0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować wyciąg bankowy w systemie wFirma ? - Pełna księgowość

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczeń z wyciągu bankowego można dokonać na trzy sposoby: poprzez bezpośrednią integrację z bankiem, poprzez import wyciągu bankowego z pliku, czy poprzez ręczne księgowanie wyciągu bankowego. 

Bezpośrednia integracja z bankiem 

Dzięki integracji poprzez API z wybranymi bankami możliwe jest połączenie systemu wFirma z bankiem przedsiębiorcy poprzez udzielenie zgody raz na 90 dni. Więcej na temat tej integracji w artykule pomocy: Bezpośredni import transakcji w module Bank - integracja z bankiem. 

Import wyciągu z pliku bankowego

Drugą z możliwości zautomatyzowania pracy na wyciągu bankowym jest import z bankowego pliku, o czym szczegółowo w artykule pomocy: Importowanie wyciągu bankowego z pliku

Ręczne księgowanie wyciągu bankowego

W przypadku, gdy importowanie wyciągu bankowego nie jest możliwe należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » BANK, gdzie możliwe jest ręczne dodawanie przelewów przy pomocy akcji DODAJ » 

 • WB - wpływ,
 • WB - wypływ.

Wyciąg bankowy - ręczne księgowanie wyciągu bankowego

W przypadku korzystania z akcji WB - wpływ/WB - wypływ możliwe jest sparowanie dodawanego wpisu z dokumentem w systemie lub ręczne zaksięgowanie go bez powiązania wybierając opcję INNE.

Wyciąg bankowy - parowanie

W ustawieniach nie wskazuje się już ręcznego rozliczania wyciągu bankowego, co oznacza, że każda płatność dodawana do dokumentów będzie powodować, że dokument będzie się pojawiał w katalogu "Rozliczone bez rozrachunku."

Księgowanie WB - połączenie płatności bez rozrachunku

W przypadku, gdy transakcja została rozliczona bez połączenia z wyciągiem bankowym możliwe będzie po rozliczeniu transakcji połączenie tej płatności z pozycją z wyciągu bankowego. W tym celu w trakcie rozliczenia (opcja ROZLICZ w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK) w oknie wyboru WYDATKU bądź PRZYCHODU pojawi się dodatkowy podział dokumentów na NIEROZLICZONE i ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU. Wówczas po przejściu do podzakładki ROZLICZONE BEZ ROZRACHUNKU można wybrać dokumenty faktury, które są rozliczone, ale płatności nie powodowały aktualizacji rozrachunku.

Wyciąg bankowy - dokumenty wcześniej rozliczone

Dla wzorcowego planu kont schemat księgowania WB utworzony jest automatycznie na podstawie powiązania z dokumentem. Rozksięgowanie na konta widoczne jest po sparowaniu transakcji z banku (zaciągniętej za pomocą IMPORTUJ Z PLIKU) z dokumentem w systemie (przychodem/wynagrodzeniem/deklaracją/wydatkiem) i widoczne jest w podzakładce DEKRETACJA podczas rozliczania transakcji z WB.

Wyciąg bankowy - dekretacja

Natomiast w przypadku transakcji, których nie można sparować z dokumentem w systemie należy wybrać podczas rozliczenia opcję INNE, a następnie ręcznie wprowadzić opis i przejść do zakładki DEKRETACJA w celu samodzielnego uzupełnienia kont księgowych lub użycia schematu zdefiniowanego wcześniej w USTAWIENIACH

Księgowanie WB - środki pieniężne w drodze

Nowym dodanym schematem dekretacji są "Środki pieniężne w drodze", które dokonują automatycznego zadekretowania wpisu z wyciągu po stronie konta rachunku bankowego i konta "Środki pieniężne w drodze".

Wyciąg bankowy - środki pieniężne w drodze

 

Księgowanie WB - Transakcje z płatnikiem

W przypadku wzorcowego planu kont użytkownik będzie miał dostęp do schematu księgowego "transakcje z płatnikiem", który będzie można wybrać na poziomie księgowania wyciągu bankowego po skorzystaniu z opcji INNE w polu "Za co?". Wówczas obok w polu za pomocą ikony lupki będzie możliwe wybranie kontrahenta bądź pracownika z listy. Jeśli jest ich dużo na liście można wyszukać podmiot/pracownika za pomocą wyszukiwarki.

