Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakup wartości niematerialnych i prawnych księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA lub FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

zakup wartości niematerialnych i prawnychWNiP amortyzuje się liniowo. Jednak stawkę amortyzacyjną w większości przypadków ustalana jest przez podatnika indywidualnie. W zakresie tym istnieją jednak pewne ograniczenia co do minimalnego okresu amortyzacji. (patrz: Wartości niematerialne i prawne).

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię faktury dokumentującej zakup WNiP.

W Rejestrze zakupu VAT zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Ponadto do deklaracji VAT za ten okres można podpiąć kopię dokumentu zakupu. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.