0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Grupy cenowe - pomocne narzędzie przy definiowaniu cenników

Wielkość tekstu:

Ceny sprzedaży produktu według grup cenowych

Grupy cenowe mają zastosowanie przy definiowaniu cenników produktów. Po wejściu w szczegóły produktu w zakładce MAGAZYN » klikając w nazwę produktu » PODSTAWOWE INFORMACJE można zobaczyć ceny sprzedaży danego towaru w relacji do grup cenowych.

Grupy cenowe- szczegóły produktu

Grupy cenowe - dodawanie i modyfikowanie

Grupy cenowe można dodać zakładce w USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN (przy włączonym magazynie).

Grupy cenowe - magazyn

Można dodać dowolną liczbę grup cenowych, które pozwolą na posiadanie wielu cenników (przykładowo jeden dla klientów detalicznych, inny dla hurtowych, jeszcze inny w walucie euro).

Wyłączenie grup cenowych skutkuje tym, że w systemie będzie tylko jedna cena (kartotekowa), traktowana jako cena sprzedaży.

Dodając nową grupę cenową, należy podać jej nazwę, narzut, wybrać walutę.

Grupy cenowe- dodawanie nowej grupy cenowej

Narzut służy do wyliczenia ceny sprzedaży dla danej grupy cenowej z ceny zakupu.

Cena zakupu * (100 + narzut)% = Cena sprzedaży

Po zaznaczeniu opcji DOMYŚLNA GRUPA CENOWA system ustawi tą grupę przy wystawianiu faktur sprzedaży (chyba, że do kontrahenta przypisano inną grupę cenową)

Przypisywanie grup cenowych do kontrahenta

Grupy cenowe można przypisać do konkretnego kontrahenta. Wówczas, przy wystawianiu dla niego faktury sprzedaży, system automatycznie wybierze przypisaną do niego grupę cenową.

Aby przypisać grupę cenową do kontrahenta należy wejść w zakładkę CRM » KONTRAHENCI » szczegóły kontrahenta (klikając w jego nazwę) lub zaznaczając go na liście kontrahentów i wybierając opcję MODYFIKUJ. Po przejściu do podzakładki FAKTURY z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednią grupę cenową.

Przy wystawianiu faktury dla danego kontrahenta automatycznie ustawiona zostanie przypisana do niego grupa cenowa.

Istnieje możliwość masowego przypisania grupy cenowej wielu kontrahentom. Wystarczy zaznaczyć wybranych kontrahentów w CRM i kliknąć Modyfikuj. Pojawi się formularz zbiorczego modyfikowania kontrahentów.

Grupy cenowe - modyfikacja kontrahenta

Dodawanie i modyfikowanie produktu

W oknie DODAWANIE/MODYFIKOWANIE PRODUKTÓW, dostępnego w zakładce MAGAZYN, znajduje się pole cena sprzedaży według grup cenowych. Na bieżąco można kontrolować tam ceny sprzedaży, zależnie od ustawionej grupy cenowej.

Grupy cenowe - magazyn

Narzut wykorzystywany jest w obliczeniach ceny sprzedaży zgodnie z wzorem:

Cena zakupu * (100 + narzut)% = Cena sprzedaży

Marża wykorzystywana jest w obliczeniach ceny sprzedaży zgodnie z wzorem:

Cena zakupu / (100 - marża)% = Cena sprzedaży

Przy zaznaczeniu opcji “Używaj indywidualnych cen dla tego produktu” cena sprzedaży jest ustalana indywidualnie dla każdej grupy cenowej, niezależnie od ceny zakupu danego towaru.

Cena zakupu jest ceną kartotekową i nie jest automatycznie modyfikowana przy zakupie.

Wykorzystanie grup cenowych przy wystawianiu faktury VAT

Przy wystawianiu faktury możliwe jest określenie, z której grupy cenowej pojawią się ceny produktów. Nie ma możliwości przyporządkowania osobno innej grupy cenowej dla każdego sprzedawanego produktu. Grupa cenowa jest globalna dla całego dokumentu sprzedaży.

Grupy cenowe - wystawianie faktury VAT

Jeśli do kontrahenta przypisana jest grupa cenowa, to podczas wystawiania faktury zostanie ona automatycznie wybrana przez system. Jeśli wcześniej nie przypisano żadnej grupy do kontrahenta, w oknie wystawienia faktury pojawi się grupa domyślna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów