Deklaracje - podpisywanie deklaracji przychodem w 2019 roku

Podpisywanie deklaracji składanych przez przedsiębiorców danymi autoryzującymi z zeznań rocznych składanych w poprzednim roku jest możliwe dla PIT-36, PIT-36L, PIT-8AR, PIT-4AR, PIT-11 VAT-7, VAT-7K, VAT-9M, VAT-8. 

Podpisywanie deklaracji przychodem

Przy podpisywaniu deklaracji w 2019 roku należy wprowadzić kwotę przychodu z 2017 roku. Kwotę tą można znaleźć w deklaracji rocznej podatku dochodowego za 2017 rok składanej w zeszłym roku. Podana wartość jest ogólną kwotą przychodu, nie są to tylko przychody z działalności. W przypadku błędnej wartości system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji. Będzie ona traktowana jako niezłożona.

podpisywanie deklaracji przychodem - bez podpisu

W której rubryce jest kwota przychodu do podpisywania deklaracji?

Poniżej znajduje się lista deklaracji wraz z informacją, w którym polu należy szukać kwoty przychodu. Proszę sprawdzić jaki rodzaj deklaracji był składany za 2017 rok oraz odnaleźć kwotę przychodu na podstawie opisu.

Deklaracja

Numer pozycji w formularzu

PIT-36

Pozycja 90 lub pozycja 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2017 występuje jako małżonek.

PIT-36L

Pozycja 13 lub pozycja 18.

PIT-28

Pozycja 45.

PIT-37

Pozycja 64 albo pozycja 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2017 występuje jako małżonek.

PIT-38

Pozycja 24.

PIT-39

Pozycja 20.

Brak deklaracji

W przypadku braku deklaracji za 2017 rok należy wprowadzić kwotę 0.

Podpisywanie deklaracją kwotą przychodu w pytaniach i odpowiedziach

1. Jeżeli za ubiegły rok składałam dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-36L to czy podczas wysyłki deklaracji podaję sumę kwot przychodu? 

Nie. Należy podać jedynie kwotę z jednego dowolnie wybranego zeznania rocznego. 

2. Czy spółka cywilna może podpisać swoje deklaracje podpisem przychodem wspólników?

Nie. Sposób podpisywania deklaracji przychodem przewidziany jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółki cywilne, jawne, spółki z o.o. muszą posiadać własny podpis kwalifikowany lub korzystać z podpisów innych osób upoważnionych na UPL-1.

3. Wysyłając deklarację z podpisem przychodem pojawia się Błąd 414 - status w e-deklaracji - weryfikacja negatywna - gdzie popełniłam błąd?

Błąd 414 mówi o błędnych danych autoryzujących, stąd w pierwszej kolejności należy sprawdzić kwotę przychodu - zmienia się ona co rok, dlatego deklaracje za grudzień 2018 wysyłane w Nowym 2019 Roku są podpisywane zawsze inną kwotą przychodu niż te za listopad czy poprzednie miesiące roku 2018. Jeżeli kwota przychodu się zgadza należy skontrolować dane osobowe.