Jak zaksięgować zakup programu komputerowego?

Zakupiłem na fakturę VAT oprogramowanie na firmę, którego wartość netto przekracza 10 000 zł. Czy wprowadzić zakup na środki trwałe? Jaką kategorię środka trwałego mam wybrać?

 

Jeżeli zakup dotyczył oprogramowania użytkowego o wartości powyżej 10.000 zł (wykorzystywane w działalności ze względu na jej charakter - dostosowane do potrzeb użytkownika np. oprogramowanie do projektowania), to stanowić będzie w firmie wartość niematerialną i prawną.

Składnik majątku o wartości do 10 000 zł może być ujęty bezpośrednio w kosztach, bez wprowadzania do ewidencji środków trwałych i WNiP i dokonywania odpisów amortyzacyjnych, o czym więcej w artykule: Środek trwały czy wyposażenie? A może zwykły wydatek?

Zakup programu komputerowego wprowadza się wówczas poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT FAKTURA (BEZ VAT). Jako rodzaj wydatku wybiera się MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

Zakup programu komputerowego - księgowanie

Szczególną uwagę należy zwrócić na stawkę amortyzacyjną. Dla oprogramowania komputerowego (WNiP) amortyzacja nie może być krótsza niż 24 miesiące (najwyższa więc stawka amortyzacji nie może przekraczać 50%).

W szczegółach WNiP znajduje się plan amortyzacji, który można znaleźć po kliknięciu na środek trwały w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. 

Dodatkowo system generuje dokument OT - przyjęcie środka trwałego do użytkowania, który należy wydrukować i przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją firmy. OT znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE po kliknięciu na nazwę danego środka trwałego w podzakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE.

Zakup programu komputerowego - dokumenty OTCo miesiąc w KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki będą księgowane odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto WNiP do użytkowania.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn