Koniec ulgi na start - przejście na preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, co do zasady mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start - czyli opłacania przez 6 miesięcy jedynie składki zdrowotnej. Po upływie 6 miesięcy, kończy się okres ulgi i przedsiębiorca może przejść na preferencyjne składki ZUS.

Jak ustalić datę zakończenia ulgi na start?

Okres obliczania ulgi na start odbywa się na takich samych zasadach jak liczenie okresu preferencji. A mianowicie, jeśli data rozpoczęcia działalności przypada na:

  • pierwszy dzień miesiąca, to „ulga na start” kończy się dokładnie po upływie 6 miesięcy, liczonych łącznie z dniem pierwszym, czyli np. dla działalności założonej 1 maja 2019 roku - koniec ulgi na start (opłacanie tylko składki zdrowotnej) przypadnie na październik 2019 roku - a pierwsza deklaracja z preferencyjnymi składkami ZUS wypadnie za listopad 2019 roku;

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał rejestracji w ZUS za pomocą deklaracji ZUS ZZA w terminie 1 stycznia 2020 roku. Okres obowiązywania ulgi na start wynosi 6 miesięcy, dlatego też będzie ona trwała do końca czerwca 2020 roku. Wyrejestrowanie z niej przypadnie na dzień 1 lipca 2020 roku. Termin rejestracji do preferencji będzie taki sam jak termin wyrejestrowania z ulgi na start - w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

  • inny niż pierwszy dzień miesiąca, to „ulga na start” kończy się dokładnie po upływie 6 miesięcy, liczonych od miesiąca następnego po tym, w którym założono działalność, czyli np. działalność założona 20 kwietnia 2019 roku - koniec ulgi na start (opłacanie tylko składki zdrowotnej) przypadnie na październik 2019 roku - a pierwsza deklaracja z preferencyjnymi składkami ZUS wypadnie za listopad 2019 roku.

Przykład 2.

Początkujący przedsiębiorca dokonał zgłoszenia w ZUS do ulgi na start w terminie 7 lutego 2020 roku. Jako że okres ulgi obowiązuje przez pełne 6 miesięcy, to oznacza że zakończy się ona wraz z końcem sierpnia 2020 roku. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie korzystał z tej ulgi przez 6 miesięcy i 22 dni. Wyrejestrowanie i ponowna rejestracja, tym razem do preferencyjnego ZUS powinna przypaść na dzień 1 września 2020 roku.

Koniec ulgi na start - wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZWUA)

Koniec ulgi na start należy zgłosić do ZUS, poprzez złożenie odpowiednich deklaracji zgłoszeniowych. W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZWUA, w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA.

Koniec ulgi na start - generowanie ZUS ZWUA

Wyrejestrowania należy dokonać z dniem następnym po zakończeniu ulgi na start oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 XX. Jako kod przyczyny wyrejestrowania, należy wybrać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Koniec ulgi na start na ZWUA

Zgłoszenie do preferencyjnych składek ZUS (ZUS ZUA)

W kolejnym kroku należy wygenerować zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe jest dobrowolne) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Deklaracje zgłoszeniową ZUS ZUA należy wygenerować w zakładki START » ZUS »DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA.

Koniec ulgi na start - generowanie ZUS ZUA

Zgłoszenia należy dokonać z pierwszym dniem podlegania preferencyjnym składkom ZUS oraz z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX.

Koniec ulgi na start wykazane w ZUA

Jeżeli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki i ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, wtedy powinien zgłosić się na druku ZUS ZZA.

Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz dzień zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, powinny być takie same. W ten sposób nie będzie ani jednego dnia przerwy w podleganiu ubezpieczeniom!

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA). Deklaracje możną także wysłać bezpośrednio z systemu w zestawie o czym można przeczytać: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Koniec ulgi na start - zmiana schematu składek w systemie wFirma.pl

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji z wykazaniem składki zdrowotnej z kodem 05 40 XX, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i zmienić schemat opłacanych składek.

Koniec ulgi na start - zmiana schematu

Schemat składek należy zmienić na „2 letnia ulga dla nowych firm” jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać zarówno składki społeczne jak i składkę zdrowotną. 

Jeżeli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki i ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności, wtedy powinien wybrać on schemat składek "Tylko zdrowotne - 2 letnia ulga dla nowych firm". 

Po wybraniu tego schematu składek, w części Zaawansowane, automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia na 05 70. Po wybraniu odpowiedni ustawień, należy zapisać wprowadzone zmiany ZAPISZ.

Warto wprowadzić datę rozpoczęcia preferencji, szczególnie jeśli rozpoczyna się prowadzenie księgowości w systemie wFirma.pl w trakcie trwania tej ulgi. Od wprowadzonej daty system będzie liczył 24 miesiące ulgi i w odpowiednim momencie przypomni o konieczności przerejestrowania z preferencji na duży ZUS lub na składki od dochodu.

Deklaracja ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS

Po zmianie ustawień dotyczących schematu składek, można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem preferencyjnych składek ZUS. Deklaracje można wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ i wybrać pierwszy miesiąc opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Koniec ulgi na start - deklaracja DRA

W deklaracji będą naliczone składki społeczne oraz składka zdrowotna, a także widniał kod tytułu ubezpieczenia 05 70.

W związku z tym, że zmienił się kod tytułu ubezpieczenia oraz wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po przekazaniu do ZUS deklaracji płatnicy, którzy kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek ani inne informacje nie ulegną zmianie (co miesiąc deklaracja będzie wyglądała tak samo). Pomoc na temat wysyłki DRA z systemu do ZUS: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Co ważne, w celu poprawnego księgowania, w systemie należy wprowadzać i rozliczać deklaracje za każdy miesiąc.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka