Deklaracja VIU D - jak wypełnić ją w systemie?

Podatnicy zarejestrowani do celów procedury VAT MOSS zobowiązani są składać deklaracje rozliczeniowe VIU D. Termin składania deklaracji upływa 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Aby wygenerować deklarację VIU D w systemie, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU D.

VIU D - dodawanie deklaracji

Wygenerowanie deklaracji VIU D w systemie jest możliwe po zaznaczeniu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT okienka PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Pojawi się okno dodawania deklaracji VIU-D, w którym należy podać okres, za który składana jest deklaracja oraz cel jej złożenia.

VIU D - okres i cel złożenia

Po kliknięciu ZAPISZ użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnego okna, w którym znajdują się dane dotyczące sprzedaży w procedurze MOSS (na podstawie wystawianych w systemie faktur). W zakładce ŚWIADCZENIE USŁUG możliwość ręcznego dodawania sprzedaży wybierając NOWY WIERSZ.

VIU D - dodawanie deklaracji

W podzakładce POZOSTAŁE INFORMACJE należy podać datę wypełnienia deklaracji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług, jeśli za ten sam okres rozliczeniowy składanych jest kilka deklaracji VAT, w różnych państwach należących do UE.

VIU D - pozostałe informacje

Aby przejść dalej należy wybrać opcję ZAPISZ. Deklaracja VIU D pojawi się w zakładce START» PODATKI » PODATEK VAT.