Dokumenty magazynowe - najistotniejsze informacje

Jak wystawić dokumenty magazynowe

W zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY znajdują się wszystkie dokumenty magazynowe wystawione w innych zakładkach. Dodatkowo, poprzez akcję DODAJ DOKUMENT, użytkownik ma możliwość bezpośrednio w tym miejscu wygenerować dokumenty PZ, PW, WZ, RW, MM (w przypadku wielu magazynów) bez przechodzenia do innej zakładki. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu.

Dokumenty magazynowe - wystawienie

Wystawianie paragonu lub faktury na podstawie jednej WZ

System umożliwia również wystawienie paragonu lub faktury do dokumentu WZ bezpośrednio przez zakładkę DOKUMENTY. W tym celu należy zaznaczyć wybrany dokument i kliknąć w WYSTAW » FAKTURĘ/WYDATEK/PARAGON NIEFISKALNY/PARAGON FISKALNY. Dane zostaną uzupełnione automatycznie. Tak wygenerowana faktura (paragon) trafi do odpowiednich ewidencji (jeśli paragon nie jest księgowany, trafi tylko do zakładki PRZYCHODY. Przy WZ, do którego została wystawiona faktura/paragon pojawi się ikonka informująca o wystawieniu faktury (paragonu) do tego dokumentu.

Dokumenty magazynowe - wystawienie dokumentu

Wystawianie zbiorczej faktury na podstawie kilku WZ

W serwisie możliwe jest wystawianie zbiorczych faktur na podstawie kilku WZ z danego miesiąca. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY zaznaczyć wybrane dostawy dla których sporządzona ma być zbiorcza faktura. Następnie w górnym menu należy wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ. Na tak wystawionej fakturze w miejscu UWAGI pojawi się informacja o dokumentach WZ, których faktura dotyczy. 

Powiązanie dokumentów magazynowych z fakturami

Użytkownik może kontrolować powiązanie danej faktury z dokumentem magazynowym w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Dokumenty magazynowe - faktura na podstawie WZ

W tym przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zdefiniowanie kolumn tabeli oraz dodanie kolumny Dokumenty magazynowe.

Kontroli powiązania dokumentów magazynowych z fakturami można dokonać także w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY.

Dokumenty magazynowe - oznaczenie WZ

Dodawanie logo na dokumentach magazynowych

W zakładce USTAWIENIA »  FAKTURY » LOGO FIRMY istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne zarówno na fakturach ale również na dokumentach magazynowych.

Dokumenty magazynowe - dodawanie logo

Aby dodać logo firmy należy wybrać opcję ZAŁĄCZ PLIK, wyszukać a następnie wybrać z dysku grafikę, która zostanie umieszczona na dokumentach.

Dokumenty magazynowe - wgrywanie logo