0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja VIU DO - jak wypełnić ją w systemie?

  • viu do

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 roku procedura VAT MOSS dotycząca sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju Unii Europejskiej w zakresie usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych (tzw. usługi TBE), została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów (tzw. WSTO), tworząc procedurę unijną VAT OSS.

Podatnicy zarejestrowani dla celów procedury VAT OSS zobowiązani są składać deklarację rozliczeniowe VIU DO. Termin składania deklaracji upływa ostatniego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, którego deklaracja dotyczy, nawet jeśli ten przypada w dzień wolny od pracy lub święto.

Wygenerowanie deklaracji VIU DO w systemie jest możliwe po zaznaczeniu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT okienka PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS oraz ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA.

viu do

Aby wygenerować deklarację VIU DO w systemie, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU DO.

viu do

 

W oknie generowania deklaracji VIU DO należy podać okres, za który składana jest deklaracja oraz cel jej złożenia.

Wersja robocza deklaracji

Deklarację VIU DO można złożyć w urzędzie w formie wersji roboczej w celu zweryfikowania poprawności danych, wówczas przy generowaniu deklaracji jako cel złożenia należy wybrać opcję WERSJA ROBOCZA DEKLARACJI.

viu do

Wersję roboczą składa podatnik, który nie jest pewien poprawności sporządzonej deklaracji, wówczas dzięki wysyłce wersji roboczej otrzyma on informację zwrotną z urzędu skarbowego o poprawności złożonej deklaracji - jest to natomiast przywilej podatnika, a nie jego obowiązek.

Wygenerowana wersja robocza zostanie oznaczona w systemie jako WERSJA ROBOCZA, w celu jej wysłania należy wybrać opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

viu do

Należy mieć jednak na uwadze, że wersja robocza deklaracji nie jest jednoznaczna z dopełnieniem terminu i ostatecznym złożeniem deklaracji, bowiem po otrzymaniu informacji, że wersja robocza deklaracji jest wolna od błędów należy złożyć deklarację właściwą w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy wybierając jako cel złożenia ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Złożenie deklaracji właściwej

W celu złożenia deklaracji właściwej VIU DO należy jako cel złożenia wybrać opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI

viu do

Po kliknięciu ZAPISZ użytkownik zostanie przeniesiony do kolejnego okna, w którym znajdują się dane dotyczące sprzedaży w procedurze OSS (na podstawie wystawianych w systemie faktur). 

Informacje w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów

W zakładce ŚWIADCZENIE USŁUG oraz DOSTAWA TOWARÓW jest dodatkowo możliwość ręcznego dodawania sprzedaży wybierając NOWY WIERSZ.

viu do

W przypadku świadczenia usług lub dostawy towarów z siedziby działalności za granicą należy zaznaczyć opcję ŚWIADCZENIE USŁUG Z SIEDZIBY ZA GRANICĄ w zakładce Świadczenie usług lub DOSTAWA TOWARÓW Z SIEDZIBY ZA GRANICĄ w zakładce Dostawa towarów wprowadzając ręcznie kraj, stawkę podatku VAT oraz podstawę opodatkowania zgodnie z dokonaną sprzedażą.

Korekty sprzedaży w procedurze OSS

W przypadku korekt faktur sprzedaży wystawionych w procedurze VAT OSS poprzez poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » faktura pierwotna » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY lub bezpośrednim wpisem w EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY OSS, które dotyczą okresu pierwotnego i powinna być do niego cofnięta należy w trakcie generowania deklaracji VIU-DO usunąć wpis z podzakładki ŚWIADCZENIE USŁUG lub DOSTAWA TOWARÓW w zależności od rodzaju dokonanej sprzedaży i przepisać go do podzakładki KOREKTY.

viu do

W podzakładce POZOSTAŁE INFORMACJE należy podać datę wypełnienia deklaracji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług/ dostawy towarów, jeżeli za ten sam okres rozliczeniowy składanych jest kilka deklaracji VAT, w różnych państwach należących do UE.

viu do

Aby przejść dalej należy wybrać opcję ZAPISZ. Deklaracja VIU DO pojawi się w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT.

Wysyłka deklaracji VIU DO 

W celu złożenia deklaracji VIU DO w urzędzie skarbowym należy zaznaczyć deklarację wybierając z górnego paska akcji opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

viu do

 

Wysyłka za pośrednictwem systemu możliwa jest przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego.

Za pośrednictwem ścieżki PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU DO podatnicy, którzy dokonali sprzedaży w procedurze MOSS mają możliwość wygenerowania deklaracji VIU D lub jej korekty za okres do II kwartału 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów