0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księga handlowa w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma w przypadku kont korzystających z pełnej księgowości dostępna jest ewidencja - księga handlowa - w której znajdują się funkcje niezbędne do jej prowadzenia zgodnie z ustawą o Rachunkowości. 

Księga handlowa - gdzie ją znaleźć w systemie?

Księga handlowa znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA. W ramach Księgi Handlowej dostępne są podzakładki takie jak:

 • REJESTR KSIĘGOWY,

 • ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD,

 • ZAPISY NA KONTACH,

 • KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE).

księga handlowa

Księga handlowa - rejestr księgowy

W rejestrze księgowym (EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY) następuje zapis wszystkich dokonywanych dekretacji z podziałem na dane okresy rozliczeniowe.

księga handlowa

Co ważne w sytuacji gdy użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont to wówczas w rejestrze księgowym, gdy dokument posiada podatek VAT to pojawią się dwa wpisy. Pierwszy wpis to dekretacja dokumentu, natomiast drugi wpis to dekretacja podatku VAT.

Funkcja MODYFIKUJ w rejestrze księgowym nie służy do modyfikowania zapisów w rejestrze, a służy do ręcznego nadawania numeru dokumentu w księdze handlowej bądź do jego zmiany w sytuacji gdy został on nadany.

księga handlowa

Numery zapisów w księdze handlowej nadają się automatycznie po zamknięciu okresu księgowego w zakładce USTAWIENIA » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » OKRESY MIESIĘCZNE. Gdy okres jest zamknięty nie jest możliwa modyfikacja numeru. Ponadto funkcja “Ostatecznie zaksięgowany” dostępna również do wyboru przy okresach miesięcznych powoduje ostateczne zaksięgowanie okresu księgowego i tym samym niż nie będzie możliwa całkowita modyfikacja dokonanych zapisów księgowych w tym okresie. Stąd zalecamy aby z tej funkcji korzystać tylko gdy jesteśmy pewni, że okres księgowy podlega ostatecznemu zaksięgowaniu.

Funkcja DZIENNIK KSIĘGOWAŃ powoduje wygenerowanie się wydruku w formacie PDF na dysk, dziennika księgowań za wskazany u dołu tabeli okres rozliczeniowy.

księga handlowa

Funkcja USUŃ NUMERACJE DZIENNIKA powoduje, że usuwana jest cała nadana numeracja w ustawionym okresie księgowym. Po usunięciu numerów możliwe jest ich ponowne nadanie poprzez zamknięcie okresu księgowego w zakładce USTAWIENIA » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » OKRESY MIESIĘCZNE.

Funkcja USUŃ NUMERACJE DZIENNIKA pojawia się gdy spełnione są następujące warunki:

1) okres księgowy jest ze statusem OTWARTY,

2) w okresie księgowym z którego chcemy dokonać renumeracji powinny być nadane numery na wszystkich w nim zawartych dokumentach.

księga handlowa

W rejestrze księgowym u dołu tabeli można skorzystać z filtru:

 • STATUS KSIĘGOWANIA, w którym można wskazać:
  • wszystkie - w tabeli pokazują się dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te w buforze,
  • bufor - w tabeli pokazują się dokumenty, które ostatecznie nie zostały zaksięgowane (czyli dla których okres księgowy nie został zamknięty).
  • zaksięgowane - w tabeli pokazują się dokumenty, które ostatecznie zostały zaksięgowane (opcja zmiany statusu na okresie księgowym).

księga handlowa

 • RODZAJ DOKUMENTU, w którym można wyfiltrować dokumenty:
  • sprzedaży - opcja SPRZEDAŻ,
  • zakupu - opcja WYDATKI,
  • wyciąg bankowy - opcja WB,
  • dokumenty kasowe - opcja KW,KP,
  • dokumenty kadrowe - opcja LISTY PŁAC,
  • polecenia księgowania - opcja PK.

księga handlowa

Księga handlowa - zestawienie obrotów i sald

Zestawieniu obrotów i sald poświęcony został cały oddzielny artykuł pomocy: Zestawienie obrotów i sald.

Księga handlowa - zapisy na kontach

W zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZAPISY NA KONTACH, użytkownik może podglądnąć dokonywane przez siebie księgowania na danych kontach księgowych. Dodatkowo u dołu tabeli znajduje się podsumowanie danej strony tabeli gdzie zsumowane są obroty WN i MA.

księga handlowa

Za pomocą “Szukajki” użytkownik może dokonać wyszukania zapisów po numerze konta księgowego bądź numeru dokumentu.

Przy pomocy ikony “Kół zębatych” użytkownik może dokonać:

 • Drukowanie tabeli - możliwe jest określenie czy wydruk ma być w pionie czy poziomie, aktualna strona czy wszystkie strony tabeli i czy mają być pokazane filtry na wydruku,

 • Eksport do excela - możliwe jest określenie czy eksportowana tabela ma zawierać dane z aktualnej strony czy ze wszystkich stron tabeli.

księga handlowa

Księga handlowa - korekty kosztów (zatory płatnicze)

W zakładce: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » KOREKTY KOSZTÓW (ZATORY PŁATNICZE) pokazywane są przez system korekty kosztów, które dokonywane są w ramach ulgi za złe długi w podatku dochodowym. Aby zobaczyć jakie dokumenty weszły w ulgę za złe długi należy kliknąć na okres, wówczas pojawi się okno w którym zestawione zostaną faktury w nią wchodzą. W kolumnie ZMIANA PODSTAWY OPODATKOWANIA - widnieje kwota która trafi do zaliczki na podatek dochodowy.

księga handlowa

Informacja o uldze na złe długi ukazana jest również w trakcie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Wartość korekty uwzględniona jest w parametrze “zmiana podstawy opodatkowania w związku z zatorami płatniczymi” i następnie uwzględniona w wyliczeniu podatku - o jej wartość zwiększana bądź zmniejszana jest podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju korekty.

księga handlowa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów