0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie obrotów i sald

Wielkość tekstu:

Jednym z elementów obowiązkowych podczas prowadzenia rozliczeń zgodnych z ustawą o rachunkowości jest zestawienie obrotów i sald.

Po co jest zestawienie obrotów i sald?

Zestawienie obrotów i sald pełni głównie funkcję kontrolną oraz informacyjną. Wykorzystywane jest do sprawdzenia poprawności zapisów ze względu na równowagę bilansową stąd zestawienie to potocznie nazywane jest  „obrotówką”.

Czym jest zestawienie obrotów i sald?

Zestawienie obrotów i sald to zbiór odpowiednio zagregowanych zapisów księgowych na kontach. Obroty to wykaz wszystkich zdarzeń gospodarczych zaksięgowanych na danym koncie.Natomiast saldo jest zestawieniem obrotów wykazanych na koncie w wybranym okresie obrachunkowym podzielone na strony Winien i Ma.

Jak sprawdzić zestawienie obrotów i sald

W systemie wFirma.pl sprawdzić zestawienie obrotów i sald można w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD.

Okres za jaki generujemy ZOiS

W polu OKRES możliwe jest wybranie:

 • okresu - czyli konkretnego miesiąca

 • zakresu - czyli okresu wskazanego konkretnym zakresem od - do

Wybór rodzaju kont jakie mają być pokazane w zestawieniu obrotów i sald

W polu RODZAJ KONT wybrać możemy kryteria wg których pojawią się nam wyniki:

 • zespoły i wszystkie konta

 • zespoły i wszystkie konta bilansowe

 • konta syntetyczne

 • konta syntetyczne bilansowe

 • konta syntetyczne i analityczne

 • konta syntetyczne i analityczne bilansowe

 • konta syntetyczne wynikowe
 • konta syntetyczne i analityczne wynikowe
 • własne

Po kliknięciu na opcję WŁASNE pojawi się dodatkowe pole, w którym możemy zdefiniować zakres kont, który ma zostać wyszukany.

Jak wskazać prawidłowo zakres kont?

Poniżej przedstawiamy przykładowe zakresy:
Pojedyncze konto
401 - konto 401
401-01 - konto 401-01
Zakres kont
4* - wszystkie konta zespołu 4 (syntetyka+analityka)
40*- konta 401,402,403 itd. (syntetyka+analityka)
401* - konto 401 (syntetyka+analityka)
401-* -wszystkie konta analityczne do konta 401
Łączenie reguł za pomocą przecinka
np. 7*, 401-*, 402-*, 403*

Filtrowanie wg rodzaju wyniku

W polu RODZAJ WYNIKU wybrać możemy:

 • z BO lub operacjami rożnymi od 0 - wówczas na zestawieniu system pokaże wyłącznie te konta księgowe które mają zapisy w bilansie otwarcia lub w księgowaniu z danego roku

 •  sam BO - w tym przypadku pojawią się nam wyłącznie wyniki z samego BO.

Po zapisaniu wygenerowany widok zostanie zapisany w systemie i będzie można do niego wrócić aż do wylogowania z systemu. Po wylogowaniu widok należy na nowo zdefiniować i wygenerować.

Szybkie przejście do zapisów na kontach

W ZOiS użytkownik po kliknięciu na numer konta otworzy okno, w którym znajdą się dokonywane na nim zapisy na koncie.

zestawienie obrotów i sald

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów