Artykuły na temat sprzedaż w e-commerce

Sprzedaż w e-commerce - osoby fizyczne

Podatnicy dokonujący sprzedaży przez internet na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności nie zawsze są zobowiązani do ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej. Dowiedz się, w jaki sposób osoba fizyczna może prowadzić sprzedaż w e-commerce. czytaj dalej