Koniec ulgi na start - przejście na preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, co do zasady mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start - czyli opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej. Po upływie 6 miesięcy, kończy się okres ulgi i przedsiębiorca może przejść na preferencyjne składki ZUS.

Jak ustalić datę zakończenia ulgi na start?

Okres obliczania ulgi na start odbywa się na takich samych zasadach jak liczenie okresu preferencji. A mianowicie, jeśli data rozpoczęcia działalności przypada na:

  • pierwszy dzień miesiąca, to „ulga na start” kończy się dokładnie po upływie 6 miesięcy, liczonych łącznie z dniem pierwszym, czyli np. dla działalności założonej 1 maja 2019 roku - koniec ulgi na start (opłacanie tylko składki zdrowotnej) przypadnie na październik 2019 roku - a pierwsza deklaracja z preferencyjnymi składkami ZUS wypadnie za listopad 2019 roku;

Przykład 1

Przedsiębiorca dokonał rejestracji w ZUS za pomocą deklaracji ZUS ZZA w terminie 1 stycznia 2020 roku. Okres obowiązywania ulgi na start wynosi 6 miesięcy, dlatego też będzie ona trwała do końca czerwca 2020 roku. Wyrejestrowanie z niej przypadnie na dzień 1 lipca 2020 roku. Termin rejestracji do preferencji będzie taki sam jak termin wyrejestrowania z ulgi na start - w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

  • inny niż pierwszy dzień miesiąca, to „ulga na start” kończy się dokładnie po upływie 6 miesięcy, liczonych od miesiąca następnego po tym, w którym założono działalność, czyli np. działalność założona 20 kwietnia 2019 roku - koniec ulgi na start (opłacanie tylko składki zdrowotnej) przypadnie na październik 2019 roku - a pierwsza deklaracja z preferencyjnymi składkami ZUS wypadnie za listopad 2019 roku.

Przykład 2

Początkujący przedsiębiorca dokonał zgłoszenia w ZUS do ulgi na start w terminie 7 lutego 2020 roku. Jako że okres ulgi obowiązuje przez pełne 6 miesięcy, to oznacza że zakończy się ona wraz z końcem sierpnia 2020 roku. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie korzystał z tej ulgi przez 6 miesięcy i 22 dni. Wyrejestrowanie i ponowna rejestracja, tym razem do preferencyjnego ZUS powinna przypaść na dzień 1 września 2020 roku.

Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA)

Koniec ulgi na start należy zgłosić do ZUS, poprzez złożenie odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych. W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZWUA, w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA.

Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Wyrejestrowania należy dokonać z dniem następnym po zakończeniu ulgi na start oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 XX. Jako kod przyczyny wyrejestrowania, należy wybrać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zgłoszenie do preferencyjnych składek ZUS (ZUS ZUA)

W kolejnym kroku należy wygenerować zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe jest dobrowolne) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZUA należy wygenerować w zakładki START » ZUS »DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA.

Koniec ulgi na start - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Zgłoszenia należy dokonać z pierwszym dniem podlegania preferencyjnym składkom ZUS oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki i ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, wtedy powinien zgłosić się na druku ZUS ZZA.

Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz dzień zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, powinny być takie same. W ten sposób nie będzie ani jednego dnia przerwy w podleganiu ubezpieczeniom!

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA).

Koniec ulgi na start - zmiana schematu składek w systemie wFirma.pl

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji z wykazaniem składki zdrowotnej z kodem 05 40 XX, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i zmienić schemat opłacanych składek.

Koniec ulgi na start - zmiana schematu składek

Schemat składek należy zmienić na „2 letnia ulga dla nowych firm” jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać zarówno składki społeczne jak i składkę zdrowotną.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki i ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, wtedy powinien wybrać on schemat składek "Tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm". 

Po wybraniu tego schematu składek, w części Zaawansowane, automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia na 05 70. Po wybraniu odpowiedni ustawień, należy zapisać wprowadzone zmiany ZAPISZ.

Deklaracja ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS

Po zmianie ustawień dotyczących schematu składek, można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS. Deklaracje można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ i wybrać pierwszy miesiąc opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Koniec ulgi na start - ZUS DRA

W deklaracji będą naliczone składki społeczne oraz składka zdrowotna, a także widniał kod tytułu ubezpieczenia 05 70.

W związku z tym, że zmienił się kod tytułu ubezpieczenia oraz wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po przekazaniu do ZUS deklaracji płatnicy, którzy kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek ani inne informacje nie ulegną zmianie (co miesiąc deklaracja będzie wyglądała tak samo).

Co ważne, w celu poprawnego księgowania, w systemie należy wprowadzać i rozliczać deklaracje za każdy miesiąc.