Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2021 roku

Podpisywanie deklaracji składanych przez przedsiębiorców danymi autoryzującymi z zeznań rocznych składanych w poprzednim roku jest możliwe dla PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8AR, PIT-4AR, PIT-11, VAT-9M, VAT-8, JPK V7M, JPK V7K, VAT-7, VAT-7K,

Podpisywanie deklaracji przychodem

Przy podpisywaniu deklaracji w 2021 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2019 roku. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2019 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

Podpisywanie deklaracji przychodem - bez podpisu

W której rubryce jest kwota przychodu do podpisywania deklaracji?

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją, w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2019 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja

Numer pozycji w formularzu

PIT-36

Pozycja 116 lub pozycja 173 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek

PIT-36L

Pozycja 20 lub pozycja 25

PIT-28

Pozycja 46

PIT-37

Pozycja 69 albo pozycja 102 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2019 występuje jako małżonek

PIT-38

Pozycja 24

PIT-39

Pozycja 20

Brak deklaracji

W przypadku braku deklaracji za 2019 rok należy wprowadzić kwotę 0

Podpisywanie deklaracją kwotą przychodu w pytaniach i odpowiedziach

1. Jeżeli za ubiegły rok składałam dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-36L to czy podczas wysyłki deklaracji podaję sumę kwot przychodu? 

Nie. Należy podać jedynie kwotę z jednego dowolnie wybranego zeznania rocznego. 

2. Czy spółka cywilna może podpisać swoje deklaracje podpisem przychodem wspólników?

Nie. Sposób podpisywania deklaracji przychodem przewidziany jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. muszą posiadać własny podpis kwalifikowany lub korzystać z podpisów innych osób upoważnionych na UPL-1.

3. Wysyłając deklarację z podpisem przychodem pojawia się Błąd 414 - status w e-deklaracji - weryfikacja negatywna - gdzie popełniłam błąd?

Błąd 414 mówi o błędnych danych autoryzujących, stąd w pierwszej kolejności należy sprawdzić kwotę przychodu - zmienia się ona co rok, dlatego deklaracje za grudzień 2020 wysyłane w nowym 2021 roku są podpisywane zawsze inną kwotą przychodu niż te za listopad czy poprzednie miesiące roku 2020. Jeżeli kwota przychodu się zgadza należy skontrolować dane osobowe.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn