Nota księgowa - jak wystawić

Aby wystawić notę księgową w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » NOTĘ KSIĘGOWĄ

Nota księgowa - jak wystawić

Wpis do Księgi Przychodów i Rozchodów zostanie dodany pod datą zapłaty po oznaczeniu noty jako opłaconej w zakładce PRZYCHODY należy zaznaczyć notę oraz z menu wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

Nota księgowa może zostać wystawiona w następujących okolicznościach:

  1. obciążenie kontrahenta karą umowną np. za niedotrzymanie warunków kontraktu,
  2. obciążenie kontrahenta kwotą kaucji gwarancyjnej,
  3. obciążenie pracowników kosztami za prywatne rozmowy telefoniczne itp.

Takie kary nie podlegają opodatkowaniu VAT.