Sprzedaż w e-commerce - osoby fizyczne

Prowadzę sklep internetowy. Głównymi nabywcami moich towarów są osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jak należy ewidencjonować sprzedaż w e-commerce?

 

Sprzedaż w e-commerce a kasa fiskalna

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady należy ewidencjonować na kasie fiskalnej, o ile sprzedawca nie korzysta ze zwolnienia w tym zakresie.

Sprawdź, kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej jest możliwe - Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności

System wFirma.pl jest zintegrowany z zewnętrznymi drukarkami fiskalnymi, o czym więcej w artykule: Drukarka fiskalna. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej, każdą sprzedaż na rzecz osób prywatnych należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej.

Korzystając z drukarki zintegrowanej z systemem w celu zewidencjonowania sprzedaży, należy wystawić paragon fiskalny w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Sprzedaż w e-commerce - wprowadzanie sprzedaży

Jeżeli chcemy, by wystawione paragony fiskalne były ewidencjonowane w KPiR (lub ewidencji przychodów) oraz rejestrze sprzedaży VAT, przed wystawieniem pierwszego paragonu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i zaznaczyć okienko KSIĘGUJ PARAGONY.

Sprzedaż w e-commerce - funkcja księguj paragony

Sprzedaż w e-commerce zwolnienie z kasy fiskalnej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej np. ze względu na dokonywanie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinien ujmować w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Każdą transakcję dokonaną na rzecz osób prywatnych należy wykazać w wyżej wspomnianej ewidencji. Księgowania przychodów dokonuje się na koniec każdego dnia poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA.

Sprzedaż w e-commerce - księgowanie przychodu

Sprawdź, kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z kasy przy sprzedaży wysyłkowej: Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna.
Dodatkowo sprzedawca może wydać nabywcy dokument handlowy służący do dochodzenia praw gwarancyjnych oraz stanowiący podstawę do zwrotu towaru - paragon niefiskalny. W celu jego wystawienia należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON NIEFISKALNY.

Sprzedaż w e-commerce - wystawianie paragonu niefiskalnego

Dokument ten może służyć również do księgowania sprzedaży w ewidencjach. Wówczas nie ma konieczności wprowadzania dodatkowo przychodów uprzednio wykazanych w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Aby osiągnąć taki efekt, należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i zaznaczyć okienko KSIĘGUJ PARAGONY

Sprzedaż w e-commerce - funkcja księguj paragony