Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2023 roku

Podpisywanie deklaracji składanych przez przedsiębiorców danymi autoryzującymi z zeznań rocznych składanych w poprzednim roku jest możliwe dla PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8AR, PIT-4AR, PIT-11, VAT-9M, VAT-8, JPK V7M, JPK V7K, VAT-7, VAT-7K,

Podpisywanie deklaracji przychodem

Przy podpisywaniu deklaracji w 2023 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2021 roku. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2021 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

podpisywanie deklaracji przychodem

W której rubryce jest kwota przychodu do podpisywania deklaracji?

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją, w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2021 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja

Numer pozycji w formularzu

PIT-36

Pozycja 125 (lub 61, lub 63, lub 65) (jeśli występujemy jako podatnik) lub pozycja 187 (lub 62, lub 64, lub 66) (jeśli występujemy jako małżonek)

PIT-36L

Pozycja 21 lub 26

PIT-28

Pozycja 50

PIT-37

Pozycja 72 (lub 36, lub 38, lub 40) (jeśli występujemy jako podatnik) albo pozycja 106 (lub 37, lub 39, lub 41) (jeśli występujemy jako małżonek)

PIT-38

Pozycja 24

PIT-39

Pozycja 20

PIT-40A (20)Pozycja 36 lub pozycja 38

Brak deklaracji

W przypadku braku deklaracji za 2021 rok należy wprowadzić kwotę 0

Podpisywanie deklaracją kwotą przychodu w pytaniach i odpowiedziach

1. Jeżeli za ubiegły rok składałam dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-36L to czy podczas wysyłki deklaracji podaję sumę kwot przychodu? 

Nie. Należy podać jedynie kwotę z jednego dowolnie wybranego zeznania rocznego. 

2. Czy spółka cywilna może podpisać swoje deklaracje podpisem przychodem wspólników?

Nie. Sposób podpisywania deklaracji przychodem przewidziany jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. muszą posiadać własny podpis kwalifikowany lub korzystać z podpisów innych osób upoważnionych na UPL-1.

3. Wysyłając deklarację z podpisem przychodem pojawia się Błąd 414 - status w e-deklaracji - weryfikacja negatywna - gdzie popełniłam błąd?

Błąd 414 mówi o błędnych danych autoryzujących, stąd w pierwszej kolejności należy sprawdzić kwotę przychodu - zmienia się ona co rok, dlatego deklaracje za grudzień 2022 wysyłane w nowym 2023 roku są podpisywane zawsze inną kwotą przychodu niż te za listopad czy poprzednie miesiące roku 2022. Jeżeli kwota przychodu się zgadza należy skontrolować dane osobowe.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz