPK można kupić w zakładce MARKETPLACE » DODATKI poprzez najechanie kursorem na pole Usługa autoryzacji wysyłki JPK oraz po naciśnięciu przycisku DODAJ DO KOSZYKA. 

Wysyłka JPK_V7 - marketplace

Następnie należy kliknąć na ikonę koszyka w prawym górnym rogu oraz w przycisk PODSUMOWANIE → w celu przeniesienia do podsumowania koszyka. 

Wysyłka JPK_V7 - koszyk

W sekcji METODA PŁATNOŚCI, zostanie wskazana przez system ostatnio użyta forma płatności. W sytuacji gdy użytkownik ponownie chce z niej skorzystać należy kliknąć PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI. Aby zmienić formę płatności na inną należy skorzystać z funkcji ZMIEŃ METODĘ PŁATNOŚCI i wybrać metodę z listy, która się pojawi. 

Jak pobrać UPO dla JPK_V7 - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

W celu pobrania urzędowego poświadczenie odbioru do wysłanego pliku JPK_V7 z systemu należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik z danego okresu oraz wybrać opcję POBIERZ UPO.

Wysyłka JPK_V7 - pobierz UPO

Poza opisanym sposobem, JPK_V7 można wysłać:
1. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_V7 przy użyciu profilu zaufanego),
2. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_V7 przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),
3. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów