0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wykazać jednomiesięczny okres składkowy?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok ma miejsce w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2024 składanej w terminie do 20 maja 2024 roku.

Postępowanie w zakresie sporządzenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w systemie omawia krok po kroku artykuł pomocy: Roczna składka zdrowotna - jak rozliczyć w systemie wFirma?

Niektórzy podatnicy dokonujący rocznego rozliczenia składki zdrowotnej będą zobowiązani rozliczyć jednomiesięczny okres składkowy.

Jednomiesięczny okres składkowy będzie dotyczyć zatem przedsiębiorców, którzy:

 1. w 2023 roku opodatkowani byli ryczałtem, a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową,
 2. w 2023 roku opodatkowani byli ryczałtem, a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy,
 3. w 2023 roku opodatkowani byli skalą podatkową, a od 2024 roku nastąpiła zmiana na podatek liniowy,
 4. w 2023 roku opodatkowani byli podatkiem liniowym, a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową,
 5. rozpoczęli w styczniu 2024 roku działalność opodatkowaną na skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Postępowanie w zakresie rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego w systemie odrębnie dla wskazanych przypadków zostały omówione poniżej.

W 2023 roku opodatkowane ryczałtem a od 2024 roku zmiana na skalę podatkową

Przedsiębiorca, który w 2023 roku opodatkowany był ryczałtem a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na skalę podatkowa, rozlicza w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej obydwie formy opodatkowania:

 • od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku na ryczałcie, gdzie podstawę stanowi przychód uzyskany w 2023 roku,
 • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania na skali podatkowej), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Jeśli jednak w 2023 roku uzyskiwane były dochody z działalności opodatkowanej na skali podatkowej, wówczas nie wykonuje się rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu:

 • FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 wybrać opcję RYCZAŁT,
 • LICZBA MIESIĘCY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU W 2023 ROKU - wskazać liczbę miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 roku (nie wskazuje się pełnych miesięcy, w których działalność była zawieszona, a także miesięcy kiedy przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej)

dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - ryczałt i skala

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję SKALA PODATKOWA.

W 2023 roku opodatkowanie ryczałtem a od 2024 roku zmiana na podatek liniowy

Przedsiębiorca, który w 2023 roku opodatkowany był ryczałtem a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy, rozlicza w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej obydwie formy opodatkowania:

 • od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku na ryczałcie, gdzie podstawę stanowi przychód uzyskany w 2023 roku,
 • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania podatkiem liniowym), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Jeśli jednak w 2023 roku uzyskiwane były dochody z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, wówczas nie wykonuje się rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

jednomiesięczny okres składkowy w deklaracji ZUS DRA za kwiecień

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu:

 • FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 opcję RYCZAŁT,
 • LICZBA MIESIĘCY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU W 2023 ROKU - wskazać liczbę miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 roku (nie wskazuje się pełnych miesięcy, w których działalność była zawieszona, a także miesięcy kiedy przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej)

dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - ryczałt i skala

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję PODATEK LINIOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - liniowy

W 2023 roku opodatkowanie skalą podatkową a od 2024 roku zmiana na podatek liniowy

Przedsiębiorca, który w 2023 roku opodatkowany był skalą podatkową a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy, rozlicza w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej obydwie formy opodatkowania:

 • od lutego 2023 do grudnia 2023 na skali podatkowej, gdzie podstawę stanowi dochód uzyskany od stycznia 2023 do grudnia 2023,
 • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania podatkiem liniowym), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Jeśli jednak w 2023 roku uzyskiwane były dochody z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, wówczas nie wykonuje się rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

jednomiesięczny okres składkowy w deklaracji ZUS DRA za kwiecień

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu:

 • FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 opcję SKALA PODATKOWA,
 • LICZBA MIESIĘCY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU W 2023 ROKU - wskazać liczbę miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 roku (nie wskazuje się pełnych miesięcy, w których działalność była zawieszona, a także miesięcy kiedy przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej),

dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - skala i liniowy

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję PODATEK LINIOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - liniowy

W 2023 roku opodatkowanie podatkiem liniowym a od 2024 roku zmiana na skalę podatkową

Przedsiębiorca, który w 2023 roku opodatkowany był podatkiem liniowym a od 2024 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową, rozlicza w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej obydwie formy opodatkowania:

 • od lutego 2023 do grudnia 2023 na podatku liniowym, gdzie podstawę stanowi dochód uzyskany od stycznia 2023 do grudnia 2023,
 • oraz za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku (tzw. jednomiesięczny okres składkowy dla opodatkowania na skali podatkowej), gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Jeśli jednak w 2023 roku uzyskiwane były dochody z działalności opodatkowanej na skali podatkowej, wówczas nie wykonuje się rozliczenia jednomiesięcznego okresu składkowego.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu:

 • FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 opcję PODATEK LINIOWY,
 • LICZBA MIESIĘCY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU W 2023 ROKU - wskazać liczbę miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 roku (nie wskazuje się pełnych miesięcy, w których działalność była zawieszona, a także miesięcy kiedy przysługiwało zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej),

dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY.

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję SKALĘ PODATKOWĄ.

jednomiesięczny okres składkowy - skala

Rozpoczęcie działalności w styczniu 2024 roku działalności na skali podatkowej

Jeśli działalność została założona w styczniu 2024 i jest opodatkowana na skali podatkowej, to należy dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w zakresie tzw. jednomiesięcznego okresu składkowego na skali podatkowej za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2024 roku, gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 314,10 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

jednomiesięczny okres składkowy w deklaracji ZUS DRA za kwiecień

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 opcję SKALA PODATKOWA a dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADOWY.

jednomiesięczny okres składkowy

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję SKALA PODATKOWA.

jednomiesięczny okres składkowy - skala

Rozpoczęcie działalności w styczniu 2024 roku działalności na podatku liniowym

Jeśli działalność została założona w styczniu 2023 i jest opodatkowana podatkiem liniowym, to należy dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w zakresie tzw. jednomiesięcznego okresu składkowego na podatku liniowym za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 roku, gdzie kwota minimalnej składki zdrowotnej w wysokości 270,90 zł będzie stanowić nadpłatę do zwrotu.

Aby wykazać w systemie jednomiesięczny okres składkowy należy podczas generowania deklaracji ZUS DRA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wskazać miesiąc KWIECIEŃ oraz rok 2024 a następnie należy posiadać zaznaczone obydwa checkboxy:

 • DEKLARACJA ZUS DRA oraz
 • ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.

jednomiesięczny okres składkowy w deklaracji ZUS DRA za kwiecień

Następnie należy wybrać opcję ZAPISZ, pojawi się wówczas okno dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. W podzakładce PODSTAWOWE DANE ROCZNA należy w polu FORMA OPODATKOWANIA, W KTÓREJ ROZLICZANA JEST SKŁADKA ZDROWOTNA W 2023 opcję PODATEK LINIOWY a dodatkowo należy zaznaczyć opcję POSIADAM KILKA FIRM/ JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY.

jednomiesięczny okres składkowy 

Kolejno należy przejść do podzakładki DANE Z KOLEJNEJ FIRMY gdzie w polu:

 • FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI należy wybrać opcję JEDNOMIESIĘCZNY OKRES SKŁADKOWY
 • FORMA OPODATKOWANIA należy wybrać opcję PODATEK LINIOWY.

jednomiesięczny okres składkowy - liniowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów