Artykuły na temat amortyzacja programu komputerowego

Jak zaksięgować zakup programu komputerowego?

Oprogramowanie użytkowe o wartości wyższej niż 10 tys. zł stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Sprawdź jak wprowadzić do systemu fakturę za zakup oprogramowania o wartości przekraczającej kwotę 10 tys. zł. czytaj dalej