Zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jak wyliczyć?

Proszę o informację, jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych? Proszę o dokładny schemat wyliczeń.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 18% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. Zasada ta obowiązuje przy wyliczaniu zaliczki.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.

 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa 85.528 zł x 18%

          nadwyżka ponad 85.528 zł x 32%

          =  podatek od początku roku.

 1. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 2. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 3. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek dochodowy - wyliczenie podatku

Kolejny krok powoduje pojawienie się okna dotyczącego składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie, są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek dochodowy - składki wyliczona poza systemem