Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2022 roku

Podpisywanie deklaracji składanych przez przedsiębiorców danymi autoryzującymi z zeznań rocznych składanych w poprzednim roku jest możliwe dla PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8AR, PIT-4AR, PIT-11, VAT-9M, VAT-8, JPK V7M, JPK V7K, VAT-7, VAT-7K,

Podpisywanie deklaracji przychodem

Przy podpisywaniu deklaracji w 2022 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2020 roku. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2020 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

podpisywanie deklaracji przychodem

W której rubryce jest kwota przychodu do podpisywania deklaracji?

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją, w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2020 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja

Numer pozycji w formularzu

PIT-36

Pozycja 63 lub 65 lub 120 (jeśli występujemy jako podatnik) lub pozycja 64 lub 66 lub 177 (jeśli występujemy jako małżonek)

PIT-36L

Pozycja 22 lub pozycja 27

PIT-28

Pozycja 46

PIT-37

Pozycja 36 lub 38 lub 69 (jeśli występujemy jako podatnik) albo pozycja 37 lub 39 lub 102 (jeśli występujemy jako małżonek)

PIT-38

Pozycja 24

PIT-39

Pozycja 20

 PIT-40A (19)Pozycja 38 lub pozycja 40
 PIT-40A (20)Pozycja 36 lub pozycja 38

Brak deklaracji

W przypadku braku deklaracji za 2020 rok należy wprowadzić kwotę 0

Podpisywanie deklaracją kwotą przychodu w pytaniach i odpowiedziach

1. Jeżeli za ubiegły rok składałam dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-36L to czy podczas wysyłki deklaracji podaję sumę kwot przychodu? 

Nie. Należy podać jedynie kwotę z jednego dowolnie wybranego zeznania rocznego. 

2. Czy spółka cywilna może podpisać swoje deklaracje podpisem przychodem wspólników?

Nie. Sposób podpisywania deklaracji przychodem przewidziany jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. muszą posiadać własny podpis kwalifikowany lub korzystać z podpisów innych osób upoważnionych na UPL-1.

3. Wysyłając deklarację z podpisem przychodem pojawia się Błąd 414 - status w e-deklaracji - weryfikacja negatywna - gdzie popełniłam błąd?

Błąd 414 mówi o błędnych danych autoryzujących, stąd w pierwszej kolejności należy sprawdzić kwotę przychodu - zmienia się ona co rok, dlatego deklaracje za grudzień 2021 wysyłane w nowym 2022 roku są podpisywane zawsze inną kwotą przychodu niż te za listopad czy poprzednie miesiące roku 2021. Jeżeli kwota przychodu się zgadza należy skontrolować dane osobowe.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka