Aktualizacje systemu

Wszystkie aktualizacje systemu, związane z dodaniem nowych funkcji lub dostosowaniem do zmian w przepisach, dokonywane są automatycznie. W głównej mierze jest to podyktowane kwestią bezpieczeństwa, o którym piszemy szczegółowo w artykule poświęconym bezpieczeństwu oraz świadczeniem najwyższej jakości usług.

Dzięki wdrożonej w firmie polityce jakości ISO 9001, posiadamy zbiór procedur, poczynając od etapu planowania, programowania, testowania, skończywszy na akceptacji i wdrożeniu. Informacje o planowanej aktualizacji zamieszczamy wewnątrz systemu kilka dni przed wdrożeniem jak i na stronie naszego forum.

Po zalogowaniu do systemu w zakładce USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO dostępny jest moduł Informacje o aktualizacjach wraz z najważniejszymi zmianami wchodzącymi w każdej z wdrażanych wersji.

Aktualizacje systemu

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz