Zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jak wyliczyć?

Proszę o informację, jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych? Proszę o dokładny schemat wyliczeń.

Od 1 października zmianie uległa wysokość kwoty zmniejszającej podatek oraz została obniżona stawka podatku z 18% na 17%. Od 1 stycznia 2020 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł.

Zaliczka na podatek od 1 stycznia 2020 roku

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85.528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty zmniejszającej podatek która wynosi 525,12 zł. Zasada ta obowiązuje przy wyliczaniu zaliczki.
Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa 85.528 zł x 17% + nadwyżka ponad 85.528 zł x 32% = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Sposób wyliczania zaliczki na podatek w systemie wfirma.pl

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek dochodowy - wyliczenie podatku

Kolejny krok powoduje pojawienie się okna dotyczącego składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie, są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek dochodowy - składki wyliczona poza systemem

Zaliczka na podatek dochodowy do sierpnia lub II kwartał 2019

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 18% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. Zasada ta obowiązuje przy wyliczaniu zaliczki.
Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa 85.528 zł x 18% + nadwyżka ponad 85.528 zł x 32% = podatek od początku roku.

 1. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 2. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 3. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczka na podatek za wrzesień 2019 lub za III kwartał 2019

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 17,75% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. Zasada ta obowiązuje przy wyliczaniu zaliczki.
Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa 85.528 zł x 17,75% + nadwyżka ponad 85.528 zł x 32% = podatek od początku roku.

 1. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 2. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 3. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz