0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jak wyliczyć?

Wielkość tekstu:

Proszę o informację, jak wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy, przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych? Proszę o dokładny schemat wyliczeń.

Zaliczka na podatek w 2022 roku od rozliczenia za czerwiec/ II kwartał

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 120.000 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 12% - kwota zmniejszająca podatek (3.600 zł) = podatek od początku roku.
 5. Podatek od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 120.000 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa 120.000 zł x 12% - kwota zmniejszająca podatek (3.600 zł) + nadwyżka ponad 120.000 zł x 32% = podatek od początku roku.
 5. Podatek od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczka na podatek w 2022 roku do rozliczenia za maj/ I kwartał

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 120.000 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł) = podatek od początku roku.
 5. Podatek od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 120.000 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa 120.000 zł x 17% - kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł) + nadwyżka ponad 120.000 zł x 32% = podatek od początku roku.
 5. Podatek od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczka na podatek w 2021 roku

Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego, tzn. 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 17% - kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85.528 zł) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kwoty zmniejszającej podatek która wynosi 525,12 zł. Zasada ta obowiązuje przy wyliczaniu zaliczki.
Schemat wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, tzn. powyżej 85.528,00 zł:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.
 2. Dochód - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych = podstawa obliczenia podatku.
 3. Podstawę obliczenia podatku zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa 85.528 zł x 17% + nadwyżka ponad 85.528 zł x 32% = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Sposób wyliczania zaliczki na podatek w systemie wfirma.pl

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

zaliczka na podatek dochodowy

Kolejny krok powoduje pojawienie się okna dotyczącego składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie, są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek wygenerowanych poza systemem.

zaliczka na podatek dochodowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów