Nota księgowa - jak wystawić?

Nota księgowa, zwana również notą obciążeniowo-uznaniową, może być uznana za inny dowód księgowy i jednocześnie stanowić podstawę do zapisów w KPiR lub w Ewidencji przychodów (Ryczałt), w przypadku, gdy zostanie otrzymana lub przekazana kontrahentowi. Ponadto, powinna zostać sporządzona w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego.

Kiedy wystawiana jest nota księgowa?

Nota księgowa jest wykorzystywana zazwyczaj w celu udokumentowania transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT, gdzie najczęściej jest wystawiana w następujących okolicznościach:

  1. obciążenie kontrahenta karą umowną np. za niedotrzymanie warunków kontraktu,
  2. obciążenie kontrahenta kwotą kaucji gwarancyjnej,
  3. obciążenie pracowników kosztami za prywatne rozmowy telefoniczne itp.

Takie kary nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak wystawić notę księgową w systemie?

Aby wystawić notę księgową w systemie wfirma.pl, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » NOTĘ KSIĘGOWĄ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane dane.

Nota księgowa - jak wystawić w systemie wfirma.pl?

Wpis do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie 8 - Pozostałe przychody lub do Ewidencji przychodów (w przypadku formy opodatkowania - Ryczałt) zostanie dodany pod datą zapłaty po oznaczeniu noty jako opłaconej. W celu jej rozliczenia należny przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie zaznaczyć notę oraz z menu wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić datę, metodę i kwotę płatności, zgodnie faktycznie dokonaną zapłatą.

Nota księgowa - rozliczenie płatności

Funkcja wystawiania noty księgowej jest dostępna wyłącznie w pakiecie "Księgowość online lub "Księgowość online + rozbudowany magazyn",

“Księgi rachunkowe” lub “Księgi rachunkowe + rozbudowany magazyn”.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn