0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nierozliczone płatności kontrahentów - zarządzanie modułem

Wielkość tekstu:

Przechodząc do zakładki START po dodaniu do strony głównej modułu Nieuregulowane należności i zobowiązania użytkownik ma możliwość kontrolować nierozliczone płatności przychodów i wydatków. Funkcja ta jest podzielona na Nieuregulowane należności i Nieuregulowane zobowiązania.

Płatności może wprowadzać zarówno przedsiębiorca (tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY), jak również pracownicy biura (tylko w okresie oznaczonym jako OTWARTY lub W TRAKCIE KSIĘGOWANIA)

Nierozliczone płatności - przychody

Użytkownicy mogą kontrolować na bieżąco stan nierozliczonych płatności związanych z przychodami. Dodając moduł Nieuregulowane należności i zobowiązania lub Nieuregulowane należności użytkownicy mają możliwość podglądu listy faktur sprzedażowych, które nie zostały jeszcze rozliczone. Jeśli faktura sprzedaży zostanie już w pełni rozliczone, to zostanie ujęta w zakładce START » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA PRZYCHODÓW.

Nierozliczone płatności - rozliczania w module

W celu rozliczenia płatności, należy w module Nieuregulowane należności kliknąć w kwotę zobowiązania RAZEM lub W TYM MIESIĄCU. W oknie należy zaznaczyć daną fakturę, która ma zostać rozliczona i wybrać opcję ROZLICZ.

Nierozliczone płatności - rozliczenie płatności przychód

W górnym pasku menu znajduje się również funkcja WYŚLIJ. Akcja ta umożliwia wysyłkę przypomnienia o płatności poprzez SMS lub e-mail.

Nierozliczone płatności - Wyślij

Nierozliczone płatności - wydatki

Zakładka umożliwia użytkownikom kontrolować na bieżąco stan nierozliczonych płatności związanych z wydatkami. Dodając moduł Nieuregulowane należności i zobowiązania lub Nieuregulowane zobowiązania użytkownicy mają możliwość podglądu listy faktur sprzedażowych, które nie zostały jeszcze rozliczone. Jeśli faktura sprzedaży zostanie już w pełni rozliczone, to zostanie ujęta w zakładce START » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA WYDATKÓW.

Natomiast zakładka Nierozliczone wydatki zawiera następujące funkcje:

  • Rozlicz - jeśli dokonano płatności za daną fakturę, należy ją rozliczyć poprzez tę opcję, dzięki czemu dokument zniknie z listy nierozliczonych dokumentów;

Nierozliczone płatności - rozliczenie płatności wydatki

  • Eksportuj do banku - dzięki tej funkcji nierozliczone dokumenty można wysłać do banku skąd użytkownik może dokonać płatności;

Nierozliczone płatności - eksportuj do banku

Rozliczenia przychodów i wydatków

Do zakładek ROZLICZENIA PRZYCHODÓWROZLICZENIA WYDATKÓW trafiają płatności związane z rozliczonymi przychodami i wydatkami. Dzięki temu możemy wyfiltrować jakie płatności odbyły się w konkretnym miesiącu i jaką metodą zostały opłacone. Co więcej do rozliczeń można podpiąć etykietę w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentu w systemie. Dodatkowo po oznaczaniu płatności można je modyfikować lub usuwać.

Nierozliczone płatności - rozliczenie przychodów

Nierozliczone płatności - rozliczenie wydatków

Bank

Moduł Bank dostępny w systemie pozwala na rozliczanie zapłaconych faktur, wydatków oraz deklaracji na podstawie zaimportowanych wyciągów z rachunków bankowych. 

Kasa

Moduł prowadzenia ewidencji kasowej jest przydatny przy rozliczaniu otrzymanych oraz wykonanych transakcji gotówkowych. Pozwala również uzyskać informację o dostępnych  środkach pieniężnych w kasie, a także nierozliczonych wnioskach o zaliczkę. Aby korzystać z danego modułu użytkownik najpierw musi włączyć go przez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » KASA.

Nierozliczone płatności - jak włączyć moduł kasa

Moduł można obsługiwać z poziomu zakładki: START » KASA.

W module istnieje możliwość generowania dokumentów kasowych za pomocą zakładki: START » KASA » DODAJ DOKUMENT KASOWY, gdzie użytkownik może wystawić dokumenty KP, KW oraz wnioski o zaliczkę. Podczas rozliczenie płatności dokumentów w formie gotówkowej z pozycji zakładki PRZYCHODY lub WYDATKI, dokumenty kasowe KP i KW dodawane są automatycznie. Istnieje również możliwość drukowania raportów kasowych, a także dokumentów kasowych. Więcej w tym temacie w artykule: Moduł kasowy - jak włączyć?

Różnice kursowe

System oferuje także możliwość korzystania z automatycznego wyliczenia różnic kursowych. W celu włączenia tej funkcji należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i w oknie które się pojawi należy zaznaczyć opcję WYLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH.  

Nierozliczone płatności - wyliczanie różnic kursowych

Po włączeniu funkcji wyliczania różnic kursowych w zakładce START » RÓŻNICE KURSOWE » OD PRZYCHODÓW/OD WYDATKÓW, użytkownik ma możliwość wystawiania dowodów wewnętrznych, na podstawie automatycznie wyliczonych dodatnich i ujemnych różnic.

Szczegóły na temat automatycznego wyliczania różnic kursowych w systemie wyjaśnia artykuł: Różnice kursowe - automatyczne księgowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów