Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2020 roku

Podpisywanie deklaracji składanych przez przedsiębiorców danymi autoryzującymi z zeznań rocznych składanych w poprzednim roku jest możliwe dla PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8AR, PIT-4AR, PIT-11 VAT-7, VAT-7K, VAT-9M, VAT-8. 

Podpisywanie deklaracji przychodem

Przy podpisywaniu deklaracji w 2020 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2018 roku. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2018 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

Podpisywanie deklaracji przychodem - bez podpisu

W której rubryce jest kwota przychodu do podpisywania deklaracji?

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją, w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2018 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja

Numer pozycji w formularzu

PIT-36

Pozycja 94 lub pozycja 149 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek

PIT-36L

Pozycja 13 lub pozycja 18

PIT-28

Pozycja 47

PIT-37

Pozycja 62 albo pozycja 93 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2018 występuje jako małżonek

PIT-38

Pozycja 23

PIT-39

Pozycja 20

Brak deklaracji

W przypadku braku deklaracji za 2018 rok należy wprowadzić kwotę 0

Podpisywanie deklaracją kwotą przychodu w pytaniach i odpowiedziach

1. Jeżeli za ubiegły rok składałam dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-36L to czy podczas wysyłki deklaracji podaję sumę kwot przychodu? 

Nie. Należy podać jedynie kwotę z jednego dowolnie wybranego zeznania rocznego. 

2. Czy spółka cywilna może podpisać swoje deklaracje podpisem przychodem wspólników?

Nie. Sposób podpisywania deklaracji przychodem przewidziany jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. muszą posiadać własny podpis kwalifikowany lub korzystać z podpisów innych osób upoważnionych na UPL-1.

3. Wysyłając deklarację z podpisem przychodem pojawia się Błąd 414 - status w e-deklaracji - weryfikacja negatywna - gdzie popełniłam błąd?

Błąd 414 mówi o błędnych danych autoryzujących, stąd w pierwszej kolejności należy sprawdzić kwotę przychodu - zmienia się ona co rok, dlatego deklaracje za grudzień 2019 wysyłane w nowym 2020 roku są podpisywane zawsze inną kwotą przychodu niż te za listopad czy poprzednie miesiące roku 2019. Jeżeli kwota przychodu się zgadza należy skontrolować dane osobowe.