0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl użytkownicy mają możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których planowany okres użytkowania przekracza 1 rok.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - księgowanie

Zakup wartości niematerialnych i prawnych księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » RODZAJ WYDATKU: ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - wybór rodzaju wydatku

Składnik majątku o wartości do 10 000 zł może być ujęty bezpośrednio w kosztach, bez wprowadzania do ewidencji środków trwałych i WNiP i dokonywania odpisów amortyzacyjnych, o czym więcej w artykule: Środek trwały czy wyposażenie? A może zwykły wydatek?

WNiP amortyzuje się liniowo. Jednak stawkę amortyzacyjną w większości przypadków ustalana jest przez podatnika indywidualnie. W zakresie tym istnieją jednak pewne ograniczenia co do minimalnego okresu amortyzacji, o czym więcej w artykule: Wartości niematerialne i prawne.

Po zapisaniu wydatku, system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKITRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć daną pozycję oraz w otwartym oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię faktury dokumentującej zakup WNiP.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - druk OT

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - rozliczenie w ewidencjach

W rejestrze VAT zakupu zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć po kliknięciu w dany środek trwały lub WNiP w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - ewidencja

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów