Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakup wartości niematerialnych i prawnych księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA BEZ VAT » RODZAJ WYDATKU: MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - wybór rodzaju wydatkuWNiP amortyzuje się liniowo. Jednak stawkę amortyzacyjną w większości przypadków ustalana jest przez podatnika indywidualnie. W zakresie tym istnieją jednak pewne ograniczenia co do minimalnego okresu amortyzacji, o czym więcej w artykule: Wartości niematerialne i prawne.

System automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » MAJĄTEK » DOKUMENTY. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię faktury dokumentującej zakup WNiP.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - druk OT

W rejestrze zakupu VAT zostanie ujęta wartość odliczonego podatku. Ponadto do deklaracji VAT za ten okres można podpiąć kopię dokumentu zakupu. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć po kliknięciu w dany środek trwały w zakładce EWIDENCJE » MAJĄTEK » ŚRODKI TRWAŁE.