Wyciąg bankowy - transakcje z płatnikiem

W przypadku gdy korzystamy z własnego planu kont możemy dodać ten schemat poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ.

 • aby dodać schemat dla wpływu: W oknie, które się pojawi uzupełniamy następująco dane:
  • nazwa schematu - transakcje z płatnikiem,
  • kategoria - WB - wyciąg bankowy - wpływ - inne bez powiązania z dokumentem
  • Konto WN:
   • numer konta z kontami bankowymi z podłączoną kartoteką np. 131-[konto bankowe]
   • wartość -> [kwota]
  • Konto MA:
   • konto z kontrahentami z podłączoną kartoteką np. 200-[kontrahent] + dodajemy wyrażenie logiczne (([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak"))
   • wartość -> [kwota]
   • konto z pracownikami z podłączoną kartoteką np. 234-[pracownik] + dodajemy wyrażenie logiczne ([podmiot] == "Pracownik") ORAZ NIE([obiekt] == "Wypłata") ORAZ NIE([obiekt] == "Dywidenda")
   • wartość -> [kwota]
 • aby dodać schemat dla wypływu: W oknie, które się pojawi uzupełniamy następująco dane:
  • nazwa schematu - transakcje z płatnikiem,
  • kategoria - WB - wyciąg bankowy - wypływ - inne bez powiązania z dokumentem
  • Konto WN:
   • konto z kontrahentami z podłączoną kartoteką np. 200-[kontrahent] + dodajemy wyrażenie logiczne (([podmiot] == "Kontrahent") LUB ([podmiot] == "Brak")) ORAZ ([obiekt] == "Wydatek")
   • wartość -> [kwota]
    konto z pracownikami z podłączoną kartoteką np. 234-[pracownik] + dodajemy wyrażenie logiczne ([podmiot] == "Pracownik") ORAZ NIE([obiekt] == "Wypłata") ORAZ NIE([obiekt] == "Dywidenda")
   • wartość -> [kwota]
  • Konto MA:
   • numer konta z kontami bankowymi z podłączoną kartoteką np. 131-[konto bankowe]
   • wartość -> [kwota]

Księgowanie WB - podgląd pozostałej wartości do sparowania

Podczas rozliczania transakcji zaimportowanej z banku w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK, w oknie parowania przelewu widnieje wiersz POZOSTAŁO, który pozwala na szybki podgląd pozostałej, nierozliczonej wartości do sparowania.

Wyciąg bankowy - podgląd pozostałej wartości do sparowania

Księgowanie WB - szybki podgląd salda banku

W systemie w zakładce START » PŁATNOŚCI » BANK dostępny jest podgląd salda banku.

Aby saldo wskazywało wartość muszą być spełnione następujące warunki:

 • w filtrze rachunek bankowy - wskazany rachunek bankowy dla którego ma zostać określone saldo,
 • dla wyciągu bankowego wprowadzony jest bilans otwarcia w danym roku obrotowym dla wskazanego rachunku,
 • rachunek prowadzony jest w PLN.

Wyciąg bankowy - podgląd salda banku

Dla rachunku prowadzonego w walucie obcej nie jest wskazywane saldo w walucie obcej.

Zdefiniowanie serii numeracji dekretacji wyciągu bankowego 

W sytuacji, gdy użytkownik chce, aby dekretacje wyciągów bankowych miały odrębne serie numeracji, to można je zdefiniować przy dodawaniu wyciągu bankowego. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » MOJA FIRMA » EDYTUJ » RACHUNKI BANKOWE, gdzie po skorzystaniu z opcji DODAJ RACHUNEK, w oknie które się pojawi po uzupełnieniu podstawowych danych można w polu SERIA NUMERACJI WB wskazać utworzoną wcześniej serie numeracji bądź dodać nową za pomocą opcji +NOWA SERIA

Wyciąg bankowy - seria numeracji

Dodając nową serię numeracji WB należy określić jej nazwę oraz wzorzec. Wówczas w trakcie dekretacji wyciągu z danego rachunku bankowego wpisy będą zawierały wskazaną serię numeracji.

Wyciąg bankowy - dodawanie nowej serii numeracji

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów