0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty magazynowe - najistotniejsze informacje

Wielkość tekstu:

Dokumenty magazynowe mają na celu prawidłowe realizowanie procesu przepływu składowanych towarów i materiałów. Stosowanie właściwego sposobu dokumentowania pozwala na skuteczne prowadzanie ewidencji wydań i przyjęć oraz wielkości stanów magazynowych. Dla prawidłowego zarządzania produktami w magazynie należy stosować odpowiednie dokumenty magazynowe.

Jak wystawić dokumenty magazynowe

W zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY znajdują się wszystkie dokumenty magazynowe wystawione w innych zakładkach. Dodatkowo, poprzez akcję DODAJ DOKUMENT, użytkownik ma możliwość bezpośrednio w tym miejscu wygenerować dokumenty PZ, PW, WZ, RW, MM (w przypadku wielu magazynów) bez przechodzenia do innej zakładki. Na ich podstawie zmieni się stan magazynowy danego produktu.

Dokumenty magazynowe - jak wystawić

Wystawianie paragonu lub faktury na podstawie jednej WZ

System umożliwia również wystawienie paragonu lub faktury do dokumentu WZ bezpośrednio przez zakładkę DOKUMENTY. W tym celu należy zaznaczyć wybrany dokument i kliknąć w WYSTAW » FAKTURĘ/WYDATEK/PARAGON NIEFISKALNY/PARAGON FISKALNY. Dane zostaną uzupełnione automatycznie. Tak wygenerowana faktura (paragon) trafi do odpowiednich ewidencji (jeśli paragon nie jest księgowany, trafi tylko do zakładki PRZYCHODY. Przy WZ, do którego została wystawiona faktura/paragon pojawi się ikonka informująca o wystawieniu faktury (paragonu) do tego dokumentu.


Dokumenty magazynowe - wystawienie dokumentu sprzedaży

Wystawianie zbiorczej faktury na podstawie kilku WZ

W serwisie możliwe jest wystawianie zbiorczych faktur na podstawie kilku WZ z danego miesiąca. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY zaznaczyć wybrane dostawy dla których sporządzona ma być zbiorcza faktura. Następnie w górnym menu należy wybrać opcję WYSTAW» FAKTURĘ. Na tak wystawionej fakturze w miejscu UWAGI pojawi się informacja o dokumentach WZ, których faktura dotyczy. 

Dodawanie Wydatku na podstawie PZ

Możliwe jest również dodanie zbiorczych faktur kosztowych na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ z danego miesiąca. W tym celu należy w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY zaznaczyć wybrane dokumenty PZ, dla których sporządzona ma być zbiorcza faktura. Następnie w górnym menu należy wybrać opcję WYSTAW » WYDATEK.

Dokumenty PW i RW

Dokumenty PW (przychód wewnętrzny) i RW (rozchód wewnętrzny) służą do odzwierciedlania w serwisie wewnątrz firmowego obiegu towarów. Można je wystawić ręcznie z poziomu modułu MAGAZYN » DOKUMENTY lub MAGAZYN » PRODUKTY. Dokumenty te są także automatycznie tworzone w procesie realizowania zleceń produkcyjnych (więcej o zleceniach produkcji znajduje się w tym artykule) a także podczas importowania produktów z pliku CSV (o czym więcej można przeczytać tutaj).

Przenoszenie towaru pomiędzy magazynami

Aby przenieść produkty z wybranego magazynu na inny należy posłużyć się dokumentem MM dostępnym z poziomu modułu MAGAZYN » DOKUMENTY lub MAGAZYN » PRODUKTY. Tworząc dokument MM można zdefiniować z jakiego magazynu ma zostać towar pobrany oraz na który magazyn ma zostać dostarczony, pole Data wystawienia odpowiada za datę przyjęcia towaru na magazynie docelowym. 


dokumenty magazynowe - mm

Powiązanie dokumentów magazynowych z fakturami

Użytkownik może kontrolować powiązanie danej faktury z dokumentem magazynowym w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Dokumenty magazynowe - faktura na podstawie WZ

W tym przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zdefiniowanie kolumn tabeli oraz dodanie kolumny Dokumenty magazynowe.

Kontroli powiązania dokumentów magazynowych z fakturami można dokonać także w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY.


Dokumenty magazynowe - oznaczenie powiązanego WZ

Dodawanie logo na dokumentach magazynowych

W zakładce USTAWIENIA »  FAKTURY » LOGO FIRMY istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne zarówno na fakturach ale również na dokumentach magazynowych.

Dokumenty magazynowe - dodawanie logo

Aby dodać logo firmy należy wybrać opcję ZAŁĄCZ PLIK, wyszukać a następnie wybrać z dysku grafikę, która zostanie umieszczona na dokumentach.

Dokumenty magazynowe - wgrywanie logo

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów