0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VAT 7 lub VAT 7K

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy zostały wprowadzone wpisy mające wpływ na zobowiązanie z tytułu podatku VAT niezbędna może się okazać korekta deklaracji VAT.

Korekta deklaracji VAT 7 - błąd ujawniony przed wysyłką deklaracji

Jeżeli błąd został wykryty przed złożeniem deklaracji za dany okres (miesiąc, kwartał), należy ją zmodyfikować i zapisać. Deklarację modyfikuje się poprzez zaznaczenie jej w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Korekta deklaracji vat - opcja modyfikuj

 

Innym sposobem jest zaznaczenie deklaracji VAT i z górnego paska menu wybór opcji USUŃ. Następnie należy wygenerować nową deklarację VAT poprzez funkcję DODAJ DEKLARACJĘ,

Korekta deklaracji vat - opcja usuń

Korekta deklaracji VAT 7 - błąd ujawniony po wysyłce deklaracji

Jednak w sytuacji, gdy pierwotna deklaracja została już złożona, a w międzyczasie zaistniały zdarzenia, które zobowiązują podatnika do jej poprawienia, konieczna jest korekta deklaracji VAT. W celu jej wygenerowania należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K - jako cel zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJIKorekta deklaracji vat - generowanie

Aktualnie uzasadnienie złożenia korekty deklaracji VAT nie jest obowiązkowe. Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, ale zależy to już od woli samego podatnika.

Korekta deklaracji vat na druku

Wysyłka do urzędu skarbowego korekty deklaracji VAT

Tak sporządzoną deklarację z uzasadnieniem lub bez należy złożyć w urzędzie skarbowym. W celu wysyłki korekty deklaracji VAT do urzędu skarbowego można skorzystać z możliwości jakie oferuje system wFirma, a mianowicie z wysyłki e-deklaracji. Aby wysłać korektę deklaracji VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć korektę i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Korekta deklaracji vat

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Korekta deklaracji vat - bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy danej deklaracji VAT pojawi się zielona koperta.

Korekta deklaracji vat - zielona koperta

Do deklaracji można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, którą należy podpiąć pod wydrukowaną deklarację.

Korekta deklaracji vat - opcja pobierz UPO

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów